EĞİTİM (2)

TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI 2010 YILI FAALİYETLERİ

TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI

2010 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMET VE FAALİYETLER

 

          TÜRKİYE FAALİYETLERİ:

 • TİKV Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi’nce akademik çalışma, araştırma-inceleme, saha çalışması, AGİT Gözlemciliği yapmak ve muhtelif yerlerde gerçekleştirilen toplantı, konferans, sempozyumlara katılmak üzere çeşitli ülkelere/şehirlere gönderilerek Vakfın temsilini sağlayan uzman kadrosundaki personellerin seyahat ve zaruri giderleri karşılanmıştır. Ayrıca Merkez tarafından muhtelif konularda panel, sempozyum, toplantı, çalıştay, konferans vb. çalışmalar gerçekleştirilmiş, Ortadoğu’ya yönelik yapılan araştırma ve incelemeler neticesi hazırlanan raporların yayını sağlanmış ve giderleri karşılanmıştır.
 • TİKV Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından ORSAM uzmanları, danışmanları ve üniversite öğretim üyelerinin katılımıyla muhtelif üniversite öğrencilerine yönelik “Ortadoğu” konulu derslerin yer aldığı bir yaz okulu programı düzenlenmiştir.
 • TİKV Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen “Hükümet Kurulması Sürecinde Irak” konulu toplantının simultane tercüme giderleri karşılanmıştır. Ayrıca East – Weast Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen “Ortadoğu’da Türkiye – Amerika İşbirliği” konulu toplantı ile yine TİKV ORSAM tarafından düzenlenen “NATO’nun Irak’taki Görevi ve Türkiye’nin Katkısı” konulu toplantının muhtelif giderleri karşılanmıştır.
 • Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve TİKV Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin işbirliğinde düzenlenen “Ortadoğu’da Türk Japon İşbirliği” konulu toplantıya Japonya Tokyo Üniversitesi’nden katılan öğretim üyelerinin muhtelif giderleri karşılanmıştır.
 • Başbakanlık Atatürk Araştırma Merkezi, Irak Büyükelçiliği Kültür Ataşeliği ve Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin işbirliğinde düzenlenen “Türkiye – Irak İlişkileri Tarihi ve Geleceğe Yönelik Açılımlar’ konulu sempozyumun simultane çeviri sistemi ile simultane tercüman giderleri karşılanmıştır.
 • TİKV Türkmeneli Kültür Merkezi tarafından toplantı, sempozyum, konferans, panel, mezuniyet-anma töreni, gezi vb. etkinlikler gerçekleştirilmiş ve giderleri karşılanmıştır.
 • Tedavileri Türkiye’de yaptırılan 338 hasta ve 291 refakatçi olmak üzere toplam 629 kişinin iaşe, ibate ve ulaşım giderleri ile hastaların tahlil, tedavi, ilaç ve ortopedik ve medikal malzeme masrafları karşılanmış, Irak’ta tedavilerine devam edilen muhtaç durumdaki hastaların ilaç ve tedavi masrafları, hayatını kaybeden hastaların cenaze masrafları karşılanmıştır. Ayrıca Türkmen hastaların istifadesine sunulan Etlik misafirhanesinin aylık kira bedeli ile muhtelif giderleri karşılanmıştır.
 • Irak’taki Türkçe eğitim veren okullarda okutulması planlanan kitaplar ile Kerkük Öğretmenler Enstitüsü’nde okutulan kitapların giderleri (tercüme, dil-bilimsel denetim, yeniden yazım, film çekimi, dizgi, tasarım, basım, dağıtım vs.) karşılanmıştır. Irak’ta Türkçe eğitim veren okullarda öğrenim gören öğrencilerin ve eğitimcilerin istifadesine sunulmak üzere 505 Adet Arapça – Türkçe, 5 Adet Türkçe – Arapça sözlük ile Türk Dil Kurumu’ndan 500 Adet Türkçe sözlük, 250 Adet resimli okul sözlüğü, 400 Adet ilköğretim okulları için Türkçe sözlük ve 400 Adet ilköğretim okulları için yazım kılavuzu satın alınarak Irak’a gönderilmiştir.
 • Vakıf bursundan yararlanan ortalama 380 öğrenciye burs ve eğitim yardımı yapılmıştır. Ayrıca gerekli görüldüğü hallerde üniversiteyi kazanan öğrencilerin üniversiteye müracaat harçları ödenmiş, yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencilerin mezuniyet tez giderleri karşılanmıştır. Ayrıca Yabancı Öğrenci Sınavı için Türkiye’ye gelen Türkmen öğrencilerin TÖMER ücretleri, YÖS hazırlık eğitim giderleri, yurt ücretleri ile maddi durumu kötü olan öğrencilerimizin çeşitli eğitim kurumlarında gördükleri kurs giderleri ve ihtiyaç duydukları ders aletlerinin giderleri karşılanmıştır.
 • Gazi Üniversitesi’nde dil eğitimi görmek üzere Irak’tan Türkiye’ye getirilen 138 öğretmenin iaşe, ibate, konaklama, ulaşım ve diğer zaruri giderleri karşılanmıştır.
 • Irak’ta Türkçe eğitim veren okullarda öğrenim gören öğrencilere dağıtılmak üzere Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ankara Şubesi tarafından hazırlattırılan okul önlüklerinin giderleri karşılanmıştır.
 • 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde resmigeçit törenlerine Irak Türkmenleri adına katılan Türkmen öğrencilerin ulaşım, yiyecek ve giyim ihtiyaçları karşılanmıştır.
 • TİKV Türkmeneli Kültür Merkezi, TKİV Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi ve muhtelif kuruluşlar tarafından düzenlenen toplantı, sempozyum, konferans, panel, anma töreni vb. etkinliklere burslu öğrencilerin katılımı sağlanmıştır.
 • Türkiye’deki yükseköğrenimini tamamlayarak Irak’a dönen 9 Türkmen öğrenciye teşvik primi ödenmiş, kendi imkânlarıyla Türkiye’de öğrenim gören ekonomik durumu yetersiz 29 öğrenciye eğitim yardımı yapılmıştır.
 • Vakfımız tarafından 2005 yılında yayınlanan Musul Salnamesinin İngilizce dilinde basımının yapılabilmesi amacıyla redaksiyon işlemi yaptırılmış, Türkmen basını ürünlerinin dijital ortamda bir araya toplanarak ‘DVD’ şeklinde arşivlenmesi projesinin giderleri karşılanmıştır.
 • Türkmen toplumunun tanıtımı maksadıyla, ITC, ITKYD ve Vakfımıza bağlı kuruluşlar ile muhtelif kişi ve yazarlar tarafından hazırlanan kitap, dergi, salname, rapor vs. ile ajanda, dosya, antetli kâğıt gibi benzeri tanıtım malzemelerinin giderleri karşılanmış, birimlerimiz tarafından çıkarılan bahse konu dergi/kitaplarda eserleri yer alan yazarlara telif ücreti ödemeleri yapılmıştır. Ayrıca adı geçen kuruluşlar tarafından düzenlenen muhtelif anma törenleri, tanıtım faaliyetleri, program, kokteyl ve resepsiyon gibi etkinlikler desteklenmiştir.
 • ITC ve Irak’ta faaliyet gösteren çeşitli Türkmen kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu muhtelif ebatlardaki toplam 115.118 Adet Türkmen Bayrağı Türkiye’de yaptırılarak Irak’a gönderilmiştir.
 • “2011 yılı Türkmeneli Bilgi Takvimi yaptırılarak Türkmeneli Bölgesi’ne dağıtımının yapılması” projesi çerçevesinde, takvimin Irak’ta faaliyet gösteren matbaada basılabilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan her türlü baskı malzemesi Türkiye’den temin edilerek Irak’a gönderilmiştir.
 • Kerkük Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkoloji Bölümü’nün ihtiyaç duyduğu muhtelif Türk Dili ve Edebiyatı kaynak kitapları Türkiye’den temin edilerek Irak’a gönderilmiştir.
 • Türkmen yazar Nefi Demirci’ye ait “Musul’un Siyasi Tarihi” isimli eserden 100 Adet, Tarih Kültür Eğitim Derneği İktisadi İşletmesi tarafından yayınlanan “Türk Milleti’nin Doğuşu” ve “Dur Yolcu” isimli 2 ciltten oluşan “Atatürk Destanı” albümünden 2 Adet satın alınmış ve Vakıf birimlerine dağıtımı yapılmıştır.
 • İzzettin Kerkük Kültür ve Araştırma Vakfı tarafından yayınlanan; Arapça ‘Kerkük ve Hüviyetihül İmraniye” isimli eserin basım giderleri ile Türkmen yazar Suphi Saatçi’ye ait “Türkmen Boyları, Oymakları ve Yerleşme Bölgeleri” isimli kitabın dizayn, tasarım, baskıya hazırlama ve basım giderleri karşılanmıştır.
 • Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen “Uluslararası Ramazan Etkinlikleri ”ne Irak Türkmenleri adına katılan 10 kişilik heyet ve etkinlik için görevlendirilen personelin giderleri ile etkinliğe hazırlık için yapılan harcamalar karşılanmıştır.
 • Nevşehir’de düzenlenen geleneksel “Hacı Bektaş Veli Anma ve Kültür Etkinlikleri “ne katılmak üzere Irak’tan Türkiye’ye gelen 20 kişilik heyet ile etkinlik çalışmaları için görevlendirilen personelin Ankara ve Nevşehir ile diğer muhtelif illerdeki ulaşım – konaklama – yemek ve muhtelif giderleri karşılanmıştır.
 • Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin 50nci kuruluş yıldönümü münasebetiyle Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Genel Merkezi tarafından düzenlenen programın giderleri karşılanmıştır.
 • Türkmen Bölgelerini ziyaret etmek ve muhtelif halk toplantıları yapmak üzere Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ankara Şubesi tarafından düzenlenen gezi programı çerçevesinde, geziye katılan 7 kişilik heyetin ulaşım ve toplantı giderlerinin karşılanabilmesi amacıyla anılan derneğe nakdi yardım yapılmıştır. Ayrıca, Türkmen okullarında okuyan muhtaç öğrencilere okul önlüğü ve nakdi yardım dağıtmak üzere Irak’a giden dernek üyelerinin ulaşım ve diğer zaruri harcamaları karşılanmıştır.
 • Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya’da düzenlenen KOMEK eğitim kurslarına katılmak üzere Irak’tan Türkiye’ye getirilen kursiyerlerin muhtelif ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Konya’da faaliyet gösteren Türkmeneli Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Derneği’ne nakdi yardım yapılmıştır.
 • Irak’ta yapılan genel seçimlerde oy kullanmak için Türkiye’nin çeşitli illerinden Ankara ve İstanbul’a gelen Türkmenlerin muhtelif giderleri ve seçim çalışmaları kapsamında yapılan masraflar ile toplantı ve seyahat giderleri karşılanmıştır.
 • Yardıma muhtaç durumdaki insanlara nakdi yardım yapılmış, çeşitli nedenlerden dolayı Türkiye’de ikamet etmek durumunda olan Türkmenlerin ikamet giderleri karşılanmıştır.

          IRAK FAALİYETLERİ:

 • Kerkük’te sağlık hizmeti veren Şifa Sağlık Merkezi’nin ve Kifri’de sağlık hizmeti veren Kifri Dispanseri’nin zaruri giderleri karşılanmıştır. Ayrıca, sağlık merkezi ve dispanserde kullanılan tıbbi cihazlar ile hizmet binalarının muhtelif bakım ve onarımları yaptırılmış, Şifa Sağlık Merkezi’nin laboratuvar bölümü hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan çeşitli test malzemeleri ve Spotchem 4410” marka kimyasal analiz cihazı Türkiye’den temin edilerek Irak’a gönderilmiş, cihazın kurulumu ve görevli personelin cihazla ilgili eğitimi sağlanmıştır.
 • Irak/Kerkük-Tazehurmatu’da faaliyete geçirilen matbaa makinelerinin randımanlı çalıştırılabilmesi ve baskı hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan her türlü ihtiyaç malzemeleri temin edilerek Irak’a gönderilmiş, matbaa ünitesinin arızalı parçalarının onarımı/değişimi yaptırılmış, ayrıca, Türkiye’den gönderilen 5 teknisyenin aylık ücretleri ödenmiştir. Ayrıca matbaa ünitesinin ihtiyaç duyduğu soğutma sistemini satın alma bedeli karşılanmış, matbaa ünitesi ve yan ekipmanlarının tüm bakımının yapılması, arızalarının giderilerek hizmete sokulması ve makinelerin çalışma durumu ile arıza durumları göz önünde bulundurularak ihtiyaç duyulan malzemelerin tespit edilmesi amacıyla Irak’a gönderilen konusunda uzman 3 deneyimli matbaa teknisyeninin ulaşım ve diğer giderleri karşılanmıştır.
 • Kerkük’te faaliyet gösteren Kerkük Haber Ajansı’nın personel ve diğer zaruri giderleri karşılanmıştır. Ayrıca; Türkmeneli Radyo Televizyonu’nun TÜRKSAT ve NİL-SAT uydu bağlantı ücretleri, TV yayınları için jenerik yaptırılması bedelleri ödenmiş, stüdyo hizmetlerinde kullanılan canlı yayın aracının 1 yıllık kasko sigortası yenilenmiştir.
 • Irak’ın muhtelif yerleşim bölgelerinde yaşayan yardıma muhtaç ailelere Mübarek Ramazan Ayı münasebetiyle nohut, pirinç, şeker, kuru fasulye, şehriye, salça, hurma ve sıvı yağ ihtiva eden gıda paketi dağıtılması projesi çerçevesinde Irak’a kaynak gönderilmiş ve ortalama 6.400 aileye gıda yardımı yapılmıştır.
 • Mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle; T.C. Musul Konsolosluğu, Türkiye Diyanet Vakfı, Türk Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı ve Vakfımız işbirliğinde ve ayrıca hayırsever vatandaşların da katkılarıyla Irak’ta kurban kesilmiş ve dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
 • Mübarek Muharrem Ayı münasebetiyle Irak’ın muhtelif yerlerinde yemek çadırları kurularak, muhtaç insanların istifadesine sunulmuştur.
 • Sürekli Eğitim Merkezi’nde istihdam edilen personel ve merkezin zaruri giderleri ile Irak’ta Türkçe eğitim veren okullarda görev yapan öğretmenlerin eğitilmesi ve çeşitli kurslar düzenlenmesi amacıyla Türkiye’den görevli görevlendirilen öğretmenlerin aylık ücretleri ve muhtelif giderleri karşılanmıştır.
 • Irak/Musul – Telafer’de hizmete açılan 4 Anaokulu için ihtiyaç duyulan çocuk materyalleri satın alınarak Irak’a gönderilmiştir.
 • Türkmen okullarına öğrenci kaydı yaptırılmasını teşvik eden okul müdürleri ve öğretmenlere nakdi yardım yapılmıştır.
 • Türkmen Öğretmenler Birliği tarafından düzenlenen mezuniyet töreni ve ödüllendirme etkinliklerinin giderleri karşılanmıştır.
 • Irak’ta faaliyet gösteren Terzihane’ye zaruri ihtiyaçlarını karşılayabilmesi maksadıyla nakdi yardım yapılmıştır.
 • İnsan Hakları Merkezi’nin Irak’ta faaliyet gösteren bürolarının giderleri karşılanmıştır. Ayrıca, merkezin Bağdat Bürosu’nun 1 yıllık kira bedeli ödenmiştir.
 • Irak Türkmen Muharipleri Derneği tarafından yayınlanan El-Muharip Dergisi’nin basım giderleri karışlanmıştır.
 • Kerkük’te yayın yapan Saray Gazetesi’ne teşvik yardımı yapılmıştır.
 • Albay Burhan Tayyip TAHA’nın oğlu şehit düşen Yzb. Visam Burhan Tayyip’in cenaze ve taziye giderleri karşılanmıştır.
Sosyal Medyada Paylaş:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *