IMG_0057

TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI 2005 YILI FAALİYETLERİ

TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI

2005 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMET VE FAALİYETLER

 

 • Irak’ta Türkçe eğitim veren okulların bakım ve onarımları yapılmış araç, gereç ve kırtasiye ihtiyaçları karşılanmıştır.
 • 2005 yılında başlatılan “Telafer’e Yardım Kampanyası” çerçevesinde; 2006 yılı içerisinde muhtelif kişi, kurum ve kuruluşlardan elde edilen 24.482,45.- YTL, 329,79.- EURO ve 1.644,37.- USD tutarındaki şartlı bağışlar T.C. Ankara Valiliği’ne teslim edilmiştir.
 • Yardıma muhtaç durumdaki insanlara nakdi yardım yapılmıştır.
 • Türkmen toplumunun tanıtımı maksadıyla, ITC ve ITKYD ile Vakfımıza bağlı kuruluşlar tarafından hazırlanan kitap, salname, takvim, ajanda, bayrak ve benzeri tanıtım malzemelerinin giderleri karşılanmıştır.
 • Türkmen kuruluşlarının düzenlediği muhtelif toplantı, sempozyum, anma törenleri, tanıtım faaliyetleri, program, kokteyl ve resepsiyon gibi etkinlikler desteklenmiştir.
 • Irak’taki Türkmen okullarında okuyan öğrenciler için hazırlanan kitapların giderleri (film çekimi, dizgi, basım, dağıtım vs.) karşılanmıştır.
 • Vakıf bursundan yararlanan 350 öğrenciye burs ve eğitim yardımı yapılmıştır. Ayrıca giyim ve kırtasiye yardımında bulunulmuş, üniversiteyi kazanan öğrencilerin üniversiteye müracaat harçları ödenmiş ve yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencilerin mezuniyet tez giderleri karşılanmıştır. Aynı zamanda Yabancı Öğrenci Sınavı için Türkiye’ye gelen 66 Türkmen öğrencinin TÖMER ücretleri, YÖS hazırlık eğitim giderleri ile yurt ücretleri karşılanmıştır.
 • Ekonomik durumu yetersiz öğrencilerin çeşitli eğitim kurumlarında görmüş oldukları kursların giderleri karşılanmıştır.
 • Kurban Bayramı münasebetiyle her yıl olduğu gibi bu yılda başta Türkiye Diyanet Vakfı olmak üzere STK’lar ile işbirliği yapılmış ve 254 Adet kurban kesilerek her aileye en az 2’şer kilo et düşecek şekilde dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
 • Sömestir tatili nedeniyle Irak’a giden 156 öğrencinin yol ücretleri karşılanmıştır.
 • Irak’ın Kerkük şehrinde tesis edilen Radyo-TV stüdyolarında ihtiyaç duyulan 2 Adet Panosonic marka AJ SD 755 dijital videokaset, muhtelif ebatlarda DVC – PRO kaset ve DVD’ler, resim masaları, 1 Set 500 W UHF Power TV çıkış kartları ve muhtelif elektronik malzemeler temin edilerek Irak’a gönderilmiştir. Ayrıca, stüdyolarda kullanılan Power TV çıkış kartlarının tamir, bakım ve işçilik bedelleri ile nakliye ve sigorta bedelleri karşılanmış, Radyo- TV Stüdyoları’nın NİL-SAT Uydusu üzerinden de yayın yapabilmesi için gerek duyulan Up-Link sisteminin bedeli ödenmiştir.
 • Beton parke makinesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 2.100 Adet mamul basma panosu (Palet) ile 6 Adet briket kalıbı temin edilerek Irak’a gönderilmiştir.
 • Çanakkale-Gelibolu Bölgesi’ne düzenlenen gezi programına burslu öğrencilerimizin katılımı sağlanmış, iaşe, ibate, yol ücretleri vs. gibi giderleri karşılanmıştır.
 • Keçiören Laboratuvar Sağlık Meslek Lisesi’nde hemşirelik kursu gören 18 kız öğrencinin bursu ekonomik şartlara uygun hale getirilmesi maksadıyla yükseltilmiş, ihtiyaç duydukları hemşire kıyafeti ve eşofman takımları temin edilmiştir.
 • Irak’ta Türkçe eğitim veren okullarda görev yapan öğretmenlerin formasyonlarını geliştirmek maksadıyla Kerkük’te düzenlenen 2 Aylık formasyon kurslarına Türkiye’den 7 öğretmen ile 7 öğretmen yardımcısı gönderilmiş, öğretmen ve öğretmen yardımcılarının yol, iaşe, ibate ve zaruri ihtiyaçları karşılanmıştır.
 • Erbil’de sağlık hizmeti veren Necdi Haydari Sağlık Merkezi, Göğüs Hastalıkları Merkezi ve Ölüm – Doğum Bürosu’nun ihtiyaç duyduğu döşeme demirbaş malzemelerin temini sağlanmış, giderleri karşılanmıştır.
 • 02 Temmuz-30 Ağustos 2005 tarihleri arasında Avusturya’nın İnnsbruck Şehri’nde düzenlenen “Barış, Kalkınma ve Uluslararası Kriz Transformasyonu” adlı eğitim programında Vakfımızın temsili sağlanmış ve katılımcının iaşe – ibate giderleri karşılanmıştır.
 • Kerkük’te sağlık hizmeti veren Şifa Hastanesi’nin ameliyathane malzemeleri ile ek bina onarım giderleri karşılanmıştır.
 • Irak’ta faaliyet gösteren Irak Türkmen Cephesi Enformasyon Dairesi, Türkmen Cephesi Başkanlığı, Irak’ın muhtelif yerlerindeki internet kafeler ve Vakıf bürolarında kullanılan uydu üzerinden internet sistemlerinin 1 yıllık abonelik bedelleri karşılanmıştır.
 • Kerkük’te bulunan Seyit Hamit Tekkesi için 4 Adet Split klima, Kerkük Musalla Mahallesi’nde kullanılmak üzere 2 Adet 250 KWA’lık jeneratör, Tuzhurmatu’da faaliyet gösteren Radyo-TV Stüdyosu için 135 KWA’lık Jeneratör satın alınmış ve giderleri karşılanmıştır.
 • Irak İnsan Hakları Derneği’nin Londra ve Ürdün’de katıldığı toplantıların giderleri karşılanmıştır.
 • 2005 – 2006 öğretim yılının başlangıcı nedeniyle Irak’taki Türkmen okullarında öğrenim gören Türkmen öğrencilere kırtasiye malzemesi alımı için yardım yapılmıştır.
 • Irak’ta yaşanan savaş sonucunda ekonomik durumu kötüleşen ve geçim kaynakları ortadan kalkan Irak’ın Telafer Bölgesi’nde yaşayan insanlara yardım amacıyla Türkiye genelinde 6 Ay süreli “Irak’ın Telafer Bölgesi için Yardım Kampanyası” düzenlenmiştir.
 • İstanbul’a düzenlenen gezi programı çerçevesinde, geziye katılan 18 burslu öğrencimiz ile 1 rehber öğretmenin iaşe, ibate, gezi vs. giderleri karşılanmıştır.
 • Irak’ta yapılan genel seçimler nedeniyle; insanların seçimlerle ilgili nabzını tutmak, Türkmen kuruluşların propagandalarına yardımcı olmak maksadıyla ihtiyaç duyulan canlı yayın aracı için kiralama bedeli karşılanmıştır.
 • Irak’ta faaliyet gösteren Türkmen Sağlık Memurlar Birliği’nin ihtiyaç duyduğu malzemelerin bedeli karşılanmıştır.
 • Türkmenlerin sesini dünyaya duyurmaya çalışan ve Türkmenlerin kendi aralarında iletişim kurmalarına yardımcı olan iraqiyoon.com adlı web sitesine nakdi yardım yapılmıştır.
 • İstanbul’da düzenlenen 12nci Türk Dünyası Gençlik Günleri Kurultayı’na katılan 8 delegenin giyim ve zaruri ihtiyaçları karşılanmıştır.
 • Irak’ın Musul Şehri’nde faaliyet gösteren Musul Radyosu’nun ihtiyaç duyduğu muhtelif elektronik ve demirbaş malzemelerin giderleri
Sosyal Medyada Paylaş:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *