6

TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI 2021 YILI FAALİYETLERİ

TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI

2021 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMET VE FAALİYETLER

 

          TÜRKİYE FAALİYETLERİ:

 • Tedavileri Türkiye’de yaptırılan 283 hasta ile 179 refakatçinin ibate ve ulaşım giderleri, hastaların muayene – tetkik, tahlil, tedavi, ilaç ve ortopedik ve medikal malzeme giderleri ile hayatını kaybeden hastaların cenaze giderleri karşılanmıştır.
 • Antalya’da düzenlenen “Genetik Bilimleri” Konferansı’na Türkmen doktorlarını temsilen Irak’tan katılan 3 uzman doktorun ulaşım giderleri karşılanmıştır.
 • C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile işbirliği içerisinde, Irak’ta Türkçe eğitim veren Türkmen okullarında görev yapan öğretmenlerin formasyonlarının geliştirilmesi ve eğitim kalitesinin arttırılması amacıyla 01 Temmuz 2021 tarihinden itibaren “Irak Türkçe Eğitim ve Öğretmen Gelişim Programı” başlıklı eğitim projesi gerçekleştirilmiştir.
 • C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile işbirliği içerisinde, Türkmen Toplumunun ihtiyaçlarına yönelik daha etkin, verimli ve etkili çalışmalar yürütülmesi için hedef grubun düşünce, görüş veya eğilimlerini tespit eden araştırma çalışmalarını yürütmek üzere bir kapasite oluşturmak amacıyla 23 Ağustos 2021 tarihinden itibaren “Türkmen Gençler için Kamuoyu Araştırması ve Anket Tekniği Eğitimi Programı” başlıklı proje gerçekleştirilmiştir.
 • Türkiye’de öğrenim gören Türkmen öğrencilerimizin eğitim, kültürel, sosyal ve sportif alanlarındaki faaliyet ve çalışmalarının daha etkin yürütülmesi amacıyla, Irak Türkleri Öğrenci ve Gençler Derneği kurulmuş, anılan derneğe mülkiyeti Vakfımıza ait Mithatpaşa Cad. No: 46 Kızılay / Ankara adresindeki taşınmazın 3ncü katı tahsis edilmiş, dernek hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan demirbaş malzemeler satın alınmış ve giderleri karşılanmış, ayrıca derneğin zaruri giderleri ile Türkmen öğrenci ve gençlerimize yönelik olarak muhtelif zaman dilimlerinde düzenlenen toplantı, sosyal – kültürel – sanatsal ve eğitim amaçlı faaliyetleri mali yönden desteklenmiştir.
 • Irak’ta Türkçe eğitim veren Türkmen esas okullarında öğrenim gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimize okutulması planlanan 2021 – 2022 eğitim yılı Türkmen Eğitim müfredatının ana derslerinin çekim ve dijital ortama kayıt edilmesi projesi gerçekleştirilmiş olup, anılan projede yer alan ders kitaplarının video çekiminin yapılması ve dijital ortama kaydedilmesinde 11 öğretmenin görev alması sağlanmıştır.
 • Türkmen öğrencilere yönelik olarak Gazi Üniversitesi TÖMER ve Irak Türkleri Öğrenci ve Gençler Derneği ile işbirliği içerisinde, 15 Aralık 2021 tarihinden itibaren ” IV. Türkçe Dil Kursu” ve “Yükseköğrenim Sınavına Hazırlık Kursu” açılmış, kurslarda eğitim vermek üzere 2 eğitmen görevlendirilmiş, ayrıca kursiyer öğrencilerin ihtiyaç duyduğu kitap, kırtasiye ve muhtelif araç gereçler temin edilerek kursların zaruri giderleri karşılanmıştır.
 • Irak’ta Türkçe eğitim veren esas okullarımızda eğitim gören öğrencilerimizin istifadesine sunulmak üzere Türk Dil Kurumu’ndan 500 Adet Türkçe sözlük satın alınarak Irak’a gönderilmiştir.
 • Yazar Osman OKTAY tarafından rahmetli Türkmen Sadun KÖPRÜLÜ’nün hatıralarından faydalanılarak kaleme alınan “Kerkük Gönlümde Aşk Yüreğimde Sızıdır” isimli eserden 50 Adet satın alınarak dağıtımı yapılmıştır.
 • Irak’ta faaliyet gösteren Kyokushindo Karate Örgütü’ne yeni yasal düzenleme ve güncellemeler ile ilgili bilgi aktarmak ve teknik eğitim vermek üzere Almanya’dan Irak’a giden uluslararası kyokushindo karate uzmanının ulaşım giderleri karşılanmıştır.
 • Türkiye’de öğrenim gören ekonomik durumu yetersiz yüksek lisans öğrencilerine mali imkanlar dahilinde eğitim yardımı yapılmıştır.
 • Vakfımızın “25. Kuruluş Yıldönümü” etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan “25. Yıl Belgeseli ve Kitapçığı” ile ilgili eksik bilgi, belge ve fotoğraflar tamamlanmış, video çekimleri yapılmış, arşiv kayıtları çıkarılmış, video seslendirmesi ve montaj hizmetleri gerçekleştirilmiştir.

        TİKV Türkmeneli Kültür Merkezi tarafından yürütülen hizmet ve faaliyetler kapsamında;

 • Irak’ta Türkçe eğitim veren Türkmen esas okullarında okutulması planlanan ders kitaplarının gerek görüldüğü hallerde tercüme, dil – bilimsel denetim, grafik tasarım hizmetleri gerçekleştirilmiştir.
 • Yunus Emre Vakfı tarafından hazırlanan 2022 Yılı Kültür Ajandasının Türkmeneli Bölgesinde de kullanımı amacıyla gerekli redaksiyon hizmetleri gerçekleştirilmiştir.
 • Irak’ta iki aylık periyotlar halinde basımı yapılarak Türkmen esas ilkokullarında öğrenim gören öğrencilerimize dağıtılan “Canbala” Dergisi’nin düzenli olarak içerik hazırlama, resimlendirme, grafik tasarım hizmetleri gerçekleştirilmiştir.

       Vakfımız tarafından yürütülen insani ve sosyal yardım faaliyetleri kapsamında;

 • Türkmen vatandaşlarımıza yardımda bulunulması amacıyla; muhtelif kurum ve kuruluşlar ile hayırsever vatandaşlar tarafından bağış, nakdi yardım, kıyafet, ikinci el kıyafet, ayakkabı, gıda – gıda kolisi, yatak, karyola, battaniye, yorgan, beyaz eşya, muhtelif ev eşyası, giyim, tekerlekli sandalye gibi ayni yardım malzemeleri yardımında bulunulmuş, yapılan ayni yardımların toplanması ve Türkmen vatandaşlara dağıtılması hizmeti, kurulan “Yardım Komisyonu” tarafından gerçekleştirilmiş olup, hizmetlerle ilgili harcama bedelleri karşılanmıştır. Ayrıca, bağış hesabında toplanan nakdi yardımlar ekonomik durumu yetersiz 20 Irak Türkü aileye nakdi yardım adı altında ödenmiştir.
 • Kendi imkânlarıyla tedavi olmak üzere Türkiye’ye gelen, Irak’ta yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye’ye sığınan veya Irak’a kesin dönüş yapan ekonomik durumu yetersiz 36 Irak Türküne ulaşım, tedavi, ilaç veya diğer zaruri giderlerini karşılayabilmeleri için nakdi yardım yapılmış, gerektiğinde Ankara’da vefat eden Türkmenlerin cenaze nakil, defin, ölüm belgesi gibi ihtiyaçlarına mali yönden destek verilmiştir.
 • Ramazan Ayı münasebetiyle hayırsever vatandaşlar tarafından yardım komisyonuna teslim edilen bağış, fitre ve zekâtlar ekonomik durumu yetersiz olan 55 Irak Türkü aileye dağıtılmış, Ankara’ya yerleşen ihtiyaç sahibi 250 aileye Vakfımız tarafından gıda paketi yardımı yapılmıştır.
 • Ankara’ya yerleşen Irak Türkü ailelerin çocuklarına yönelik sünnet töreni etkinliği düzenlenmiş, etkinlikte 107 Türkmen çocuğunun sünnet ettirilmesi sağlanmış ve etkinlik giderleri karşılanmıştır.
 • Ankara’ya yerleşen çocuk, kadın ve erkek aile bireylerine yönelik olarak muhtelif zaman dilimlerinde sosyal, eğitim, kültür, sağlık, spor vs. konularında çeşitli etkinlikler, toplantılar düzenlenmiş, anma – taziye törenleri, yıldönümü etkinlikleri ve ziyaretler gerçekleştirilmiştir.
 • TBMM Gönüllüleri Topluluğu işbirliğinde, 25 Türkmen çocuğumuza yönelik piknik etkinliği düzenlenmiş, Ayrıca, Gassan Azzavi Emin isimli Irak Türkü’nün göz ameliyatı bedeli karşılanmış, aileye nakdi yardım ve bir aylık açık alışveriş kartı yardımında bulunulmuş, Ankara’da yaşayan ihtiyaç sahibi Irak Türklerinden; 96 aileye nakdi yardım yapılmış, 2 aileye gıda kolisi yardımında bulunulmuş, 176 Adet hasta market kartı yoluyla gıda takviyesi yapılmış, ayrıca plazma televizyon seti, televizyon vitrini ve TV ile yardım komisyonuna teslim edilen ikinci el kıyafet, kurban/adak eti, ev/mutfak eşyalarının ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımı yapılmıştır.
 • Irak Türkleri Öğrenci ve Gençler Derneği, Türkmeneli İnsani Yardım ve Kültür Derneği ile hayırsever vatandaşlarımızın işbirliğinde; Mevlit Kandili münasebetiyle 90 Türkmen çocuğumuzun katılımıyla yemekli ve hediyeli anma etkinliği düzenlenmiş, merhume Nurten Özdemir hayrına kızı tarafından 100 Türkmen ailemizin katılımıyla öğle yemeği organizasyonu düzenlenmiş, merhum Asum Musa Haydaroğlu hayrına çocukları tarafından yemekli mevlit töreni düzenlenmiş, milli Türkmen şairi merhum Muhammed Muşşoğlu ve şehit Zaim İsmail’in annesi merhume Sadriye Salih hayrına yemekli mevlit töreni düzenlenerek çok sayıda Türkmen ailenin katılımı sağlanmıştır.
 • Irak Türkleri Öğrenci ve Gençler Birliği işbirliğinde Muharrem Ayı münasebetiyle “Aşure Günü” etkinliği düzenlenmiş ve giderleri karşılanmıştır.
 • Türkmeneli Uluslararası İnsani Yardım Eğitim ve Kültür Derneği işbirliğinde, Ankara’da vefat eden Kerküklü ses sanatçısı Fethullah Altunses için mevlid-i şerif okutulmuş, etkinlik giderleri karşılanmıştır.
 • Türkmen kuruluşları ve hayırsever vatandaşlar ile yapılan işbirliği neticesinde Ankara’da yaşayan ihtiyaç sahibi Irak Türklerinden; 95 aileye nakdi yardım yapılmış, 104 aileye market kartı, 1.005 aileye muhtelif temizlik malzemeleri ve Kurban Bayramı münasebetiyle kesilen kurban etlerinin dağıtımı yapılmıştır. Ayrıca Türkmen kuruluşları ve hayırsever vatandaşlar tarafından yardım komisyonuna teslim edilen 212 Adet gıda kolisi, 124 Adet çocuk gıda takviyesi ile adak/kurban etleri, 2. el kıyafet, muhtelif ev eşyaları ve eğitim amaçlı kitap – kırtasiye malzemelerinin ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımı yapılmış ve işitme engelli bir çocuk için işitme cihazı, yatalak bir hasta için hasta yatağı, tekerlekli yürüteç temin edilmiştir.
 • Türkmeneli İnsani Yardım ve Kültür Derneği ile Telafer – Musul Ayan Meclisi tarafından muhtelif zaman dilimlerinde düzenlenen etkinliklerin Türkmeneli Yardım Merkezinde gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.
 • Irak Türklerine yönelik Türkiye ve Irak’ta düzenlenmesi planlanan muhtelif etkinliklerde kullanılması ve 10 Ekim 2021 tarihinde Irak’ta yapılan genel seçimlerde Irak Türklerinin temsilinin sağlanması amacıyla muhtelif ebat ve miktarlarda Türkmen Milli Bayrağı, ITC Bayrağı, Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Bayrağı ve Türkmen Milli Bayrağı – ITC rozetleri ile Türkmeneli seçim şarkısı yaptırılmış, bayrak ve rozetlerin Irak’a gönderimi ile ilgili gümrük ve nakliye giderleri karşılanmıştır.
 • TİKV Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) tarafından 2021 yılı içerisinde muhtelif zaman dilimlerinde toplantı, sempozyum ve çalıştay gibi etkinlikler düzenlenmiş olup, ayrıca AVİM’e ait dergi ve raporların yayını sağlanmıştır.

               IRAK FAALİYETLERİ:

 • Irak’ta Türkmen kuruluşları tarafından yürütülen eğitim, sağlık ve diğer hizmetlerin koordinasyonu sağlanmıştır.

Sosyal Medyada Paylaş:
IMG_3571

TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI 2020 YILI FAALİYETLERİ

TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI

YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMET VE FAALİYETLER

 

       TÜRKİYE FAALİYETLERİ:

 • Tedavileri Türkiye’de yaptırılan 97 hasta / yaralı ile 58 hasta refakatçisinin ibate ve ulaşım giderleri ile hastaların tahlil, tedavi, ilaç ve ortopedik ve medikal malzeme masrafları karşılanmış, ayrıca Irak’ta tedavilerine devam edilen muhtaç durumdaki hastaların ilaç ücretleri, hayatını kaybeden hastaların cenaze masrafları karşılanmıştır.
 • Konya Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü işbirliğinde, Irak’taki çeşitli hastanelerde görev yapan değişik branşlarda 3 Uzman Doktor Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıbbi eğitim görmek üzere Türkiye’ye getirilmiş, konaklama giderleri karşılanmıştır.
 • Küresel COVID-19 pandemisinin başlangıcında, Irak Kerkük’te hizmet veren hastanelerde görevli doktor ve hemşirelerin kullanımı için acil olarak ihtiyaç duyulan 300 Adet tıbbi maske Türkiye’den temin edilerek Irak’a gönderilmiştir.
 • Irak’taki Türkçe eğitim veren okullarda okutulması planlanan ders kitapların tercüme, dil – bilimsel denetim, yeniden yazım, dizgi, tasarım giderleri ile Lise son sınıf fizik kitabının dijital kayıt bedeli karşılanmıştır.
 • Türkmen Eğitim Merkezi Müdürü ile Irak’ta Türkçe eğitim veren anaokullarında görev yapan kadrolu 1 müfettiş ve 6 öğretmen, anaokulu yönetimi ve eğitimi konusundaki bilgi ve becerilerini arttırmak üzere Türkiye’ye davet edilerek T.C. Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı Ankara’da hizmet veren anaokullarını ziyaret etmeleri, anaokullarındaki eğitim sistemini yerinde incelemeleri ve çeşitli temas- görüşmelerde bulunmaları sağlanmıştır.
 • Irak’ta Türkçe eğitim veren Türkmen esas okullarının 1nci sınıflarına kayıtlarını yaptıran 1.000 kız ve erkek öğrenci için Türkiye’den (hırka, süveter, jile, lacoste, ayakkabı) okul kıyafeti yaptırılmış, ayrıca kıyafetlerin Irak’a gönderimi ile gümrük ve nakliye giderleri karşılanmıştır.
 • Irak’ta yürütülen eğitim hizmetleri kapsamında, alanlarında uzman konukların katılımıyla Irak’ta yaşayan Türkmen çocuk ve gençlerin eğitim hayatlarındaki başarılarını olumsuz yönde etkileyebilecek sorunların sebeplerinin ve çözüm önerilerinin analiz edildiği “Eğitim Varsa Gelecek Var” başlıklı TV programı hazırlanması ve Türkmeneli TV işbirliğinde yayınlanması sağlanmıştır.
 • Türkmen öğrencilere yönelik olarak Gazi Üniversitesi TÖMER ile işbirliği içerisinde Ekim 2019 tarihinden itibaren açılan ” III. Türkçe Dil Kursu”nda öğrenim gören öğrencilerin ihtiyaç duyduğu kitap, kırtasiye ve muhtelif araç gereçler temin edilmiş, ayrıca öğrencilerin sertifika sınav ücreti ödenmiş, kurs bitiminde mezuniyet töreni düzenlenmiştir.
 • Türkmen Toplumunun tanıtımı maksadıyla; Mavi Medya Ajansı tarafından Türkmen medyasına katkı sağlamak amacıyla yayınlanan “Mavi Kültür ve Sanat Dergisi”nin ilk sayısından 500 Adet bastırılmış, basım giderleri karşılanmıştır.
 • Irak’ta faaliyet gösteren Türkmen Eğitim Merkezi’nin faaliyetlerine yönelik olarak “Türkmen Eğitim Merkezi’nin Eğitim İstatiği” konulu dijital bilgisayar programı yaptırılmış olup, hizmet bedeli karşılanmıştır.
 • Türkmen Öğrenci ve Gençler Birliği tarafından Türkmen öğrenci ve gençlerimize yönelik olarak muhtelif zaman dilimlerinde gerçekleştirilen faaliyet ve etkinliklerin zaruri giderleri karşılanmıştır.
 • Türkiye’de öğrenim gören ekonomik durumu yetersiz 3 yüksek lisans öğrencisine eğitim yardımı yapılmıştır.

Vakfımız tarafından yürütülen insani ve sosyal yardım faaliyetleri kapsamında;

 • Türkmen vatandaşlarımıza yardımda bulunulması amacıyla; Muhtelif kurum ve kuruluşlar ile hayırsever vatandaşlar tarafından bağış, nakdi yardım, kıyafet, ikinci el kıyafet, ayakkabı, gıda – gıda kolisi, yatak, karyola, battaniye, yorgan, beyaz eşya, muhtelif ev eşyası, giyim, tekerlekli sandalye gibi ayni yardım malzemeleri yardımında bulunulmuş, yapılan ayni yardımların toplanması ve Türkmen vatandaşlara dağıtılması hizmeti, kurulan “Yardım Komisyonu” tarafından gerçekleştirilmiş olup, hizmetlerle ilgili harcama bedelleri karşılanmıştır. Ayrıca, bağış hesabında toplanan nakdi yardımlar ekonomik durumu yetersiz 12 Türkmen aileye nakdi yardım adı altında ödenmiştir.
 • Ramazan Ayı münasebetiyle, Irak’ta yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye’ye sığınarak Ankara’ya yerleşen 600, Ankara dışına yerleşen 300 olmak üzere ekonomik durumu yetersiz toplam 940 Türkmen aileye Vakfımızın mali imkanları dahilinde market kartı dağıtılmıştır. Ayrıca, hayırsever kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlar tarafından Ramazan Ayı nedeniyle yapılan bağış, fitre, gıda kartı – gıda kolisi dağıtımları ile iftar yemeği organizasyonlarının koordinesi ve dağıtımı sağlanmıştır.
 • Türk Kızılay’ı ile yapılan işbirliği neticesinde; Kurban Bayramı münasebetiyle Vakfımız aracılığıyla Ankara’da yaşayan 365 aileye kurban eti ve makarna kolisi, 200 aileye aile başı 5 kg. Kurban eti, 10 kg. Un ve 5 kg. Makarna kolisi, 300 aileye 4,2 kg. Kurban eti, 311 aileye çocuk maması, 252 aileye aile başı 12 adet olmak üzere toplam 030 Adet Hero Baby çocuk gıda takviyesi yardımında bulunulmuştur. Ayrıca, Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilciliği aracılığıyla 600 aileye aile başı 10 kg. Un, 5 kg. Makarna, 5 kg. Patates, 12’li 1 gazlı içecek kolisi, Türkmen Öğrenci Birliği aracılığıyla 200 aileye ise aile başı 5 kg. Kurban eti yardımında bulunulmuştur.
 • Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı ile Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilciliği işbirliğinde başlatılan “Gönül Kalesinden Türkmen Hanesine” isimli yardım kampanyası kapsamında; Vakıf bağış hesabına hayırsever kurum ve vatandaşlar tarafından yatırılan şartlı bağışlar karşılığında 580 Adet market kartı satın alınarak 2.580 Türkmen aileye dağıtımı yapılmıştır. Ayrıca, bağışlardan kalan bakiye şartlı bağış ile pirinç, fasulye ve sıvı yağdan oluşan gıda paketleri yaptırılarak Ankara’da yaşayan 50 Türkmen aileye dağıtılmıştır.
 • Vakfımız tarafından yapılan girişimler neticesinde, Yenimahalle Belediye Başkanlığı tarafından Yenimahalle ilçesi sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi 534 Türkmen aileye Ramazan Ayı münasebetiyle gıda paketi yardımı yapılması sağlanmıştır.
 • Belediye Başkanlıkları ile yapılan işbirliği neticesinde; 500 Adet bot, 500 Adet kaban, 250 çift çorap, 50 Adet pantolon, 000 Adet tıbbi maske ile eşofman takımı, iç çamaşırı, kazak, gömlek ve ayakkabıdan oluşan 1.000 Adet çocuk kıyafeti Gaziantep’e gönderilerek ekonomik durumu yetersiz Türkmen ailelere dağıtımın yapılması sağlanmıştır.
 • Belediye Başkanlıkları ile yapılan işbirliği neticesinde; 000 Adet mont, 189 Adet etek, 100 Adet pantolon, 140 Adet elbise, 260 Adet pardösü, 86 Adet takım elbise ile eşofman takımı, iç çamaşırı, kazak ve ayakkabıdan oluşan 3.233 Adet çocuk kıyafeti Kerkük’e gönderilerek ekonomik durumu yetersiz Türkmen ailelere dağıtımın yapılması sağlanmıştır.
 • TBMM Gönüllüleri Topluluğu tarafından, Ramazan Ayı münasebetiyle 186 Adet market kartının ihtiyaç sahibi Türkmen ailelere dağıtımı yapılmıştır. Ayrıca hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanan 10 Adet market kartının Türkmen ailelere dağıtımı yapılmıştır.
 • TBMM Gönüllüleri Topluluğu işbirliğinde, TBMM’nin 100. Kuruluş yıldönümü münasebetiyle 60 Türkmen çocuğumuzun TBMM’yi ziyareti sağlanmış, evlerini su basan 6 aileye nakdi yardım yapılmış, 4 aileye gıda kolisi yardımında bulunulmuştur.
 • İstanbul’da faaliyet gösteren “Kriz Hafifletme Derneği” ile yapılan işbirliği neticesinde, Ankara’da yaşayan ekonomik durumu yetersiz toplam 000 aileye “Mercimek, pirinç, nohut, bulgur, makarna, un, şeker, yağ, salça ve tuz” içeriğinde gıda kolisi yardımı yapılmıştır.
 • Ankara’da faaliyet gösteren Özaltın Holding firması tarafından Vakfa şartlı bağış yapılmıştır. Bağışlar Irak’a gönderilerek Irak’ta yaşayan ekonomik durumu yetersiz Türkmen ailelere gıda paketi yardımı yapılması sağlanmıştır.
 • Türkmen kuruluşları ile yapılan işbirliği neticesinde 460 Türkmen çocuğumuza LCW’den bayramlık kıyafet dağıtımı yapılmış, 9 Türkmen aileye nakdi yardım yapılmış, 20 aileye mont ve havlu ile yatak, battaniye, halı, çarşaf gibi malzemeler dağıtılmıştır.
 • Türkiye’ye gelerek Ankara’ya yerleşen çocuk, kadın ve erkek aile bireylerine yönelik olarak muhtelif zaman dilimlerinde sosyal, eğitim, kültür, sağlık, spor vs. konularında çeşitli etkinlikler, toplantılar düzenlenmiş, anma- taziye törenleri ve ziyaretler gerçekleştirilmiştir.
 • Irak’ta yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye’ye sığınan, kendi imkânlarıyla tedavi olmak üzere Türkiye’ye gelen veya Irak’a kesin dönüş yapan 15 ekonomik durumu yetersiz Türkmen’e ulaşım, tedavi, ilaç veya diğer zaruri giderlerini karşılayabilmeleri amacıyla nakdi yardım yapılmıştır.
 • Yurtiçi ve yurtdışı çeşitli etkinliklerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan Türkmen Milli Bayrağı, masa bayrağı, bandana, afiş, plaket, amblemli plastik poşet gibi muhtelif tanıtım malzemeleri yaptırılmış ve giderleri karşılanmıştır.

           IRAK FAALİYETLERİ:

 • Irak’ta Türkmen kuruluşları tarafından yürütülen eğitim, sağlık ve diğer hizmetlerin koordinasyonu sağlanmıştır.

Sosyal Medyada Paylaş:
IMG_8300

TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI 2019 YILI FAALİYETLERİ

TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI

YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMET VE FAALİYETLER

           TÜRKİYE FAALİYETLERİ

 • Tedavileri Türkiye’de yaptırılan 191 hasta / yaralı ile refakatçilerinin ibate ve ulaşım giderleri ile hastaların tahlil, tedavi, ilaç ve ortopedik ve medikal malzeme masrafları karşılanmış, ayrıca Irak’ta tedavilerine devam edilen muhtaç durumdaki hastaların ilaç masrafları, hayatını kaybeden hastaların cenaze masrafları karşılanmıştır.
 • Irak’ta yürütülen sağlık hizmetleri kapsamında; tıbbi konferanslar düzenlemek, canlı ameliyatlar gerçekleştirmek ve çeşitli temas ve görüşmelerde bulunmak üzere Vakıf Kurucular Kurulu Üyesi öncülüğünde muhtelif zaman dilimlerinde Irak’a giden sağlık heyetinin ulaşım ve diğer zaruri giderleri ile vize harç bedelleri ve konaklama giderleri karşılanmıştır.
 • Konya Selçuk Üniversitesi işbirliğinde, Irak / Diyala Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yapan değişik branşlarda 5 Uzman Doktor Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıbbi eğitim görmek üzere Türkiye’ye getirilmiş ve konaklama giderleri karşılanmıştır.
 • Irak’taki Türkçe eğitim veren okullarda okutulması planlanan ders kitapları tercüme, dil- bilimsel denetim, yeniden yazım, dizgi, tasarım giderleri karşılanmıştır.
 • Irak’ta Türkçe eğitim veren Türkmen okullarında görev yapan 35 ilkokul müfettişi ve eğitim yöneticisi, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde Ankara’da düzenlenen idari eğitim kursu ve okul ziyaretleri etkinliklerine katılmak üzere Türkiye’ye davet edilmiş, katılımcıların ulaşım, iaşe- ibate ve diğer giderleri karşılanmıştır.
 • Türkmen öğrencilere yönelik olarak Gazi Üniversitesi TÖMER ile işbirliği içerisinde; Ekim 2018- Ağustos 2019 tarihleri arasında açılan “II. Türkçe Dil Kursu” ile Ekim 2019 tarihinden itibaren açılan “III. Türkçe Dil Kursu”nda öğrenim gören öğrencilerin ihtiyaç duyduğu kitap, kırtasiye ve muhtelif araç gereçler temin edilmiş, ayrıca öğrencilerin sertifika sınav ücreti ödenmiş, kurs bitiminde mezuniyet töreni düzenlenmiştir.
 • TİKV Türkmeneli Kültür Merkezi tarafından hazırlıkları yapılan; Türkmen yazar Ata Terzibaşı’ya ait “Edebi Makaleler” isimli eser ile Rıza Çolakoğlu’na ait “Memleketim Telafer”e Şiirler” isimli eserlerin 300’er Adet basımı yaptırılmış, basım giderleri karşılanmıştır.
 • 16 Ocak Türkmen Şehitleri Günü münasebetiyle, TİKV Türkmeneli Kültür Merkezi işbirliğinde “Türkmen Şehitlerini Anma Töreni” etkinliği gerçekleştirilmiştir.
 • TİKV Türkmeneli Kültür Merkezi ve Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği işbirliğinde, 2019 yılı içerisinde Ankara’da düzenlenen çeşitli toplantı, kültürel- sportif etkinlik ve anma programlarının giderleri karşılanmıştır.
 • Geleneksel “16. Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali” ve Ankara Nallıhan’da düzenlenen “VI. Uluslararası Nallıhan İpek İğne Oyaları Kültür Sanat Etkinliği”ne Irak Türkmenlerini temsilen katılım sağlanmıştır.
 • Lübnan’da düzenlenen “The Voice Lebanon = O Ses Lübnan” isimli ses yarışması elemelerine katılmak üzere Lübnan’a giden Türkmen ses sanatçısının ulaşım giderleri karşılanmıştır.
 • Ramazan Ayı münasebetiyle, Ankara, Eskişehir, İzmir, Bursa ve Trabzon’da öğrenim gören Türkmen öğrencilere yönelik olarak iftar yemeği verilmiştir.

Vakfımız tarafından yürütülen insani ve sosyal yardım faaliyetleri kapsamında;

 • Türkmen vatandaşlarımıza yardımda bulunulması amacıyla; muhtelif kurum ve kuruluşlar ile hayırsever vatandaşlar tarafından bağış, nakdi yardım, kıyafet, ikinci el kıyafet, ayakkabı, gıda- gıda kolisi, yatak, karyola, battaniye, yorgan, beyaz eşya, muhtelif ev eşyası, giyim, tekerlekli sandalye gibi ayni yardım malzemeleri yardımında bulunulmuş, yapılan ayni yardımların toplanması ve Türkmen vatandaşlara dağıtılması hizmetleri, kurulan “Yardım Komisyonu” tarafından gerçekleştirilmiş olup, hizmetlerle ilgili harcama bedelleri karşılanmıştır. Ayrıca, bağış hesabında toplanan nakdi yardımlar ekonomik durumu yetersiz 12 Türkmen aileye nakdi yardım adı altında ödenmiştir.
 • Ramazan Ayı münasebetiyle, Irak’ta yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye’ye sığınarak Ankara’ya yerleşen 946 ve Sakarya’ya yerleşen 104 olmak üzere ekonomik durumu yetersiz toplam 1.050 Türkmen aileye Vakfımızın mali imkânları dâhilinde market kartı dağıtılmıştır. Ayrıca, hayırsever kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlar tarafından Ramazan Ayı nedeniyle yapılan bağış, fitre, gıda kartı-gıda kolisi dağıtımları ile iftar yemeği organizasyonlarının koordinesi ve dağıtımı sağlanmıştır.
 • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından, yardıma muhtaç Türkmen ailelerimize ayni yardım olarak dağıtılmak üzere 455 adet kışlık bot, 665 adet kışlık mont bağışlanmış olup, ekonomik durumu yetersiz ailelere dağıtımı yapılmıştır.
 • TBMM Gönüllüleri Topluluğu işbirliğinde, Türkmen ailelerimizin çocuklarına yönelik sergi, müze gezileri, yemek ve eğlence programı, kır gezisi vb. etkinlikler düzenlenmiş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 20 Türkmen çocuğumuzun TBMM’yi ziyareti sağlanmış, Kurban Bayramı münasebetiyle 70 Türkmen vatandaşımıza yönelik yemek programı düzenlenmiştir.
 • “Altunköprü Şehitlerini Anma Töreni”ne 35 Türkmen kardeşimizin, “Gönülden Gönüle” isimli türkü, şiir, söyleşi etkinliğine 100 Türkmen kardeşimizin katılımı sağlanmıştır.
 • Türkiye’ye gelerek Ankara’ya yerleşen çocuk, kadın ve erkek aile bireylerine yönelik olarak muhtelif zaman dilimlerinde sosyal, eğitim, kültür, sağlık, spor vs. konularında çeşitli etkinlikler, toplantılar düzenlenmiş, anma- taziye törenleri, yıldönümü etkinlikleri ve ziyaretler gerçekleştirilmiştir.
 • Irak’ta yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye’ye sığınan, kendi imkanlarıyla tedavi olmak üzere Türkiye’ye gelen veya Irak’a kesin dönüş yapan 32 ekonomik durumu yetersiz Türkmen’e ulaşım, ilaç veya diğer zaruri giderlerini karşılanmıştır.
 • Yurtiçi ve yurtdışı çeşitli etkinliklerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan Türkmen Milli Bayrağı, masa bayrağı, bandana, afiş, branda, plaket, amblemli plastik poşet gibi muhtelif tanıtım malzemeleri yaptırılmış, TiKV Türkmeneli Kültür Merkezi’nin tarafından gerçekleştirilen muhtelif etkinliklerde kullanılmak üzere bastırılan 1.000 Adet tanıtım kitapçığının basım gideri karşılanmıştır.
 • Türkmen Toplumunun tanıtımı maksadıyla; muhtelif kurum, kişi ve yazarlar tarafından hazırlanan kitap, dergi ve rapor gibi görsel materyallerden Vakıf birimleri ile muhtelif kişi ve kuruluşlara dağıtılmak ve Irak’a gönderilmek üzere belirli miktarlarda satın alınmıştır

        IRAK FAALİYETLERİ

 • Irak’ta Türkmen kuruluşları tarafından yürütülen eğitim, sağlık ve diğer hizmetlerin koordinasyonu sağlanmıştır.

Sosyal Medyada Paylaş:
IMG_0529

 TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI 2018 YILI FAALİYETLERİ

   TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI

YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMET VE FAALİYETLER

 

TÜRKİYE FAALİYETLERİ

 • Tedavileri Türkiye’de yaptırılan 70 hasta / yaralı ile refakatçilerinin ibate ve ulaşım giderleri ile hastaların tahlil, tedavi, ilaç ve ortopedik ve medikal malzeme masrafları karşılanmış, ayrıca Irak’ta tedavilerine devam edilen muhtaç durumdaki hastaların ilaç masrafları, hayatını kaybeden hastaların cenaze masrafları karşılanmıştır.
 • Yurtdışındaki Iraklı Doktorlar Derneği ile işbirliği yapılarak Ankara’da “III. Irak Sağlık Kurultayı” düzenlenmiş olup, bahse konu kurultayın organizasyon giderleri ile Irak’ta yürütülmesi planlanan sağlık ve eğitim hizmetleri ile ilgili olarak 2018-2019 yılı çalışma plan ve programlarını değerlendirmek amacıyla Ankara’da düzenlenen “12. Türkiye-Irak Sağlık Eğitim Ortak İşbirliği Çalıştayı”nın giderleri karşılanmıştır.
 • Konya Selçuk Üniversitesi işbirliğinde, Irak / Diyala Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yapan değişik branşlarda 9 Uzman Doktor Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıbbi eğitim görmek üzere Türkiye’ye getirilmiş ve konaklama giderleri karşılanmıştır.
 • Irak’taki Türkçe eğitim veren okullarda okutulması planlanan ders kitapların tercüme, dil- bilimsel denetim, yeniden yazım, film çekimi, dizgi, tasarım giderleri karşılanmıştır.
 • Irak’ta hizmet veren Türkmen okullarında öğrenim gören 40 başarılı Türkmen öğrenci ile rehber öğretmenlere yönelik olarak Konya iline yönelik gezi programı düzenlenmiş ve giderleri karşılanmıştır.
 • Erbil’de düzenlenen Erbil Kitap Fuarı’na hazırlık amacıyla muhtelif yazarlara ait 8 Adet kitabın çoğaltılması sağlanmış, giderleri karşılanmıştır.
 • Türkiye’de öğrenim gören Türkmen öğrencilerin eğitim, kültürel, sosyal ve sportif faaliyet ve çalışmalarına destek olmak amacıyla Ankara’da faaliyete başlayan Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği’ne lokal olarak mülkiyeti Vakfımıza ait Mithatpaşa Cad. No: 46 Kızılay / Ankara adresindeki taşınmazın 3ncü katı tahsis edilmiş, ihtiyaç duyulan demirbaş malzemelerin satın alınması ve diğer zaruri giderleri karşılanmıştır.
 • Türkmen öğrencilere yönelik olarak Gazi Üniversitesi TÖMER ile işbirliği içerisinde Aralık 2017 / Aralık 2018 tarihleri arasında açılan “Türkçe Dil Kursu”nda öğrenim gören öğrencilerin ihtiyaç duyduğu kitap, kırtasiye ve muhtelif araç gereçler temin edilmiş, öğretmen ücretleri karşılanmış, ayrıca öğrencilerin sertifika sınav ücreti ödenmiş, kurs bitiminde mezuniyet töreni düzenlenmiştir.
 • TİKV Türkmeneli Kültür Merkezi ve Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği işbirliği kapsamında, 2018 yılında Ankara, Konya, Gaziantep ve Bursa’da düzenlenen çeşitli toplantı, kültürel- sportif etkinlik ve anma programların giderleri karşılanmıştır.
 • Ramazan Ayı münasebetiyle, Konya, Gaziantep ve Ankara’da öğrenim gören Türkmen öğrencilere yönelik olarak iftar yemeği verilmiş, giderleri karşılanmıştır.
 • Türkiye’de öğrenim gören ekonomik durumu yetersiz 5 yüksek lisans eğitim yardımı yapılmıştır.
 • TİKV Türkmeneli Kültür Merkezi tarafından hazırlıkları yapılan; “Türkmeneli Kültür Ajandası”, Türkmen yazar Nefi Demirci’ye ait “Dünden Bugüne Kerkük, Kerkük’ün Siyasi Tarihi”, “Ahmet Fikri Sevilen Manileri, Hıdır Lütfü Şiirleri ve Aydın Kerküklü Çocuk Şiirleri” ile 2018 yılında hazırlıkları yapılan diğer kültürel kitapların düzenleme, güncelleme, hazırlama veya denetim hizmetleri gerçekleştirilmiş ve hizmet bedelleri ödenmiştir.
 • Türk Dil Kurumu ve TİKV Türkmeneli Kültür Merkezi işbirliğinde, Türkmen Milli araştırmacı ve yazarı Dr. Nefi DEMİRCİ adına Türk Dil Kurumu’nda “Onur Günü” düzenlenmiş ve giderleri karşılanmıştır.
 • UNESCO tarafından İstanbul’da düzenlenen “Kırılgan Koşullarda Barış Eğitimi Konferansı”, İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkanlığı tarafından İstanbul’da düzenlenen “VI. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali”, Ankara Etimesgut Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen geleneksel “15. Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali” ve Ankara Nallıhan’da düzenlenen “VI. Uluslararası Nallıhan İpek İğne Oyaları Kültür Sanat Etkinliği”ne Irak Türkmenlerini temsilen katılım sağlanmış, etkinliklerin katılım giderleri karşılanmıştır.
 • 14 Temmuz 1959 Türkmen Katliamının Yıldönümü anısına “Türkmen Şehitlerini Anma Töreni” düzenlenmiş, giderleri karşılanmıştır.
 • Bakü’de düzenlenen “Irak Türkmen Kültürü ve Edebiyatı” etkinliklerinde Irak Türkmenlerinin temsili sağlanmış olup, katılımcıların ulaşım giderleri karşılanmıştır.

          Vakfımız tarafından yürütülen insani ve sosyal yardım faaliyetleri kapsamında;

 • Türkmen vatandaşlarımıza yardımda bulunulması amacıyla; muhtelif kurum ve kuruluşlar ile hayırsever vatandaşlar tarafından bağış, nakdi yardım, kıyafet, ikinci el kıyafet, ayakkabı, gıda – gıda kolisi – gıda çeki, yatak, karyola, battaniye, yorgan, beyaz eşya, muhtelif ev eşyası, giyim, tekerlekli sandalye gibi ayni yardım malzemeleri yardımında bulunulmuş, yapılan ayni yardımların toplanması ve Türkmen vatandaşlara dağıtılması hizmeti “Yardım Komisyonu” tarafından gerçekleştirilmiş olup, hizmetlerle ilgili harcama bedelleri karşılanmıştır.
 • TBMM Gönüllüleri Vakfı, Yenimahalle Belediye Başkanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Türkmen ailelerimizin çocuklarına yönelik sergi, müze gezileri, yemek ve eğlence programı, kır gezisi vb. etkinlikler düzenlenmiş, sığınmacı Türkmen vatandaşlarımıza iftar yemeği verilmiş ve 50 ailemize gıda çeki dağıtılması konusunda koordine sağlanmıştır.
 • INPR İnsani Yardım Örgütü tarafından yaklaşık 200 Türkmen kadınımıza yönelik olarak “Türkiye’de yaşayan mülteci Türkmenlerin sorunları ve yapılması gerekenlerle ilgili Çözüm Önerileri” konularında bilgilendirme toplantısı-seminer düzenlenmiş, hediyeler dağıtılmıştır. Ayrıca; Türkiye’ye gelerek Ankara’ya yerleşen çocuk, kadın ve erkek aile bireylerine yönelik olarak muhtelif zaman dilimlerinde eğitim, kültür, sağlık, spor vs. konularında çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir.
 • Muharrem Ayı münasebetiyle 150 Türkmenin katılımıyla “Aşure Yemeği” etkinliği düzenlenmiştir.
 • Ramazan Ayı münasebetiyle, Ankara’da yaşayan ekonomik durumu yetersiz 68 Türkmen aileye gıda çeki yardımında bulunulmuştur.
 • Ankara’da yaşayan Türkmen ailelerimizin toplam 106 çocuğu sünnet ettirilmiş, organizasyon giderleri karşılanmıştır.
 • Irak’ta yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye’ye sığınan, kendi imkanlarıyla tedavi olmak üzere Türkiye’ye gelen veya Irak’a kesin dönüş yapan 37 ekonomik durumu yetersiz Türkmen’e ulaşım, ilaç veya diğer zaruri giderlerini karşılayabilmesi amacıyla nakdi yardım yapılmıştır.
 • Yurtiçi ve yurtdışı çeşitli etkinliklerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan rozet, masa bayrağı, Türkmen Milli Bayrağı, ITC Bayrağı, tanıtım CD ve DVD’si gibi muhtelif tanıtım malzemeleri yaptırılmıştır.
 • Türkmen Toplumunun tanıtımı maksadıyla; muhtelif kurum, kişi ve yazarlar tarafından hazırlanan kitap, dergi ve rapor gibi görsel materyallerden Vakıf birimleri ile muhtelif kişi ve kuruluşlara dağıtılmak ve Irak’a gönderilmek üzere belirli miktarlarda satın alınmıştır. Ayrıca Türkmen yazar Nefi DEMİRCİ’ye ait “Kerkük’ün Siyasi Tarihi” isimli eserin TKM tarafından 750 Adet basımı yapılmıştır.
 • Muhtelif kişi ve yazarlara ait Türkmen milli kültürünü tanıtıcı eser ve yayınların TKM tarafından Konya, Karataş ve Azerbaycan’a gönderimi sağlanmış, kargo gönderim bedelleri karşılanmıştır.

       IRAK FAALİYETLERİ

 • Irak’ta Türkmen kuruluşları tarafından yürütülen eğitim, sağlık, sosyal ve diğer hizmetlerin koordinasyonu sağlanmıştır.

 

 

 

Sosyal Medyada Paylaş:
IMG_4124

  TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI 2017 YILI FAALİYETLERİ

TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI

YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMET VE FAALİYETLER

      

      TÜRKİYE FAALİYETLERİ:

 • Türkiye’de tedavileri yaptırılan 48 hasta / yaralı ile 35 refakatçinin ibate ve ulaşım giderleri ile hastaların tahlil, tedavi, ilaç ve ortopedik ve medikal malzeme masrafları karşılanmış, ayrıca Irak’ta tedavilerine devam edilen muhtaç durumdaki hastaların ilaç ve tedavi masrafları, hayatını kaybeden hastaların cenaze masrafları karşılanmıştır.
 • Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı’nın mali desteğinde, Yurtdışındaki Iraklı Doktorlar Derneği tarafından Konya’da gerçekleştirilen “Mevlâna İkliminde II. Irak Sağlık Dayanışma Kurultayı”, Ankara’da düzenlenen “Türkiye’deki Doktorların Sağlık İstişare Toplantıları” ve “Irak’ta Yeniden Yapılanma Sürecinde Telafer Sağlık Dosyası” konulu etkinliklerin giderleri karşılanmıştır.
 • Kendi imkânlarıyla tedavi olmak üzere Türkiye’ye gelen veya Irak’a kesin dönüş yapan 15 Türkmen’e ulaşım, ilaç veya diğer giderlerini karşılayabilmeleri amacıyla nakdi yardım yapılmıştır.
 • Türkiye’de öğrenim gören ekonomik durumu yetersiz 5 yüksek lisans öğrencisi ile Kıbrıs’ta öğrenim gören 2 öğrenciye burs ve eğitim yardımı yapılmıştır.
 • Irak’taki Türkçe eğitim veren okullarda okutulması planlanan ders kitapların; tercüme, dil-bilimsel denetim, yeniden yazım, film çekimi, dizgi, tasarım giderleri karşılanmıştır. Ayrıca Türkmeneli Kültür Ajandasının tercüme, tasarım ve düzenleme çalışmaları ile Kerkük’te Eğitim Tarihi Panoraması isimli kitabın Arapça tercümesi yapılmıştır.
 • Irak Erbil’deki okullarda okutulması planlanan 15 Adet Lise 1. Sınıf, Lise 2. Sınıf ve Lise 3. Sınıf ders kitabının Arapça’dan Türkçe’ye tercümesinin yapılması, çevirisi yapılan kitapların konusunda uzman kişiler tarafından dil- bilimsel denetimlerinin yapılması ve kitapların grafik tasarım hizmetinin yapılarak baskıya hazır hale getirilmesi hizmetleri gerçekleştirilmiştir.
 • Mülkiyeti Vakfımıza ait Mithatpaşa Caddesi, No: 46 Kızılay / Ankara adresinde bulunan taşınmazın 4. Katı eğitim – kültür hizmet ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere TİKV Türkmeneli Kültür Merkezi Başkanlığına tahsis edilmiş olup, hizmet biriminde Türkmen öğrencilere yönelik olarak Gazi Üniversitesi TÖMER ile işbirliği içerisinde “Türkçe Dil Kursu” açılmış, bahse konu kursta görev yapmak üzere 6 ay süreyle 2 öğretmen görevlendirilmiş, ihtiyaç duyulan demirbaş malzemeler ile muhtelif araç ve gereçler temin edilmiştir.
 • TİKV Türkmeneli Kültür Merkezi tarafından yürütülen Osmanlıca eserlerin arşivlenmesi projesi kapsamında, Osmanlıcadan Türkçeye tercümesi yapılan Osman Mazlum’a ait “Ülfetname” ve Hayrullah Kazım’a ait “Hayalimde Yaşayan Güzel” başlıklı eserlerin tercüme hizmet bedelleri karşılanmıştır.
 • “İz Bırakanlar” projesi kültür eserleri kapsamında hazırlıkları tamamlanan “Milli Şairimiz Mehmet İzzet Hattat: Hayatı ve Eserleri” isimli kitabın 1.000 Adet basımı yaptırılmış, basım giderleri karşılanmıştır.
 • Türkmen öğrenci ve gençlerin bir araya getirilerek fikir alışverişinde bulunulmasını sağlamak amacıyla Konya ve Ankara’da gerçekleştirilen “Türkmen Öğrenci ve Gençler Birliği Türkmen Öğrenci Buluşması” etkinlikleri ile Ankara’da düzenlenen “Türkmeneli Öğrenci Şöleni”ne Ankara dışından katılan öğrencilerin ulaşım ve diğer giderleri karşılanmıştır.
 • TİKV Türkmeneli Kültür Merkezi hizmet faaliyetleri kapsamında; “Şehit Liderleri Anma Toplantısı” ve “Türkmenlere Kültürel Hakların Tanınması” etkinlikleri, “Kerkük Türkmen Basın Bayramının 106. Yıldönümünde Osmanlı’dan Günümüze Irak’ta Türk Basını” konulu panel ve “Irak Türk Matbuat Sergisi” ile “Araştırmacı yazar Ata Terzibaşı’yı Anma Toplantısı” gerçekleştirilmiş olup, etkinliklerin giderleri karşılanmıştır.
 • Gaziantep’te düzenlenen “Türkmen Gecesi”, İstanbul’da düzenlenen “17. Türk Dünyası Gençlik Kurultayı” ve “Türkmen Gecesi”, Ankara’da düzenlenen “14. Uluslararası Anadolu Günleri ve Sanat Festivali”, Tokat’ta düzenlenen “Kuzey Irak Referandumu ve Türkmenler Konferansı” ve Erzurum’da düzenlenen “Kuzey Irak Referandumu- Kerkük ve Türkmenler” başlıklı etkinlik, konferans ve panellerde Vakfımızın temsili sağlanmıştır.
 • Türkiye’de yaşayan Türkmen şair ve yazarlar ile Irak’tan Türkiye’ye getirilen Telaferli şair ve yazarlardan oluşan heyet arasındaki kültür değişimi ve fikir alışverişinde bulunulması amacıyla “Telaferli Şairler Buluşması” adı altında toplantı, şiir şöleni, gezi vb. etkinlikleri gerçekleştirilmiş, bu amaçla Irak’tan Türkiye’ye gelen heyetin ulaşım giderleri ile etkinlik giderleri karşılanmıştır.
 • Türkmeneli Milli Marşı’nın ulusal ve uluslararası platformlarda kullanılabilmesi amacıyla yeniden çok sesli (orkestralı) stüdyo kaydı yaptırılmıştır.

Vakfımız tarafından yürütülen insani ve sosyal yardım faaliyetleri kapsamında;

 • T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), UNHCR & IMPR The UN Refugee Agency Ankara Temsilciliği, ABBOTT Laboratuarları İth. İhr. Ve Tic. Ltd. Şti., Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği, TBMM Gönülleri Vakfı, Birlik ve Dayanışma Grubu Derneği, Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma Dayanışma ve Destekleme Derneği (MSYD – ASRA) ve Gazi Üniversitesi öğretim üyeleri ile muhtelif kurum, kuruluş ve hayırsever vatandaşlar tarafından Vakfımıza teslim edilen gıda, gıda takviye sütü – çocuk maması, temizlik malzemesi, kişisel hijyen malzemesi, mont, ayakkabı, atkı-bere- eldiven takımı, kırtasiye, oyuncak, battaniye, beyaz eşya gibi ayni yardım malzemelerinin Ankara’da yaşayan Türkmen ailelere dağıtımı yapılmıştır.
 • T.C. Ankara Valiliği, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde, Ankara’da yaşayan Türkmen ailelerin ikamet izni başvurularına yönelik kayıt formları düzenlenmiş, Türkmen çocukların okul kayıtlarına yönelik kimlik numaralarının çıkartılması ile ilgili dosya hazırlama işlemleri yapılmıştır.
 • TBMM Gönülleri Vakfı tarafından Ramazan Ayı münasebetiyle verilen iftar yemeklerine 470 Türkmen kişinin katılımı sağlanmış, 150 Türkmen çocuğa öğle yemeği verilmiş ve çeşitli hediyeler dağıtılmıştır.
 • Türkmen ailelere Ramazan Ayı nedeniyle gıda yardımı yapılması projesi kapsamında; ekonomik durumu yetersiz 5.000 aileye (Ankara 3.051, Adana 387, Eskişehir 530, Bursa 266, Sakarya 200, Mersin 211, Konya 300 ve Denizli 55 aile) gıda yardım çeki dağıtılmış, Ankara’da yaşayan 480 Türkmen’e iftar yemeği verilmiştir.
 • Mülteci kamplarındaki yaşam koşulları ile ilgili gerekli değerlendirme ve tespitlerde bulunulmuş, ayrıca Ramazan ayında dağıtımı planlanan gıda yardımı çeklerinin iller bazında dağıtımı sağlanmıştır.
 • Irak’ta yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye’ye gelen yardıma muhtaç sığınmacı Türkmen ailelerle ilgili olarak; Ankara’ya gelen 463 kişi/aileye nakdi yardım yapılmıştır. Ayrıca; hayırsever vatandaşlar tarafından şartlı bağış olarak yapılan nakdi yardımlar Türkmen aileye dağıtılmıştır.
 • Ankara’ya yerleşen Türkmen gençlerine yönelik düzenlenen futbol turnuvasının giderleri ile Adana’da düzenlenen turnuvaya Konya’dan katılan 10 öğrencinin ulaşım giderleri karşılanmıştır.
 • Irak’ta yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye’ye gelerek Ankara’ya yerleşen çocuk, kadın ve erkek aile bireylerine yönelik olarak muhtelif zaman dilimlerinde eğitim, kültür, sağlık konularında çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir.
 • Türkmen Toplumunun tanıtımı maksadıyla; muhtelif kurum, kişi ve yazarlar tarafından hazırlanan kitap, dergi ve rapor gibi görsel materyallerden Vakıf birimleri ile muhtelif kişi ve kuruluşlara dağıtılmak ve Irak’a gönderilmek üzere belirli miktarlarda satın alınmıştır.
 • Yurtiçi ve yurtdışı çeşitli etkinliklerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan rozet, masa bayrağı, Türkmen Milli Bayrağı, ITC Bayrağı, rollap, tanıtım CD ve DVD’si gibi muhtelif tanıtım malzemeleri yaptırılmış ve Türkmen kuruluşlarına dağıtımı yapılmıştır.

     IRAK FAALİYETLERİ:

 • Irak’ta Türkmen kuruluşları tarafından yürütülen eğitim, sağlık, sosyal ve diğer hizmetlerin koordinasyonu sağlanmıştır.

 

 

Sosyal Medyada Paylaş:
etlimk

TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI 2016 YILI FAALİYETLERİ

TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI

2016 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMET VE FAALİYETLER

 

        TÜRKİYE FAALİYETLERİ:

 • Tedavileri Türkiye’de yaptırılan 179 hasta / yaralı ile refakatçilerinin ibate ve ulaşım giderleri ile hastaların tahlil, tedavi, ilaç ve ortopedik ve medikal malzeme masrafları karşılanmış, ayrıca Irak’ta tedavilerine devam edilen muhtaç durumdaki hastaların ilaç ve tedavi masrafları, hayatını kaybeden hastaların cenaze masrafları karşılanmıştır.
 • Irak sağlık sistemi, sektördeki sıkıntılar ve çözüm önerileri konularını ele alan “Mevlâna İkliminde II. Irak Sağlık Dayanışma Kurultayı” Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı’nın mali desteğinde Konya’da düzenlenmiş olup, kurultay ile ilgili konaklama, ulaşım, yemek, toplantı salonu kira bedeli, dergi basım, evrak çantası- davetiye- yaka kartı-bayrak- sertifika yapım bedeli ile simultane tercüme hizmet bedelleri karşılanmıştır.
 • Türkiye’de kendi imkânlarıyla öğrenim gören ekonomik durumu yetersiz 18 yüksek lisans öğrencisine eğitim yardımı, Kıbrıs’ta öğrenim gören 2 yüksek lisans öğrencisine burs verilmiştir.
 • Irak’taki Türkçe eğitim veren okullarda okutulması planlanan ders kitapların; tercüme, dil-bilimsel denetim, yeniden yazım, film çekimi, dizgi, tasarım giderleri karşılanmıştır.
 • Irak Erbil’deki okullarda okutulması planlanan 15 Adet Lise 1. Sınıf, Lise 2. Sınıf ve Lise 3. Sınıf ders kitaplarının Arapçadan Türkçe’ye tercümesinin yapılması, çevirisi yapılan kitapların konusunda uzman kişiler tarafından dil- bilimsel denetimlerinin yapılması ve kitapların grafik tasarım hizmetinin yapılarak baskıya hazır hale getirilmesi amacıyla gerekli çalışmalar başlatılmıştır.
 • Irak Türk kültür tarihi açısından önem arz eden “Kozak, Öten Bülbüller, Arzu Kamber, Halk Şiiri, Oduncu Kızı” isimli eserlerin Osmanlıca metninin taranması, Word dosyasına çevrilmesi, metin editörlüğü ve düzenlemesi, “Türkmen Kültürü ve Ölüm Kalım Günleri” ve “El-Cahız Eserlerinde Türkler” isimli eserlerin yeniden yazma, dizgi ve düzenleme çalışmaları tamamlanmış, giderleri karşılanmıştır.
 • Vakfımız tarafından yürütülen insani ve sosyal yardım faaliyetleri kapsamında;
 • C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinatörlüğünde ekonomik durumu yetersiz Türkmen ailelerimize dağıtılmak üzere; 54.540 Adet mont, 6.256 Adet kırtasiyesi ile birlikte okul çantası, 11.724 Adet battaniye, 384 Adet yatak, 2.496 Çift Ayakkabı, 1.534 Adet ceket, 1.100 paket çocuk bezi, 3.056 Koli temizlik malzemesi, 16.800 Adet kadın / erkek / çocuk pantolonu,700 Adet seccade yardımında bulunulmuş olup, dağıtımı yapılmıştır.
 • Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından ekonomik durumu yetersiz Türkmen ailelerimize dağıtılmak üzere; 6.750 kg. Pirinç, 250 kg. Şeker, 350 kg. Bulgur, 985 kg. Makarna, 360 kg. Yeşil mercimek olmak üzere toplam 8.695.- kg. gıda yardımında bulunulmuş olup, dağıtımı yapılmıştır.
 • Gazi Üniversitesi Öğretim Üyeleri tarafından 50 aile için 2’şer Adet battaniye, 100 çocuk için takım halinde atkı-bere-eldiven-çorap ve kırtasiye malzemesinden oluşan ayni yardım malzemesi yardımında bulunulmuş olup, dağıtımı yapılmıştır.
 • UNHCR & IMPR The UN Refugee Agency Ankara Temsilciliği tarafından ekonomik durumu yetersiz Türkmen ailelerimize dağıtılmak üzere; 1.200 koli kişisel temizlik (diş fırçası, macun, sabun, pamuk, yara bandı, hijyenik ped vs.) malzemesi, 2.400 Adet çocuk/genç mont, 480 takım alt-üst termal içlik, 1.200 çift çocuk/genç ayakkabısı yardımında bulunulmuş olup, dağıtımı yapılmıştır.
 • ABBOTT Türkiye Temsilciliği tarafından ekonomik durumu yetersiz Türkmen ailelerimize dağıtılmak üzere; bebek beslenmesine gıda takviyesi olarak 375 koli/8.985 Adet “devam sütü” yardımında bulunulmuş olup, dağıtımı yapılmıştır.
 • Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. tarafından ekonomik durumu yetersiz Türkmen ailelerimize dağıtılmak üzere; gıda, temizlik ve çocuk bezi malzemelerinden oluşan 774 koli ayni yardımda bulunulmuş olup, dağıtımı yapılmıştır.
 • Ramazan Ayı münasebetiyle; Ankara’da 2.139 Aile, Adana’da 270 Aile, Eskişehir’de 425 Aile, Bursa’da 115 Aile, Yalova’da 21 Aile, Mersin’de 154 Aile ve Konya’da 250 Aile olmak üzere toplam 3.374 ekonomik durumu yetersiz Türkmen ailemize 3 kg. Pirinç, 3 kg. Bulgur, 2 kg. Kuru fasulye, 2 kg. Mercimek, 2 kg. Şeker, 2 lt. sıvı yağ, 830 gr. Salça ve 500 gr. Çay ihtiva eden gıda paketi yardımı yapılmıştır. Ayrıca müteakip zaman dilimlerinde Ankara’da ikamet eden 1.585 aile ile Bursa ve Yalova’da ikamet eden 136 aileye gıda yardımında bulunulmuştur.
 • Olumsuz kış şartları nedeniyle ekonomik durumu yetersiz Türkmen ailelerimize 3.500 Adet çift kişilik, 1.000 Adet tek kişilik olmak üzere toplam 4.500 Adet battaniye yardımı yapılmıştır.
 • Muhtelif kurum ve kuruluşlar ile hayırsever vatandaşlardan ayakkabı, gıda kolisi – gıda çeki, yatak, karyola, battaniye, yorgan, beyaz eşya, muhtelif ev eşyası, giyim, tekerlekli sandalye, koltuk minderi gibi ayni yardım malzemeleri yardımında bulunulmuş, alınan ayni yardımlar ihtiyacı olan ailelere dağıtılmış olup, bağışlanan gıda, giyim ve temizlik malzemesi gibi ayni yardımların nakliye bedeli ile Türkiye dâhilinde ayni yardımların toplanması ve dağıtılması hizmetleri ile ilgili genel giderler karşılanmıştır. Ayrıca, müteakip zaman dilimlerinde hayırsever vatandaşlar tarafından Vakıf hesabına yatırılan “Şartlı Bağış”lar ekonomik durumu yetersiz Türkmen ailelere ödenmiştir.
 • Türkiye’ye sığınan mülteci Türkmenlerin durumu, yaşadığı sıkıntılar ve alınması öngörülen önlemler konularında Ankara’da düzenlenen “Telafer Türkmenleri” başlıklı toplantı ile toplantıya Ankara dışından katılan katılımcıların giderleri karşılanmıştır.
 • Türk Dil Kurumu (TDK) ile TİKV Türkmeneli Kültür Merkezi işbirliğinde Türk Dil Kurumu Konferans Salonu’nda büyük Türkolog Ata Terzibaşı’nın anısına “Akademik Panel ve Anma Toplantısı” gerçekleştirilmiş ve giderleri karşılanmıştır.
 • Çanakkale Akademi Şiir Ailesi ve Edebiyat Derneği tarafından Çanakkale’de düzenlenen “1. Türkiye Edebiyat Dergileri Kongresi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Milli Kütüphane Topluluğu tarafından Isparta’da düzenlenen etkinlik, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından Konya ve Karaman’da düzenlenen “Uluslararası Kültür Turizmi ve Medya Kurultayı” ile YAFEM tarafından Yalova’da düzenlenen “19. Türk Boyları Şenliği”ne Vakfımızı temsilen katılan personellerimizin giderleri karşılanmıştır.
 • Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) tarafından gerçekleştirilen “Türk Dünyası Konser Dizisi” etkinlikleri kapsamında, Ankara”da yapılan “Hoyrattan Şarkıya Konseri”nde “Irak Türkmen Yayınları Sergisi” düzenlenmiş ve sergi ile ilgili giderler karşılanmıştır.
 • Türkmen Toplumunun tanıtımı maksadıyla; muhtelif kurum, kişi ve yazarlar tarafından hazırlanan kitap, dergi ve rapor gibi görsel materyallerden Vakıf birimleri ile muhtelif kişi ve kuruluşlara dağıtılmak ve Irak’a gönderilmek üzere belirli miktarlarda satın alınmıştır.
 • Çeşitli etkinliklerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan Türkmen Milli Bayrağı ile ITC Bayrağından muhtelif ebat miktarlarda yaptırılmış ve Türkmen kuruluşlarına dağıtımı yapılmıştır.

IRAK FAALİYETLERİ:

 • Irak’ta Türkmen kuruluşları tarafından yürütülen eğitim, sağlık, sosyal ve diğer hizmetlerin koordinasyonu sağlanmıştır.

 

Sosyal Medyada Paylaş:
2018-04-09-PHOTO-00000752

TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI 2015 YILI FAALİYETLERİ

TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI

2015 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMET VE FAALİYETLER

           TÜRKİYE FAALİYETLERİ:

 • Tedavileri Türkiye’de yaptırılan hasta / yaralı ile refakatçilerinin ibate ve ulaşım giderleri, hastaların tahlil, tedavi, ilaç ve ortopedik ve medikal malzeme masrafları karşılanmış, ayrıca Irak’ta tedavilerine devam edilen muhtaç durumdaki hastaların ilaç ve tedavi masrafları, hayatını kaybeden hastaların cenaze masrafları karşılanmıştır.
 • Türkiye’de öğrenim gören ekonomik durumu yetersiz 21 yüksek lisans öğrencilerine eğitim yardımı yapılmıştır.
 • Kıbrıs’ta öğrenim gören yüksek lisans öğrencilerine 2015 yılı 9 ay boyunca burs ve eğitim yardımı yapılmıştır.
 • Irak’ta Türkçe eğitim veren okullarda okutulması planlanan ders kitaplarının tercüme, dil-bilimsel denetim ve grafik tasarım hizmeti giderleri karşılanmıştır.
 • Eğitim görmek ve çeşitli temas-görüşmelerde bulunmak üzere Irak’tan Türkiye’ye gelen 22 öğretmen ve müfettişin iaşe ve ibate giderleri karşılanmıştır.
 • Vakfımız tarafından yürütülen insani ve sosyal yardım faaliyetleri kapsamında;
 • T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinatörlüğünde, ekonomik durumu yetersiz Türkmen soydaşlarımıza yardımda bulunmak üzere; 224 Adet yatak, 224 adet yastık, 12.207 Adet battaniye, 488 Adet nevresim takımı, 1.399 Adet bayan montu, 1.076 çift ayakkabı, 1.076 çift çorap, 1.076 Adet spor t-shirt, 2.332 Adet çocuk bezi, 1.260 Adet çocuk maması, 652 Adet Seylan Çayı, 5.000 Adet mont, 1’er litrelik paketlerde 500 Litre süt yardımında bulunulmuştur. Ayrıca, T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinatörlüğünde YDF Firması tarafından 20.000 Adet t-shirt yardımı yapılmıştır.
 • Türkiye Kızılay Derneği koordinatörlüğünde, ekonomik durumu yetersiz Türkmen soydaşlarımıza dağıtılmak üzere 300 Adet undo kıvırcık erişte gıda yardımında bulunulmuştur.
 • Ankara İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ekonomik durumu yetersiz Türkmen soydaşlarımıza dağıtılmak üzere 975 Adet giyim eşyası yardımında bulunulmuş, ayrıca anılan Vakıf koordinesiyle, Ankara İli Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından 231 Adet yatak yardımında bulunulmuştur.
 • Türk Ocakları Genel Merkezi işbirliğinde; Türkmen soydaşlarımıza dağıtılmak üzere Arçelik Anonim Şirketi tarafından 100 Adet çamaşır makinesi yardımında bulunulmuş, Keskinoğlu Şirketler Grubu tarafından 2.706 koli yumurta, 715 Adet tavuk gıda maddesi yardımında bulunulmuştur.
 • GÜR-İŞ İnşaat Mühendislik A.Ş. Firması tarafından ekonomik durumu yetersiz Türkmen soydaşlarımıza toplam 610 koli gıda, 410 Adet yatak, 500 Adet battaniye, 500 Adet yastık ve 500 Adet nevresimden oluşan ayni yardımda bulunulmuştur.
 • KON-FOR Yatak A.Ş. Firması tarafından ekonomik durumu yetersiz Türkmen soydaşlarımıza 40 Adet yataktan oluşan ayni yardımda bulunulmuştur.
 •  ARBEL Gıda Hububat A.Ş. Firması (T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı) tarafından ekonomik durumu yetersiz Türkmen soydaşlarımıza 1.280 Adet gıda kolisi yardımında bulunulmuştur.
 • Saran Şahin Tekstil Ltd. Şti. Firması tarafından ekonomik durumu yetersiz Türkmen soydaşlarımıza 100 Adet erkek montu yardımında bulunulmuştur.
 • Muhtelif kurum ve kuruluşlardan ekonomik durumu yetersiz Türkmen soydaşlarımıza dağıtılmak üzere toplamda 2.143 koli gıda paketi yardımında bulunulmuştur.
 • BİM Birleşik Mağazalar A.Ş, T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara Ticaret Odası, Gazi Üniversitesi Eğitim Mensupları Vakfı, Türkiye Kamu Çalışanları Konfederasyonu, Akyurt TOKİ Ortaokulu, Polatlı SAĞLIK-SEN, Omak Ltd. Şt ile hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanan muhtelif gıda, giyim, yatak, battaniye, yorgan ve temizlik malzemelerinin ekonomik durumu yetersiz Türkmen ailelere dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
 • Irak’ta yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye’ye yerleşen yardıma muhtaç Türkmen ailelerle ilgili olarak; Ankara’ya gelen 5.081 kişi ve aileye nakdi yardım yapılmıştır. Ayrıca, Mersin’e yerleşen 300 aile ve Konya’ya yerleşen 400 aileye gıda yardımı yapılmıştır. Ankara’ya yerleşen Türkmen ailelere de yardım yapılması amacıyla; Sınav Eğitim Kurumları tarafından Vakfımıza şartlı bağış yapılmıştır. Bu bağışlarla temel gıda maddeleri satın alınarak 400 aileye dağıtımı yapılmıştır.
 • Ramazan Ayı nedeniyle ekonomik durumu yetersiz 250 Türkmen aileye gıda yardımı yapılmıştır.
 • Irak’ta yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye’ye sığınan Türkmen soydaşlarımızın tedavi amaçlı ihtiyaç duydukları ilaçlar temin edilmiş, 71 Türkmen çocuk sünnet ettirilmiş, Türkmen ailelerin çocukları için toplu sünnet töreni düzenlenerek, törenlerin muhtelif giderleri karşılanmış, ayrıca çocuklara nakdi yardım yapılmıştır.
 • C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TİKA, Milli Kütüphane, ATO, Etimesgut Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği’nin katkılarıyla TİKV Türkmeneli Kültür Merkezi tarafından Milli Kütüphane Konferans Salonu’nda “Türkmeneli Kültür Günleri” etkinliği düzenlenmiş, bu amaçla ilgili etkinlik giderleri karşılanmıştır.
 • Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen “Türk Dünyası Tiyatro Günleri” etkinliklerinde TİKV Türkmeneli Kültür Merkezi ile Vakfımızın temsili sağlanmıştır.
 • Tataristan / Kazan’da düzenlenen “Türk Dünyası Gazeteciler Şurasının organizasyon çalışmalarında Vakfımızın temsili sağlanmıştır.
 • Kıbrıs- Irak- Balkanlar – Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu (KIBATEK) tarafından Gürcistan’da gerçekleştirilen “36. Uluslararası Edebiyat Şöleni” etkinliğinde TİKV Türkmeneli Kültür Merkezi ile Vakfımızın temsili sağlanmış, ayrıca Türkmeneli Kültür Merkezi’nin KIBATEK ile yapmış olduğu “2015 Irak Türkmen Edebiyat Yılı” mutabakatı gereği, ilgili birim başkanlığına takdim edilen “2015 Yılı Türk Edebiyatına Hizmet Ödülü” ile ilgili etkinliği ile İzmir’de düzenlenen programa katılım giderleri karşılanmıştır.
 • Dünya Gazeteciler Federasyonu tarafından 2014 Yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri çerçevesinde Tataristan / Kazan’da düzenlenen “2. Türk Dünyası Gazeteciler Şurası”nda Vakfımızın temsili sağlanmıştır.
 • “Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı Kültür Yayını” olarak baskıya hazırlanan “Suriye Türkmenleri Kültürü” ve “Tarihi Süreç İçerisinde Irak’ta Türkmen Eğitimi” başlıklı kitapların basım giderleri karşılanmıştır.
 • Türkmen Toplumunun tanıtımı maksadıyla; muhtelif kurum, kişi ve yazarlar tarafından hazırlanan kitap, dergi ve rapor gibi görsel materyallerden Vakıf birimleri ile muhtelif kişi ve kuruluşlara dağıtılmak ve Irak’a gönderilmek üzere belirli miktarlarda satın alınmıştır.

        IRAK FAALİYETLERİ

 • Irak’ta kurulu mülteci kampları ziyaret edilerek, kampta yaşayan mültecilerin sağlık taramasından geçirilmesi sağlanmış ve giderleri karşılanmıştır.
 • Türkiye Barolar Birliği tarafından Irak’taki mülteci kamplarında yaşayan Türkmen ailelere ayni yardım şeklinde dağıtılmak üzere şartlı bağış olarak Vakfımıza teslim edilen bağışlar Irak’a gönderilerek 1.480 aileye gıda ve temizlik malzemesi yardımı yapılmıştır.
 • Irak’taki mülteci kamplarında yaşayan muhtaç Türkmenlere dağıtılmak amacıyla gönderilen gıda, giyim ve temizlik malzemesi gibi ayni yardımların Türkiye’den Irak’a nakliye bedeli ile Türkiye dahilinde ayni yardımların toplanması ve dağıtılması hizmetleri karşılığı genel giderleri karşılanmıştır.
 • Irak’ta Türkçe eğitim veren okullarda görev yapan öğretmenlerin eğitilmesi ve çeşitli kurslar düzenlenmesi amacıyla Türkiye’den görevli görevlendirilen öğretmenlerin ulaşım giderleri karşılanmıştır.
 • Irak’ta Türkmen kuruluşları tarafından yürütülen eğitim, sağlık ve diğer hizmetlerin koordinasyonu sağlanmıştır.

Sosyal Medyada Paylaş:
197472443_327002045615559_3400457964895269708_n

 TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI 2014 YILI FAALİYETLERİ

 TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI TARAFINDAN

2014 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMET VE FAALİYETLER

 

          TÜRKİYE FAALİYETLERİ:

 • Tedavileri Türkiye’de yaptırılan 47 hasta / yaralı ile refakatçilerinin ibate ve ulaşım giderleri ile hastaların tahlil, tedavi, ilaç ve ortopedik ve medikal malzeme bedelleri karşılanmış, ayrıca Irak’ta tedavilerine devam edilen muhtaç durumdaki hastaların ilaç ve tedavi masrafları, hayatını kaybeden hastaların cenaze masrafları karşılanmıştır.
 • TİKV Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin faaliyetleri kapsamında;
 • Merkez tarafından çıkarılan “Ortadoğu Analiz” ve “Ortadoğu Etütleri” isimli dergiler ile Ortadoğu’ya yönelik yapılan araştırma ve incelemeler neticesi hazırlanan raporların yayını sağlanmış ve grafik hizmetleri dahil basım giderleri karşılanmıştır. Ayrıca; bahse konu dergi, kitap ve TİKV ORSAM internet sitesinde eserleri yer alan yazarlara telif ücreti ödemesi yapılmıştır. Ayrıca Ortadoğu Analiz Dergisi’nin aylık fotoğraf aboneliği bedeli de karşılanmıştır.
 • Merkez tarafından hazırlanan basılı yayınların, web sitesinde yayınlanan röportajlar ile Ortadoğu’daki gelişmeler hakkında yapılan değerlendirme çalışmalarının yayınlanarak, TİKV ORSAM’ın yurtiçinde ve yurtdışında tanıtımının yapılmasını sağlayan medya kuruluşu Cihan Haber Ajansı’na ödeme yapılmıştır.
 • Ülkemizin eş başkanlığını yürüttüğü Terörizmle Mücadele Küresel Platformu’nun faaliyetlerine dönük “Güvenlik Çalışmaları başlıklı araştırma projesinin koordinasyonunun yürütülmesi amacıyla TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nden bir öğretim Üyesi 6 Ay süreyle görevlendirilmiş ve anılan araştırma projesi kapsamında; Abu Dabi (BAE)’de düzenlenen “Şiddete Varan Aşırıcılıkla Mücadele” adlı toplantı, Marakaş’te düzenlenen “Yabancı Terörist Savaşçılar” çalışma grubu açılış toplantısında Vakfımızın temsili sağlanmıştır. Bu amaçla ilgililerin ulaşım giderleri ilgili proje kaynağından karşılanmıştır.
 • Merkez tarafından İngiltere Büyükelçiliği işbirliğinde “Suriyeli Mültecilerin Ekonomik Etkilerinin Hesaplanması için Modelleme Çalışması” konulu proje gerçekleştirilmiş ve proje giderleri karşılanmıştır.
 • İstanbul Şehir Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden bir öğretim üyesi ve New York Binghamton Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünden bir öğretim üyesi koordinasyonunda merkezi tarafından Tunus, Mısır ve Irak’ta yürütülen “Türkiye’nin Kuzey Afrika ve Ortadoğu’daki Yumuşak Gücü: Mısır, Irak ve Tunus’ta Elitler ve Kamuoyu Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma” konulu proje gerçekleştirilmiş olup, anılan proje harcamaları Vakıf tarafından yapılmıştır.
 • Merkez uzman personelleri Irak’ın Erbil- Süleymaniye- Kerkük ve Musul Bölgelerinde saha araştırmaları yapmak üzere Irak’ta görevlendirilmiş olup, ilgililerin ulaşım ve diğer zaruri giderleri karşılanmıştır.
 • Merkez başkanı tarafından “Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu ve Suriyeli mültecilerle ilgili yürütülen çalışmalarda işbirliği imkanları” başlıklı konular ile ilgili olarak İstanbul’da saha araştırması yapılmış, ayrıca Stratejik Düşünce Enstitüsü tarafından Ürdün’de düzenlenen “Arap- Türk Sosyal Bilimler Konferansı”nın oturum başkanlığı görevi üstlenilmiştir. Bu amaçla ilgilinin ulaşım giderleri karşılanmıştır.
 • Merkez tarafından T.C. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi işbirliğinde Ankara’da düzenlenen ve finansmanı Japonya Başbakanlığınca karşılanan “Türkiye- Japonya Diplomatik İlişkilerinin 90. Yıldönümü Anma Töreni” etkinliklerinin giderleri karşılanmıştır.
 • Merkez uzman personelleri “Seçim Sonrası Irak’ta Siyasi Denklem ve Türkmenler Arasındaki Eğilimler” konularında saha araştırması yapmak üzere Irak’ta görevlendirilmiş olup, ilgililerin ulaşım, tercüme ve diğer giderleri karşılanmıştır.
 • Middle East Institute tarafından Berlin’de düzenlenen “Suriye” konulu “Secont Track” toplantısında merkez başkanı tarafından Vakfımızın temsili sağlanmış, Malta’da düzenlenen “Mediterranean Forum” ile Stockholm/İsviçre’de düzenlenen “Tenth Meeting of the Trilateral Strategiy Group” başlıklı toplantılara konuşmacı olarak iştirak edilmiştir.
 • Merkez başkanı ve uzman personellerinin Erbil, Süleymaniye ve Duhok’ta düzenlenen toplantılara Vakfımızı temsilen katılımları sağlanmıştır.
 • MEF Üniversitesi ve The Graduate Institute od International and Development Studies işbirliğinde İstanbul’da düzenlenen “Water Reources Management in the Asi (Orontes) River Basin: Assesment of Issues and Opportunities” başlıklı çalıştay, Laos ve Kamboçya’da düzenlenen “Learning Journey to the mekong Region” başlıklı program ile Bakü’de düzenlenen “Global and Regional Hydropolitical Problems in the Context of International Cooperation and Security” başlıklı konferansta merkez Su Araştırmaları Programı Uzmanı tarafından Vakfımızın temsili sağlanmıştır.
 • Merkez tarafından düzenlenen “Irak’ta 2014 Seçimleri ve Ortadoğu’ya Etkisi” başlıklı çalıştayın giderleri ile T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı ile yapılan söyleşinin broşür basım giderleri karşılanmıştır.
 • Merkez tarafından T.C. Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na “Doğrudan Proje Desteği 2014 Yılı Mali Destek Programı” kapsamında sunularak kabul edilen “Ortadoğu Yaz Okulları” konulu projenin giderleri karşılanmıştır.
 • Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından Van’da düzenlenen “Türkiye- İran- Van Formu”nda merkez su araştırmaları programı uzmanı aracılığıyla Vakfımızın temsili sağlanmıştır.
 • Merkez tarafından düzenlenen “Ortadoğu Türkmenleri” başlıklı sempozyumun giderleri, sempozyum sonrası hazırlanan “Ortadoğu Türkmenleri Sempozyumu” başlıklı kitabın basım giderleri ile kargo dağıtım giderleri karşılanmıştır.
 • Merkez tarafından, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı (TESEV) işbirliği ve İngiltere Büyükelçiliği desteğiyle Adana, Osmaniye ve Hatay Bölgelerinde “Suriyeli Mültecilerin Türkiye’ye Etkisi” konulu saha araştırma gerçekleştirilmiştir.
 • Woodrow Wilson Center for International Scholars işbirliğinde merkez tarafından Washington’da “Turkey, Iraq and Kurdistan Regional Government” konulu bir panel gerçekleştirilmiş, anılan panel ile Oslo’da düzenlenen “A Peacekeeping Mission for Syria” konulu toplantı, Riyad’da düzenlenen “Arabian Gulf and Regional Challenges” konulu konferans ve Roma’da düzenlenen “Towards Helsinki +40 The OSCE, the Global Mediterranean and the Future of Cooperative Security” konulu düşünce kuruluşları network toplantısında Vakfımızın temsili sağlanmış, bu amaçla merkez başkanı ve beraberindeki heyetin ulaşım, iaşe ve ibate giderleri karşılanmıştır.
 • Merkez uzman personeli tarafından Erbil, Kerkük ve Tuzhurmatu Bölgelerinde saha araştırması yapılmış, bu amaçla ilgilinin ulaşım ve diğer zaruri giderleri karşılanmıştır.
 • Sakarya’da düzenlenen “II. Ortadoğu’da Toplum ve Siyaset Kongresi”nde Merkez başkanı ve uzman personeller tarafından Vakfımızın temsili sağlanmış, ilgililerin ulaşım, konaklama ve diğer zaruri giderleri karşılanmıştır.
 • Middle East Research Institute tarafından Erbil’de düzenlenen “MERI Forum”da Vakfımızı temsilen merkez başkanının konuşmacı olarak katılımı sağlanmış, bu amaçla ilgilinin zaruri giderleri karşılanmıştır.
 • İsviçre Center for Security Studies (CSS)’de düzenlenen “Central Country Turkish Foreign Policy in a Tumultuous Middle East” konulu konferansta merkez başkanı tarafından seminer verilmesi sağlanmış, bu amaçla ilgilinin zaruri giderleri karşılanmıştır.
 • Uludağ Üniversitesi tarafından Bursa’da düzenlenen “Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı”nda Vakfımızı temsilen merkez başkanı ve uzman personellerin konuşmacı olarak katılımı sağlanmış, ilgililerin ulaşım giderleri karşılanmıştır.
 • Düşünce kuruluşu NESA Center işbirliğinde İstanbul’da düzenlenen “Ortadoğu’daki Son Gelişmeler” başlıklı çalıştaya merkez tarafından davet edilen Iraklı 4 katılımcının ulaşım ve muhtelif giderleri karşılanmıştır.
 • Kendi imkânlarıyla Türkiye ve Kıbrıs’ta (8 öğrenci) öğrenim gören ekonomik durumu yetersiz yüksek lisans öğrencilerine eğitim yardımı veya aylık burs ödemesi yapılmıştır.
 • C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na “Doğrudan Proje Desteği 2014 Yılı Mali Destek Programı” kapsamında sunularak kabul edilen “Türkmen Lise Öğretmenleri için Geliştirme Kursu” 40 lise öğretmeni ile müfettişin katılımıyla gerçekleştirilmiş ve giderleri karşılanmıştır.
 • Irak’ta Türkçe eğitim veren okullarda okutulması planlanan ders kitaplarının (tercüme, dil-bilimsel denetim, yeniden yazım, film çekimi, dizgi, tasarım) giderleri karşılanmıştır.
 • Irak’ta Türkçe eğitim veren okullarda görev yapan öğretmenlerin eğitilmesi ve çeşitli kurslar düzenlenmesi amacıyla Türkiye’den görevli görevlendirilen öğretmenlerin ulaşım giderleri karşılanmıştır.
 • Uluslararası Öğrenci Dernekleri federasyonu tarafından düzenlenen “Uluslararası Öğrenci Buluşması”nda öğrencilerimizin temsili sağlanmış, öğrencilerin ulaşım, iaşe giderleri ile etkinliğe katılım ile ilgili muhtelif hazırlık giderleri karşılanmıştır.
 • Eskişehir’de düzenlenen Irak Türkmen Haftası etkinliklerine katılım sağlanmış, etkinlikte bulunan öğrenciler ile görevlilerin ulaşım bedeli ile etkinlik için yapılan muhtelif hazırlık giderleri karşılanmıştır.
 • TİKV Türkmeneli Kültür Merkezi, TİKV Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi ve muhtelif kuruluşlar tarafından düzenlenen toplantı, sempozyum, konferans, panel, anma töreni vb. etkinliklere Türkmen öğrencilerin katılımı sağlanmıştır.
 • Azerbaycan / Bakü’de düzenlenen “Türk Dünyası Şiir Şöleni”, “Karabağ’dan Türk Dünyasına Gönül Köprüsü Etkinliği”, “Irak’ta Son Gelişmeler ve Türkmenler” ve “Bölgesel Çatışmalar ve Gençlerin Barış Teşebbüsleri” konulu panel ve konferanslarda Vakfımızı temsilen Türkmeneli Kültür Merkezi Başkanı ve Kültür Sorumlusunun konuşmacı olarak katılımı sağlanmış, ilgililerin ulaşım giderleri karşılanmıştır.
 • Ankara Etimesgut Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali’nde Vakfımızın temsil edilerek Türkmen kültür ve sanatının tanıtılması faaliyetlerinde bulunulmuş, bu amaçla etkinliğe katılan görevliler ile öğrencilerin ulaşım, iaşe, ibate giderleri ile etkinliğe katılım için yapılan muhtelif hazırlık giderleri karşılanmıştır.
 • AB Parlamentosu’nun bir siyasi grubu olan “European Consevetieves and Reformists Group” ile “Christian Political Foundation for Europe” Derneği tarafından düzenlenen “Irak Türkmenleri” konulu toplantıda Vakfımızın temsili sağlanmıştır.
 • Dünya Türk Gençleri Birliği (DTGB) tarafından düzenlenen “16. Türk Dünyası Gençlik Kurultayı”na Irak Türkmenlerini temsilen katılan katılımcıların muhtelif giderleri karşılanmıştır.
 • Denizli’de düzenlenen “5. Uluslararası Türkçe Sözlü Müzik Festivali’nde Irak Türkmenlerinin temsilinin sağlanması amacıyla Türkmen sanatçı Ahmet TUZLU tarafından seslendirilen türkülerin stüdyo giderleri karşılanmıştır.
 • Türkmen önde gelenlerinden Sn. Ata TERZİBAŞI’nın 90. yaşı için düzenlenen kutlama merasiminin giderleri ile Türkmen kültürünün tanıtımı için yapılan giderler karşılanmıştır.
 • Türkmen sanatçısı Ömer TÜRKMENOĞLU tarafından çıkarılan “Telafer Türküleri” isimli albümden 100 Adet satın alınmıştır.
 • Irak’ta yapılan genel seçimlerde kullanılmak üzere 1.000 Adet Türkmeneli Partisi Bayrağı yaptırılmıştır.
 • Türkmen Toplumunun tanıtımı maksadıyla; muhtelif kurum, kişi ve yazarlar tarafından hazırlanan kitap, dergi ve rapor gibi görsel materyallerden Vakıf birimleri ile muhtelif kişi ve kuruluşlara dağıtılmak ve Irak’a gönderilmek üzere belirli miktarlarda satın alınmıştır.
 • Irak’ta yaşanan olaylar nedeniyle; Türkiye’ye sığınan Türkmen soydaşlarımız için Vakfımıza şartlı bağış olarak teslim edilen ayni yardımlar ile çeşitli kurum ve kuruluşlar ile hayırsever vatandaşlardan bağışlanan gıda, giyim, temizlik malzemesi, yatak, battaniye vb. gibi insani yardım malzemelerinin koordinasyonu yapılarak müracaatları halinde muhtaç Türkmen ailelere dağıtımının yapılması sağlanmış, ekonomik durumu yetersiz Türkmen kişi ve ailelere nakdi yardım yapılmış, hayırsever vatandaşlar tarafından Vakıf banka hesabına yatırılan şartlı bağışların ihtiyacı olan ailelere dağıtımı yapılmıştır.

           IRAK FAALİYETLERİ

 • Hayırsever vatandaşlar tarafından Irak’ta yaşayan yardıma muhtaç Türkmen ailelere dağıtılmak üzere “Şartlı Bağış” adı altında Vakfımızın banka hesabına yatırılan kurban bedelleri Irak’a gönderilerek, Irak’ta kurban kesiminin ve muhtaç ailelere dağıtımının yapılması sağlanmıştır.
 • Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi organizasyonu çerçevesinde Irak’ta yaşayan muhtaç Türkmenlere dağıtılmak amacıyla gönderilen 7 TIR gıda, giyim ve temizlik malzemesi yardımlarının Irak’taki ailelere dağıtımı sağlanmıştır.
 • Türkmeneli İnsan Hakları Derneği tarafından Irak’taki mülteci kamplarında yaşayan muhtaç Türkmenlere dağıtılmak amacıyla gönderilen 4 TIR gıda, giyim ve temizlik malzemesi yardımlarının Irak/Yahyava Kampı’ndaki ailelere dağıtımı yapılmış olup, nakliye ve dağıtım giderleri Vakfımız tarafından karşılanmıştır.
 • Irak’ta Türkmen kuruluşları tarafından yürütülen eğitim, sağlık ve diğer hizmetlerin koordinasyonu sağlanmıştır.

Sosyal Medyada Paylaş:
IMG_0552

TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI 2013 YILI FAALİYETLERİ

TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI TARAFINDAN

2013 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMET VE FAALİYETLER

 

           TÜRKİYE FAALİYETLERİ:

 • Tedavileri Türkiye’de yaptırılan 160 hasta / yaralı ve 162 refakatçi olmak üzere toplam 322 kişinin ibate ve ulaşım giderleri ile hastaların tahlil, tedavi, ilaç, ortopedik ve medikal malzeme bedelleri karşılanmış, ayrıca Irak’ta tedavilerine devam edilen muhtaç durumdaki hastaların ilaç ve tedavi giderleri, hayatını kaybeden hastaların cenaze masrafları karşılanmıştır.
 • TİKV Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin faaliyetleri kapsamında;
 • Merkez tarafından çıkarılan “Ortadoğu Analiz” ve “Ortadoğu Etütleri” isimli dergiler ile Ortadoğu’ya yönelik yapılan araştırma ve incelemeler neticesi hazırlanan raporların yayını sağlanmış ve grafik hizmetleri dahil basım giderleri karşılanmıştır. Ayrıca; bahse konu dergi, kitap ve TİKV ORSAM internet sitesinde eserleri yer alan yazarlara telif ücreti ödemesi yapılmıştır.
 • Merkez tarafından Ankara Gordion Otel’de düzenlenen “Irak’ta Siyasal Gelişmeler ve Türkiye-Irak İlişkilerinin Geleceği” konulu çalıştayın giderleri ile çalıştaya Ankara dışından katılan akademisyenlerin konaklama, iaşe ve ulaşım giderleri karşılanmıştır.
 • Merkez tarafından hazırlanan basılı yayınların, web sitesinde yayınlanan röportajlar ile Ortadoğu’daki gelişmeler hakkında yapılan değerlendirme çalışmalarının yayınlanarak, TİKV ORSAM’ın yurtiçinde ve yurtdışında tanıtımının yapılmasını sağlayan medya kuruluşu Cihan Haber Ajansı’na aylık ödeme yapılmıştır.
 • Nevşehir’de düzenlenen 24. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma ve Kültür Sanat Etkinlikleri’ne katılmak üzere Irak’tan Türkiye’ye gelen heyetin Irak- Ankara- Irak ulaşım giderleri, anılan heyete refakat etmek üzere görevlendirilen TİKV ORSAM personeli de dahil olmak üzere heyetin Nevşehir’de kaldıkları süre zarfındaki iaşe, ibate ve diğer zaruri harcamaları ile Ankara – Nevşehir – Ankara ulaşım giderleri karşılanmıştır.
 • Türkiye’de öğrenim gören ekonomik durumu yetersiz 25 yüksek lisans öğrencisine eğitim yardımı, Kıbrıs’ta öğrenim gören 7 yüksek lisans öğrencisine aylık burs ve eğitim yardımı yapılmıştır.
 • Irak’ta Türkçe eğitim veren okullarda okutulması planlanan ders kitaplarının giderleri (tercüme, dil-bilimsel denetim, yeniden yazım, film çekimi, dizgi, tasarım, vs.) karşılanmıştır.
 • Irak Musul’da Türkçe eğitim veren okullarda görev yapan 15 branş öğretmenine Türkiye’de 15 günlük hızlandırılmış eğitim kursu verilmiş, kursiyer öğretmenlerin konaklama, iaşe ve ulaşım giderleri ile eğitim veren öğretmenlerin ücretleri karşılanmıştır.
 • Irak’ta Türkçe eğitim veren okullarda görev yapan öğretmenlerin eğitilmesi ve çeşitli kurslar düzenlenmesi amacıyla Türkiye’den görevli görevlendirilen öğretmenlerin ulaşım giderleri karşılanmıştır.
 • C. Eskişehir Valiliği ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliği ile Eskişehir’de düzenlenen 3. Türk Dünyası Çocuk Oyunları Şenliği’ne Irak’tan 8 öğrenci ile 2 rehber öğretmenin katılımı sağlanmış, ulaşım ve diğer giderleri karşılanmıştır.
 • Türkmen öğrencilerimiz tarafından kurulan Irak Türkleri Futbol Takımının ihtiyaç duyduğu 15’er Adet eşofman takımı ve 15’er çift spor ayakkabısı temin edilmiştir. Ayrıca, Irak’ta Türkmen kuruluşları tarafından yürütülen eğitim, sağlık ve diğer hizmetlerin koordinasyonu sağlanmıştır.
 • Mezun olan öğrencilerimiz için mezuniyet töreni düzenlenmiş, giderleri karşılanmıştır.
 • TİKV Türkmeneli Kültür Merkezi, TİKV Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi ve muhtelif kuruluşlar tarafından düzenlenen toplantı, sempozyum, konferans, panel, anma töreni vb. etkinliklere burslu öğrencilerin katılımı sağlanmıştır.
 • Ramazan Ayı münasebetiyle Türkiye’de öğrenim gören öğrenciler ile Türkmen kuruluşlarının mensupları ve şahsiyetlere yönelik iftar yemeği verilmiş, giderleri karşılanmıştır.
 • Ankara Etimesgut Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali’nde Vakfımız temsil edilerek Türkmen kültür ve sanatının tanıtılması faaliyetlerinde bulunulmuş, giderleri karşılanmıştır.
 • Türkmen Basın Konseyi tarafından İstanbul’da düzenlenen 5. Irak Türkmen Basın Konseyi Kurultayı’nda Vakfımızın temsili sağlanmıştır.
 • Vakıf Kurucular Kurulu Üyesi, Türkmen Sanatçısı merhum Abdurrahman KIZILAY anısına TRT işbirliğiyle anma töreni düzenlenmiş, törenin giderleri karşılanmıştır.
 • Eskişehir’de düzenlenen Uluslararası Türkvizyon Şarkı Yarışması’nda Irak Türkmenlerini temsil eden sanatçıların etkinlik nedeniyle doğan harcamaları karşılanmıştır.
 • Dünya Türkmenleri tarafından İstanbul’da düzenlenen “Dünya Türkmenlerinin Eğitim Sorunları” konulu sempozyumda Vakfımızın temsili sağlanarak, “Irak Türkmenleri Eğitim Sorunları” konulu tebliğ sunulmuştur.
 • Türkmen toplumunun tanıtımı maksadıyla, Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile muhtelif kurum, kişi ve yazarlar tarafından hazırlanan kitap, dergi ve rapor gibi görsel materyallerden Vakıf birimleri ile muhtelif kişi ve kuruluşlara dağıtılmak ve Irak’a gönderilmek üzere belirli miktarlarda satın alınmıştır.
 • Yardıma muhtaç durumdaki insanlara yaklaşık nakdi yardım yapılmış, gerekli görüldüğü hallerde çeşitli nedenlerden dolayı Türkiye’de ikamet etmek durumunda olan Türkmenlerin ikamet giderleri karşılanmıştır.

          IRAK FAALİYETLERİ

 • Vakfımıza hibe edilen göz muayene ünitesi ve malzemeleri Kerkük Şifa Sağlık Merkezi’nde kullanılmak üzere Irak’a gönderilmiştir.
 • Türkmeneli Radyo Televizyonu’nun TÜRKSAT uydu bağlantı ücreti karşılanmıştır.
 • Türkmen Toplumu’nun eğitim kültür faaliyetleri alanındaki hizmetlerine katkıda bulunmak amacıyla; Irak/Kerkük – Tazehurmatu’da hizmet veren Fuzuli Matbaa Ltd. Şti.’ndeki matbaa ünitesi ve yan ekipmanlarının bakımının yapılması ve arızaların zamanında giderilerek hizmet vermesi için idari bakımdan yardımcı olunmuştur.
Sosyal Medyada Paylaş:
d27d61c5-8c40-4abe-b26e-73ac1c2f7842

TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI 2012 YILI FAALİYETLERİ

TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI TARAFINDAN

2012 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMET VE FAALİYETLER

 

         TÜRKİYE FAALİYETLERİ:

 • Tedavileri Türkiye’de yaptırılan 99 hasta / yaralı ve 74 refakatçi olmak üzere toplam 173 kişinin ibate ve ulaşım giderleri ile hastaların tahlil, tedavi, ilaç ve ortopedik ve medikal malzeme masrafları ile Türkmen hastaların istifadesine sunulan Etlik Misafirhanesi’nin kira giderleri ve muhtelif giderleri karşılanmıştır. yrıca Irak’ta tedavilerine devam edilen muhtaç durumdaki hastaların ilaç ve tedavi masrafları, hayatını kaybeden hastaların cenaze masrafları ile
 • TİKV Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin faaliyetleri kapsamında;
 • Merkez tarafından çıkarılan “Ortadoğu Analiz” ve “Ortadoğu Etütleri” isimli dergiler ile Ortadoğu’ya yönelik yapılan araştırma ve incelemeler neticesi hazırlanan raporların yayını sağlanmış ve grafik hizmetleri dâhil basım giderleri karşılanmıştır. Ayrıca; bahse konu dergi, kitap ve TİKV ORSAM internet sitesinde eserleri yer alan yazarlara telif ücreti ödemesi yapılmıştır.
 • Merkez tarafından hazırlanan basılı yayınların, web sitesinde yayınlanan röportajlar ile Ortadoğu’daki gelişmeler hakkında yapılan değerlendirme çalışmalarının bir haber ajansı tarafından yayınlanarak TİKV ORSAM’ın yurtiçinde ve yurtdışında tanıtımının yapılması amacıyla medya kuruluşu Cihan Haber Ajansı sözleşme yapılmıştır.
 • Merkez uzman personelleri ve uzman yardımcıları tarafından “Irak’ta Türkmen Eğitiminin Durumu” konulu proje kapsamında saha araştırması yapılmış, harcırah ve diğer giderleri karşılanmıştır.
 • Merkez ile Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (RISI)nın işbirliğinde Antalya’da düzenlenen “Karadeniz’e Türk Rus Bakışı” konulu çalıştaya Ankara ve İstanbul’dan katılan konuşmacılar ile çalıştayda simultane tercüme yapan tercümanın ücreti ve muhtelif giderleri karşılanmıştır.
 • Merkez Başkanı ve uzman personeller tarafından “Kuzey Irak’ta Yerel Dinamikler, KDP – KYB İlişkilerinin Geleceği ve Irak – Suriye Kürtleri Arasındaki İlişkiler” konularında saha araştırmaları yapılmış ve giderleri karşılanmıştır.
 • Merkez işbirliğinde, Nevşehir’de düzenlenen “23. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma ve Kültür Sanat Etkinlikleri”ne katılmak üzere Irak’tan Türkiye’ye gelen heyetin ulaşım giderleri ile Nevşehir, Ankara ve İstanbul’da bulundukları süre zarfındaki iaşe – ibate ve muhtelif giderleri karşılanmıştır.
 • Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı’na doğrudan bağlı “Russia’s Institute For Strategic Studies” tarafından Rusya’da düzenlenen “Problems of Regional Security After Withdrawal of the US Troops From Iraq = Amerika’nın Irak’tan Çekilmesinden Sonraki Bölgesel Güvenlik Sorunları” konulu çalıştaya Vakfımızı temsilen katılan merkez başkanı ve beraberindeki heyetin ulaşım giderleri karşılanmıştır.
 • Fransa’nın Marsilya Kenti’nde düzenlenen “6. Dünya Su Forumu”na Vakfımı temsilen katılan TİKV Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi uzman personeli Tuğba Evrim MADEN’in ulaşım ve muhtelif giderleri karşılanmıştır.
 • Merkez uzman personelleri tarafından Irak’ın su kaynakları hakkında saha araştırması yapılmış, ulaşım ve diğer giderleri karşılanmıştır.
 • Vakıf bursundan yararlanan Türkmen öğrencilerin mali durumlarına göre gerekli görüldüğü hallerde burs ve eğitim yardımı yapılmıştır.
 • Türkiye’de öğrenim gören ekonomik durumu yetersiz olan toplam 68 öğrenciye eğitim yardımı yapılmıştır.
 • İstanbul Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’nde “Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı”nda yüksek lisans ve doktora eğitimi gören 6 öğrenciye bir kereye mahsus eğitim yardımı yapılmıştır.
 • Irak’ta Türkçe eğitim veren okullarda okutulması planlanan kitaplar ile Kerkük Öğretmenler Enstitüsü’nde okutulan kitapların giderleri (tercüme, dil-bilimsel denetim, yeniden yazım, film çekimi, dizgi, tasarım, basım, dağıtım vs.) karşılanmıştır. Ayrıca Kerkük’te hizmet veren Fuzuli Matbaası’nda basımı yapılan 2012 Yılı Türkmeneli Bilgi Takviminin dil denetimi, dizgi, mizanpaj ve grafik tasarımı ile film çekimi yaptırılmıştır.
 • C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından Irak’tan Türkiye’ye getirilen ve İzmir TÖMER’de eğitime başlayan Türkmen öğrenciler ile üniversitede öğrenim gören öğrenciler için “Mantık – Matematik” dersleri eğitim kursu verilebilmesi amacıyla İzmir’de faaliyet gösteren “Özel Betim İlke Dershanesi” ile sözleşme imzalanmış ve aylık kurs ödemeleri karşılanmıştır.
 • Irak’ta Türkçe eğitim veren okullarda görev yapan öğretmenlerin eğitilmesi ve çeşitli kurslar düzenlenmesi amacıyla Türkiye’den görevli görevlendirilen öğretmenlerin ulaşım giderleri karşılanmıştır.
 • Formasyon eğitimi görmek üzere Irak’tan Türkiye’ye gelen 32 öğretmen ile yapılan tanışma ve eğitim çalışmaları ile ilgili bilgi alışverişi toplantısının giderleri karşılanmış, ayrıca öğretmenlerin ihtiyaç duyduğu evrak çantaları bedelle Vakfımız tarafından satın alınmıştır.
 • Bağdat Üniversitesi’nin İhtiyaç duyduğu toplam 55 Adet muhtelif eğitim ve kültürel amaçlı kitaplar Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi’nden temin edilerek, Irak’a gönderilmiştir.
 • Mezun olan burslu öğrencilerimize yönelik olarak düzenlenen mezuniyet töreni ile 4. Sinan Efendioğlu Futbol Turnuvası’nın giderleri karşılanmıştır.
 • Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Genel Merkezi tarafından İstanbul ve Ankara’da öğrenim gören Türkmen öğrencilere yönelik olarak Bartın – Amasra – Safranbolu çevresine düzenlenen gezi programının ulaşım giderleri karşılanmıştır.
 • Fransa-Paris’te düzenlenen Avrupa Birliği Ürologlar Birliği Kongresi’ne dinleyici olarak katılan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda ihtisas yapan burslu öğrencimiz Younis Haseeb TAHER’in ulaşım giderleri karşılanmıştır.
 • TİKV Türkmeneli Kültür Merkezi, TİKV Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi ve muhtelif kuruluşlar tarafından düzenlenen toplantı, sempozyum, konferans, panel, anma töreni vb. etkinliklere burslu öğrencilerin katılımı sağlanmıştır.
 • Konya Meslek Edindirme Kursları’na (KOMEK) katılmak üzere Irak’tan Türkiye’ye gelen ve ayrıca Ankara’da düzenlenen etkinliğe katılan 32 kişinin Konya – Ankara – Konya ulaşım giderleri karşılanmıştır.
 • Bir kültür yayını olarak, Yazar Salih TURHAN tarafından hazırlanan “Irak Türkmen Havaları” isimli eserin hazırlık ve 1.000 Adet basım giderleri karşılanmıştır.
 • Ankara Etimesgut Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen “9. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali”nde Vakfımız temsil edilerek Türkmen kültür ve sanatının tanıtılması faaliyetlerinde bulunulması sağlanmış, etkinliğe katılan görevlilerin ulaşım, iaşe – ibate giderleri ile etkinliğe katılım için gerekli muhtelif hazırlık giderleri karşılanmıştır.
 • Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Genel Merkezi, Ankara Şubesi ve İzmir Şubesi’ne Türkmenlere yönelik hizmetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla maddi destek verilmiştir.
 • Türkmen toplumunun tanıtımı maksadıyla, ITC ve ITKYD ile muhtelif kurum, kişi ve yazarlar tarafından hazırlanan kitap, dergi ve rapor gibi görsel materyallerden Vakıf birimleri ile muhtelif kişi ve kuruluşlara dağıtılmak ve Irak’a gönderilmek üzere belirli miktarlarda satın alınmıştır.
 • Yardıma muhtaç durumdaki insanlara nakdi yardım yapılmış, gerekli görüldüğü hallerde çeşitli nedenlerden dolayı Türkiye’de ikamet etmek durumunda olan Türkmenlerin ikamet giderleri karşılanmıştır.

     IRAK FAALİYETLERİ:

 • Türkmen Eğitim hizmetleri Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı’na devredilmiş olup, Irak’taki eğitim hizmetlerinin daha etkin ve sağlıklı yürütülerek eğitimin ileri seviyelere yükseltilmesi amacıyla Kerkük’te “Türkmen Eğitim Merkezi” adı altında bir birim kurulmuştur.
 • Kerkük Şifa Sağlık Merkezi laboratuarı hizmetlerinde kullanılmak üzere temin edilen çeşitli tıbbi test malzemeleri ile hibe edilen tıbbi malzemeler Irak’a gönderilmiş, Gümrük Müşavirliği hizmetleri, nakliye ve ardiye ücretleri karşılanmıştır.
 • Türkmen Toplumu’nun eğitim kültür faaliyetleri alanındaki hizmetlerine katkıda bulunmak amacıyla; Irak/Kerkük-Tazehurmatu’da hizmet veren Fuzuli Matbaa Ltd. Şti.’nin ihtiyaç duyduğu baskı giriş fotoseli temin edilerek Irak’a gönderilmiş, ayrıca; matbaa ünitesi ve yan ekipmanlarının bakımının yapılması ve arızaların giderilerek hizmete sokulması için Kerkük ve Erbil’e giden matbaa teknisyenlerinin ulaşım giderleri ile matbaa ünitesi için satın alınan dijital film makinesinin kurulumu ve çalıştırılması amacıyla Almanya’dan Irak’a giden teknisyenin ulaşım ve diğer giderleri karşılanmıştır.
 • Türkmeneli Radyo Televizyonu’nun TÜRKSAT uydu bağlantı ücreti ödenmiş, Ankara stüdyosu hizmetlerinde kullanılan canlı yayın aracının 1 yıllık kasko sigortası yenilenmiştir.

Sosyal Medyada Paylaş: