64bc1d91-5932-4406-bd03-bb5fd229a064

TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI 2008 YILI FAALİYETLERİ

TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI

2008 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMET VE FAALİYETLER

 

 • Mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, Irak Türkmen Cephesi, Türk Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı ve Vakfımız işbirliğinde, hayırsever vatandaşlarımızın da katkısıyla Irak’ta kurban kesilmiş ve her aileye 1,5’şer kilo et dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetimizden yaklaşık 5.600 aile yararlanmıştır.
 • Mübarek Ramazan Ayı münasebetiyle, Vakfımız ve Irak Türkmen Cephesi işbirliğinde pirinç, sıvı yağ, salça, çay, makarna, şehriye, kuru fasulye, kaysı, meyve şerbeti ve un ihtiva eden kuru gıda maddesinin Irak’ta temin edilmesi sağlanmış ve muhtaç durumdaki 3.050 aileye dağıtımı yapılmıştır.
 • Mübarek Muharrem Ayı münasebetiyle, Irak’ın muhtelif yerlerinde yemek çadırları kurularak muhtaç insanların istifadesine sunulmuştur.
 • Yardıma muhtaç durumdaki insanlara nakdi yardım yapılmış, çeşitli nedenlerden dolayı Türkiye’de ikamet etmek durumunda olan Türkmenlerin ikamet giderleri karşılanmıştır.
 • Türkmen toplumunun tanıtımı maksadıyla, ITC, ITKYD ve Vakfımıza bağlı birimler ile muhtelif kişi ve yazarlar tarafından hazırlanan kitap, dergi, salname, takvim, ajanda, bayrak ve benzeri tanıtım malzemelerinin giderleri karşılanmış, adı geçen kuruluşlar tarafından düzenlenen muhtelif anma törenleri, tanıtım faaliyetleri, program, kokteyl ve resepsiyon gibi etkinlikler desteklenmiş, Türkiye veya diğer ülkelerde çeşitli temas, görüşme ve istişare toplantılarında bulunan Türkmen heyetlerinin zaruri giderleri karşılanmıştır.
 • Türkmeneli Radyo Televizyonu’nun TÜRKSAT ve NİL-SAT uydu bağlantı ücretleri, Ankara’da faaliyet gösteren Ocak- 80 Stüdyosu ve stüdyo hizmetlerinde kullanılan canlı yayın aracının ihtiyaç duyduğu teknik ve elektronik malzeme bedelleri karşılanmış, Ankara Stüdyolarının dekor tasarım ve uygulama işi yaptırılmış, Kerkük’te bulunan Türkmeneli Televizyonu misafirhanesinin 1 yıllık kira bedeli ödenmiş, Kerkük’te kurulan Kerkük Haber Ajansı’nın personel ve diğer zaruri giderleri karşılanmış, Türkmeneli TV Musul Radyosu’nun ihtiyaç duyduğu elektronik malzemeler temin edilmiştir.
 • Önemli Türkmen şahsiyetlerin tanıtılması maksadıyla TÜRKMENELİ TV’ye hazırlattırılan “İz Bırakanlar” isimli belgesel film projesinin giderleri karşılanmıştır.
 • Kerkük’te sağlık hizmeti veren Şifa Sağlık Merkezi ile Kifri’de sağlık hizmeti veren Kifri Şehit Fatih Şakir Dispanseri’nin personel ücretleri, ilaç giderleri, kira bedelleri ile diğer zaruri giderleri karşılanmış, hizmetlerle ilgili ihtiyaç duyulan çeşitli tıbbi malzemeler temin edilmiş ve hizmet binalarının muhtelif bakım onarımları yaptırılmıştır.
 • Vakıf Erbil Temsilciliği’nin 1 yıllık kira bedeli ödenmiş, ayrıca Kerkük Misafirhanesi’nin onarımı ve tefrişi yapılmış, Vakıf Kerkük Bürosu’na 1 Adet hizmet aracı satın alınmıştır.
 • Irak’ta faaliyet gösteren terzihanenin zaruri ihtiyaçları karşılanmıştır.
 • İnsan Hakları Merkezi tarafından yayınlanan “El-Mizan Terazi” isimli gazetenin basım giderleri ve merkezin yurt dışında katıldığı toplantıların giderleri karşılanmıştır. Ayrıca merkezin Irak’ta faaliyet gösteren büroları için hizmet aracı satın alınmış ve merkezin Bağdat Bürosu’nun 1 yıllık kira bedelinin ödemesi yapılmıştır.
 • Kerkük’te faaliyet gösteren Kerkük Halk Hüseyniyesi ve Türkmen Sadık Derneği’ne nakdi yardım yapılmış, Kifri’de Türkmen öğrenciler için açılan eğitim kursunun giderleri karşılanmıştır.
 • Tedavilerini Türkiye’de yaptıran toplam 509 hasta ve hasta refakatçilerinin iaşe, ibate ve ulaşım giderleri ile tahlil, tedavi, ilaç ve ortopedik ve medikal malzeme masrafları karşılanmış, ayrıca Irak’ta tedavilerine devam edilen muhtaç durumdaki hastaların ilaç ve tedavi masrafları, hayatını kaybeden hastaların cenaze masrafları karşılanmıştır. Ayrıca Türkmen hastaların istifadesine sunulan Etlik Misafirhanesi’nin kira giderleri ile muhtelif giderleri karşılanmıştır.
 • Irak/Telafer’li öğrenciler için spor kıyafeti ve malzemeleri temin edilerek, Irak’a gönderilmiştir.
 • Türkiye’deki yükseköğrenimini tamamlayarak Irak’a dönen 9 Türkmen öğrenciye zaruri giderlerini karşılayabilmeleri amacıyla nakdi yardım yapılmış, kendi imkânlarıyla Türkiye’de öğrenim gören öğrencilere vaki talepleri üzerine bir kereye mahsus eğitim yardımı yapılmıştır.
 • Mülkiyeti Vakfımıza ait Türkmeneli Kültür Merkezi Binasının Türkiye’de öğrenim gören burslu öğrencilerimizin istifadesine sunulan bölümünün onarım ve tefrişi yaptırılmış, öğrencilerin kullanımına sunulmak üzere 14 Adet bilgisayar satın alınmıştır.
 • Çanakkale-Gelibolu, Akçay-Ayvalık Yörelerine düzenlenen Gezi Programı çerçevesinde geziye katılan 120 öğrenci ve rehber öğretmenlerin ulaşım, iaşe ve ibate giderleri karşılanmıştır.
 • C. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Gençlik Şöleni ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Türkiye’ye davet edilen 21 Türkmen gencinin ulaşım, konaklama ve diğer zaruri giderleri karşılanmıştır.
 • 2008-2009 öğretim yılında bir yükseköğretim programına yerleştirilmek üzere Irak’tan Türkiye’ye getirilen 80 öğrenci için Türkmeneli Kültür Merkezi’nde eğitim, programı, sorunların çözümü vs. konuları içeren bir tanışma toplantısı düzenlenmiş, toplantıya katılan öğrencilere yemek verilmiş ve ayrıca Ankara ve Anıtkabir’in tanıtımı maksadıyla gezi programı düzenlenmiş ve giderleri karşılanmıştır.
 • Vakıf bursundan yararlanan ortalama 390 öğrenciye aylık burs ve eğitim yardımı yapılmış, gerekli görüldüğü hallerde üniversiteyi kazanan öğrencilerin üniversiteye müracaat harçları ödenmiş ve yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencilerin mezuniyet tez giderleri karşılanmıştır. Ayrıca Yabancı Öğrenci Sınavı için Türkiye’ye gelen Türkmen öğrencilerin TÖMER ücretleri, YÖS hazırlık eğitim giderleri, yurt ücretleri ile maddi durumu kötü olan öğrencilerimizin çeşitli eğitim kurumlarında gördükleri kurs giderleri ve ihtiyaç duydukları ders aletlerinin giderleri karşılanmıştır.
 • Vakıf bursundan yararlanan öğrencilerimize Türkmeneli Kültür Merkezi aracılığıyla haftada bir gün (Cumartesi veya Pazar) öğle yemeği verilmiş ve giderleri karşılanmıştır. Ayrıca Kültür Merkezi, TKİV Global Strateji Enstitüsü ve muhtelif kuruluşlar tarafından düzenlenen toplantı, sempozyum, konferans, panel, anma töreni vb. etkinliklere burslu öğrencilerin katılımı sağlanmıştır.
 • 2008-2009 öğretim yılında bir yükseköğretim programına öğrenci yerleştirmek için Irak’ta yapılan öğrenci seçme sınavlarının muhtelif giderleri karşılanmıştır.
 • Irak’taki Türkçe eğitim veren Türkmen okullarında okuyan öğrenciler için hazırlanan kitapların giderleri (yeniden yazım, film çekimi, dizgi, basım, dağıtım vs.) ile ders kitaplarının Irak’taki basım giderleri karşılanmıştır.
 • TİKV Global Strateji Enstitüsü’nce akademik çalışma, saha çalışması, AGİT Gözlemciliği yapmak üzere çeşitli ülkelere gönderilerek Vakfın temsilini sağlayan uzman kadrosundaki personellerin seyahat ve zaruri giderleri karşılanmıştır. Ayrıca Enstitü tarafından 2008 yılı içerisinde, muhtelif konularda panel, sempozyum, toplantı, çalıştay, konferans vb. çalışmalar gerçekleştirilmiş ve giderleri karşılanmıştır.
 • Vakıf bünyesinde kurulu Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı Global Strateji Enstitüsü biriminin adı, Vakıf Yönetim Kurulu’nun 24.10.2008 tarih ve 612 sayılı kararı gereğince TİKV Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi “ORSAM” olarak değiştirilerek, bu birim tarafından “Ortadoğu Etütleri” ve Ortadoğu Analiz” isimli 2 Adet yerel süreli dergi yayınlanmaya başlanmıştır.
 • Almanya/Berlin’de düzenlenen Dünya Azerbaycan ve Türk Diaspora Teşkilatları Koordinasyon Konseyi Toplantısı’nda Vakfımızın temsili sağlanmıştır.
 • Türkmen Ferit Müftü tarafından hazırlanan “Kerkük Masalı” isimli CD’den 1.000 Adet yaptırılarak ilgili yerlere dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Sosyal Medyada Paylaş:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *