19059034_1867716063550949_7398270109769814326_n

TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI 2007 YILI FAALİYETLERİ

TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI

2007 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMET VE FAALİYETLER

 

 • Irak’ın çeşitli yerleşim yerlerinde yaşanan bombalı saldırılarda şehit olan görevlilerin ailelerine ve yaralı ailelerine nakdi yardım yapılmış, Türkiye’ye getirilen yaralılar ile refakatçilerinin tüm giderleri karşılanmıştır.
 • Yardıma muhtaç durumdaki insanlara nakdi yardım yapılmıştır.
 • Türkmen toplumunun tanıtımı maksadıyla, ITC ve ITKYD ile Vakfımıza bağlı kuruluşlar tarafından hazırlanan kitap, dergi, salname, takvim, ajanda, bayrak ve benzeri tanıtım malzemelerinin giderleri karşılanmış, adı geçen kuruluşlar tarafından düzenlenen muhtelif toplantı, sempozyum, anma törenleri, tanıtım faaliyetleri, program, kokteyl ve resepsiyon gibi etkinlikler desteklenmiştir.
 • Türkmen sanatçısı Abdurrahman Kızılay’ın Türkmeneli Bölgesi ile ilgili olarak TRT ve diğer televizyonlarda yapmış olduğu programların CD ve DVD şeklinde arşivlenmesi sağlanarak giderleri karşılanmıştır.
 • Kerkük gerçeğini ve Türkmenleri konu alan 8 bölümlük Türkçe, İngilizce ve Arapça seslendirmeli “Ağlama Sevdam – Kerkük Gerçeği” isminde bir belgesel film hazırlattırılmış, Ayrıca TÜBİKAM tarafından yapımı planlanan “Anadolu Coğrafyasında Doğum, Düğün ve Ölüm” isimli belgesel filmin Irak çekimleri Türkmeneli Televizyonu’na yaptırılmıştır.
 • Irak’ın Kerkük Şehri’nde tesis edilen Türkmeneli Radyo Televizyonu’nun TÜRKSAT ve NİL-SAT uydu

bağlantı ücretleri ödenmiştir. Kerkük Stüdyoları ile Ankara’da faaliyet gösteren Ocak- 80 Stüdyosu’nun ihtiyaç duyduğu elektronik malzemeler temin edilmiş, Ocak – 80 stüdyosu için ek stüdyo inşa edilmiş ve giderleri karşılanmış, televizyon misafirhanesi ve Kerkük Stüdyosunun 1 yıllık kira bedeli ödenmiştir. Ayrıca, yapılan girişimler neticesinde USİDER ile işbirliği yapılarak Kerkük Stüdyoları ile Ocak – 80 Stüdyosu’nun ihtiyaç duyduğu elektronik malzemelerin temini sağlanmıştır.

 • Irak’ta faaliyet gösteren terzihaneye zaruri ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla nakdi yardım yapılmıştır.
 • Türkiye veya diğer ülkelerde çeşitli temas, görüşme ve istişare toplantılarında bulunan Türkmen heyetlerinin zaruri giderleri karşılanmıştır.
 • İsveç’te yayınlanan “Mezopotamya” isimli dergi ile Mısır’da yayınlanan “Türkmen Sedası” isimli derginin yayın giderleri karşılanmıştır.
 • Irak İnsan Hakları Merkezi tarafından yayınlanan “El-Mizan Terazi” isimli gazetenin basım giderleri ile merkezin yurt dışında katıldığı toplantıların giderleri de dâhil olmak üzere; merkezin Irak’ta faaliyet gösteren bürolarının tüm giderleri karşılanmıştır.
 • Kerkük’te sağlık hizmeti veren Şifa Sağlık Merkezi ile Kifri’de sağlık hizmeti veren Kifri Şehit Fatih Şakir Dispanserinin personel ücretleri, ilaç bedelleri ile diğer zaruri giderleri karşılanmıştır. Şifa Dispanserinin ihtiyaç duyduğu diş röntgen cihazı ile çeşitli tıbbi malzemeler temin edilmiştir.
 • Tedavilerini Türkiye’de yaptıran hastaların iaşe ve ibate giderleri ile tahlil, tedavi ve ilaç giderleri karşılanmış, ayrıca Irak’ta tedavilerine devam edilen muhtaç durumdaki hastaların ilaç ve tedavi giderleri ile hayatını kaybeden hastaların cenaze harcamaları karşılanmıştır. Ayrıca Türkmen hastaların istifadesine sunulan Etlik Misafirhanesi’nin kira giderleri karşılanmıştır.
 • Tedavileri Irak’ta yapılan hastaların ameliyat giderleri karşılanmıştır.
 • Irak/ Amirli Köyü ve diğer yerleşim birimlerinde yaşanan bombalı saldırılarda yaralanarak tedavi maksadıyla Türkiye’ye getirilen yaralıların tedavileri yaptırılmış, yaralılar ile refakatçilerine 1’er Adet çanta ve 1’er takım kıyafet satın alınmış ve nakdi yardım yapılmıştır.
 • Kerkük ve çevresindeki köylerde yaşayan insanlarımız periyodik olarak sağlık taramasından geçirilmiş ve giderleri karşılanmıştır.
 • C. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 30 Temmuz – 14 Eylül 2007 tarihleri arasında açılan “Türkçe Öğretimi ve Eğitimi Kursu” na 30 Türkmen öğretmenin katılımı sağlanmış, ulaşım ve diğer zaruri giderleri karşılanmıştır. Ayrıca Ankara’da kaldıkları süre zarfında 30 öğretmene nakdi yardım ödemesi yapılmıştır.
 • Irak’taki Türkmen okullarında okuyan öğrenciler için hazırlanan kitapların yeniden yazım, film çekimi, dizgi, tasarım, basım, dağıtım vs. hizmetleri ile ilgili giderleri karşılanmıştır.
 • Türkiye’deki yükseköğrenimini tamamlayarak Irak’a dönen 7 Türkmen öğrenciye teşvik primi ödemesi yapılmıştır.
 • Vakıf bursundan yararlanan ortalama 335 öğrenciye burs ve eğitim yardımı yapılmış, ayrıca giyim ve kırtasiye yardımında bulunulmuş, üniversiteyi kazanan öğrencilerin üniversiteye müracaat harçları ödenmiş ve yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencilerin mezuniyet tez giderleri karşılanmıştır. Ayrıca Yabancı Öğrenci Sınavı için Türkiye’ye gelen Türkmen öğrencilerin TÖMER ücretleri, YÖS hazırlık eğitim giderleri, yurt ücretleri ile maddi durumu kötü olan öğrencilerimizin çeşitli eğitim kurumlarında gördükleri kurs giderleri ve ihtiyaç duydukları ders aletlerinin giderleri karşılanmıştır.
 • Vakıf bursundan yararlanan öğrencilerimize Türkmeneli Kültür Merkezi aracılığıyla haftada bir gün (Cumartesi veya Pazar) öğle yemeği verilmiş ve giderleri karşılanmıştır. Ayrıca Kültür Merkezi, TKİV Global Strateji Enstitüsü ve muhtelif kuruluşlar tarafından düzenlenen toplantı, sempozyum, konferans, panel, anma töreni vb. etkinliklere burslu öğrencilerin katılımı sağlanmıştır.
 • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Türkiye’ye gelen 30 öğrenci ile 6 öğretmenin ve Türkmeneli Kültür Merkezi’nde açılan resim sergisi için Türkiye’ye gelen 4 ressamın zaruri giderleri karşılanmış, ayrıca öğrencilerin harcırahları ödenmiştir.
 • Çanakkale – Gelibolu, Akçay – Ayvalık Yörelerine düzenlenen Gezi Programı çerçevesinde geziye katılan 155 öğrenci ile rehber öğretmenlerin ulaşım, iaşe ve ibate giderleri karşılanmıştır.
 • Makedonya’da düzenlenen Türk Dünyası 13ncü Gençlik Kurultayı’na katılan 5 Türkmen öğrencinin ulaşım ve diğer zaruri giderleri karşılanmış, 1’er Adet takım elbise alınmış ve harcırah ödemeleri yapılmıştır.
 • Bir yükseköğretim programına yerleşmek üzere Türkiye’ye getirilen öğrencilere Ankara’nın tarihi ve görsel mekânları ile Anıtkabir’in tanıtımı maksadıyla gezi programı düzenlenmiş ve giderleri karşılanmıştır.
 • Tarsus’ta düzenlenen Tiyatro Şenliği’ne katılmak üzere Türkiye’ye gelen 15 kişilik Ulusal Türkmen Tiyatro Topluluğu’nun (TUFAN) Ankara’da kaldıkları süre zarfındaki ulaşım, konaklama ve yemek giderleri karşılanmıştır.
 • Adana’da düzenlenen Geleneksel Türkmen Şöleni etkinlikleri çerçevesinde şölene Irak Türkmenleri adına katılan Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ankara Şubesi’nin etkinlik ile ilgili zaruri giderleri karşılanmıştır.
 • Irak’tan Türkiye’ye yükseköğrenim için getirilen öğrencileri seçme sınavında görevlendirilen 2 T.C. Millî Eğitim Bakanlığı personeli ile 1 Türkmeneli Kültür Merkezi personelinin ulaşım ve diğer zaruri giderleri karşılanmıştır.
 • Dişçilik Fakültesi, Diş Protezi Bölümü’nde okuyan 7 burslu Türkmen öğrencinin ihtiyaç duyduğu ders aletleri temin edilmiştir.
 • Türkmenistan’da düzenlenen “Türkmenistan Halk Maslahatı” ile Azerbaycan’da düzenlenen “Azerbaycan ve Türk Diaspora Teşkilatlarının Ortak Faaliyet Stratejisi” konulu toplantılarda Vakfımız temsil edilmiştir.
 • TİKV Global Strateji Enstitüsü’nce akademik çalışma, saha çalışması, AGİT Gözlemciliği yapmak üzere çeşitli ülkelere gönderilerek Vakfın temsilini sağlayan uzman kadrosundaki personellerin seyahat ve zaruri giderleri karşılanmıştır. Ayrıca Enstitü tarafından 2007 yılı içerisinde muhtelif konularda panel, sempozyum, toplantı, çalıştay, konferans vb. toplam 27 çalışma gerçekleştirilmiştir.
 • TİKV Global Strateji Enstitüsü tarafından düzenlenen Kerkük – 07 konulu geniş katılımlı panelin giderleri karşılanmıştır.
 • Kurban Bayramı münasebetiyle her yıl olduğu gibi bu yılda başta Türkiye Diyanet Vakfı ve Türk Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olmak üzere diğer STÖ’ler ile işbirliği yapılmış, hayırseverlerin desteğiyle de çok sayıda kurban kesilerek her aileye 1,5’şer kilo kurban eti dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
 • Mübarek Ramazan Ayı münasebetiyle pirinç, şeker, sıvı yağ, salça, fasulye, şehriye, makarna, kuru üzüm, çay, siyah zeytin ve tatlı ihtiva eden 18,5 Kg.lık 2.705 koli kuru gıda maddesinin Irak’ta temin edilmesi sağlanarak muhtaç durumdaki 4.055 aileye dağıtımı yapılmıştır.
 • İnsani yardım kuruluşu Deniz Feneri Derneği ile yapılan işbirliği neticesinde; Derneğin hibe ettiği muhtelif kırtasiye ve gıda maddesi ile muhtelif giyim, kumaş, bebek bezi ve battaniyeden oluşan muhtelif insani yardım malzemeleri Irak’a gönderilerek yardıma muhtaç insanlarımıza dağıtımı yapılmıştır.
 • Muharrem Ayı nedeniyle Irak’ın muhtelif yerlerinde yemek çadırları kurularak, muhtaç insanların istifadesine sunulmuştur.
 • Irak’ta yaşanan olaylar neticesinde ekonomik durumu kötüleşen ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 1.000 koli beheri 23,5 kg.’lık kuru gıda maddesi ile 1.100 koli 1,5 Lt.lik pet su temin edilerek Irak’a gönderilmiştir.
 • Irak’ta yaşanan olaylar neticesinde acil olarak ihtiyaç duyulan 750 koli ilk yardım malzemesi, 200 Adet malzemeli ilk yardım çantası, 100 çift koltuk değneği, 500 Adet battaniye ile 1.000 Adet bebek maması temin edilerek Irak’a gönderilmiştir.
 • Irak’ta faaliyet gösteren Irak Türkmen Cephesi’ne koruma ve güvenlik amaçlı güvenlik çantası, Kerkük’te görev yapan 3 polis müdürüne 3 adet çelik yelek temin edilmiştir.
 • Irak Türkmen Cephesi’nin istifadesine sunulan mülkiyeti Vakfa ait Abidin Daver Sokak, No: 12 Çankaya/ANKARA adresindeki binanın Fuel-Oil’den Doğalgaz’a dönüşümü yaptırılmış, hizmet giderleri karşılanmışt
Sosyal Medyada Paylaş:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *