7

TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI 2011 YILI FAALİYETLERİ

TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI TARAFINDAN

2011 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMET VE FAALİYETLER

 

      TÜRKİYE FAALİYETLERİ:

 • Tedavileri Türkiye’de yaptırılan 250 hasta ve 200 refakatçi olmak üzere toplam 450 kişinin ibate ve ulaşım giderleri ile hastaların tahlil, tedavi, ilaç ve ortopedik ve medikal malzeme masrafları karşılanmış, ayrıca Irak’ta tedavilerine devam edilen muhtaç durumdaki hastaların ilaç ve tedavi masrafları, hayatını kaybeden hastaların cenaze masrafları karşılanmıştır. Ayrıca Türkmen hastaların istifadesine sunulan Etlik Misafirhanesi’nin kira giderleri ile muhtelif giderleri karşılanmıştır.
 • Bağlı birimimiz TİKV Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi faaliyetleri kapsamında;
 • Merkez tarafından çıkarılan “Ortadoğu Analiz” ve “Ortadoğu Etütleri” isimli dergiler ile Ortadoğu’ya yönelik yapılan araştırma ve incelemeler neticesi hazırlanan raporların yayını sağlanmış ve grafik hizmetleri dâhil basım giderleri karşılanmıştır. Ayrıca; bahse konu dergi, kitap ve TİKV ORSAM internet sitesinde eserleri yer alan yazarlara telif ücreti ödemesi yapılmıştır.
 • Dünyanın farklı ülkelerinden 3.000’e yakın üniversite öğretim üyeleri, akademisyen, uzman, araştırmacı ve Ortadoğu ile ilgili kişi, kurum, kuruluş ve araştırma merkezleri ile sivil toplum kuruluşlarının üyesi olduğu merkezi ABD’de bulunan “Ortadoğu Çalışmaları Derneği – Middle East Studies Association”ne üye olunmuş ve yıllık aidat ücretleri ödenmiştir.
 • Nevşehir’de düzenlenen “Hacı Bektaş Veli Anma ve Kültür Etkinlikleri”ne katılmak üzere Irak’tan Türkiye’ye gelen 7 kişilik heyetin ulaşım giderleri ile Nevşehir’de bulundukları süre zarfındaki iaşe – ibate ve muhtelif giderleri karşılanmıştır.
 • Stockholm International Water Institute tarafından İsveç / Stockholm’de düzenlenen “World Water Week” (Dünya Su Haftası) etkinliklerinde Vakfımızın temsili sağlanmıştır.
 • Irak Stratejik Çalışmalar Grubu tarafından Bağdat’ta düzenlenen “Demokratik Irak Seçeneğine Bakış” konulu konferansa Vakfımızı temsilen konuşmacı olarak katılan TİKV ORSAM uzman personellerinin konferansa katılım ile ilgili muhtelif giderleri karşılanmıştır.
 • Türkiye’den konu ile ilgili akademik, siyasi ve ekonomi çevrelerinden katılan kişiler ile Rusya Federasyonu’na bağlı olarak Cumhurbaşkanlığı’na dış politika üzerine danışmanlık yapan “Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü”nden 5 kişilik uzman bir heyetin katılımıyla gerçekleştirilen “Ortadoğu’ya Türk Rus Bakışı” konulu toplantının simultane tercüme giderleri ve diğer muhtelif harcamaları ile toplantıya Rusya’dan katılan heyetin Ankara’daki ulaşım, konaklama ve iaşe giderleri karşılanmıştır. Ayrıca toplantıya katılan misafirler için günübirlik düzenlenen Kapadokya gezisinin ulaşım giderleri karşılanmıştır.
 • Musul Üniversitesi tarafından Musul’da düzenlenen “Türkiye – Irak İlişkileri” konulu sempozyuma Vakfımızı temsilen katılan TİKV ORSAM uzman personelinin ulaşım ve diğer muhtelif giderleri karşılanmıştır.
 • Merkez tarafından düzenlenen “Irak’ta Son Durum” konulu toplantının simultane tercüme giderleri ile diğer muhtelif toplantı giderleri karşılanmıştır.
 • Merkezi Moskova’da bulunan Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanlığı “Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü” ile çeşitli temas ve görüşmeler yaparak bilgi alışverişinde bulunulması amacıyla TİKV ORSAM Başkanı ve öğretim üyeleri Rusya’da görevlendirilmiş, ulaşım giderleri karşılanmıştır.
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yükseköğretim sisteminin sorunları ile ilgili olarak Gebze Tussiede’de düzenlenen çalıştay, T.C. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler bölümü tarafından düzenlenen “Son Gelişmeler Işığı Altında Ortadoğu ve Türk Dış Politikası” konulu konferans, ve İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi’nde düzenlenen “Ortadoğu” konulu çalıştaya Vakfımızı temsilen katılan TİKV ORSAM Başkanının iaşe, ibate ve ulaşım giderleri karşılanmıştır.
 • Türk Tarih Kurumu ile TİKV ORSAM işbirliğinde düzenlenen “Tarihten Günümüze Rusya ve Ortadoğu’ya Türk – Rus Bakışı” konulu toplantıya Rusya’nın farklı üniversitelerinden konuşmacı olarak katılan öğretim üyelerinin ulaşım, iaşe, ibate ve muhtelif gezi programı giderleri ve toplantının simultane tercüme gideri karşılanmıştır.
 • Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı ile TİKV ORSAM işbirliğinde düzenlenen “Ortadoğu’da Barış İnşası İçin Türkiye – Japonya İşbirliği: Afganistan’a Özel Bakış” konulu toplantıya konuşmacı olarak katılan konukların iaşe giderleri karşılanmıştır.
 • Vakıf bursundan yararlanan ortalama 290 öğrenciye aylık burs ve eğitim yardımı yapılmış, ayrıca; gerekli görüldüğü hallerde üniversiteyi kazanan öğrencilerin üniversiteye müracaat harçları ödenmiş, yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencilerin mezuniyet tez giderleri karşılanmıştır. Ayrıca Yabancı Öğrenci Sınavı için Türkiye’ye gelen Türkmen öğrencilerin TÖMER ücretleri, YÖS hazırlık eğitim giderleri, yurt ücretleri ile mali durumu yetersiz olan öğrencilerimizin çeşitli eğitim kurumlarında gördükleri kurs giderleri ve ihtiyaç duydukları ders aletlerinin giderleri karşılanmıştır.
 • Irak’ta Türkçe eğitim veren okullarda okutulması planlanan ders kitapları ile Kerkük Öğretmenler Enstitüsü’nde okutulan kitapların giderleri (tercüme, dil-bilimsel denetim, yeniden yazım, film çekimi, dizgi, tasarım, basım, dağıtım vs.) karşılanmıştır. Ayrıca, Kerkük’te hizmet veren Fuzuli Matbaası’nda basımı yapılan 2011 Türkmeneli Bilgi Takvimi ile İzzettin Kerkük Kültür ve Araştırma Vakfı tarafından yayınlanan Türkmen yazar Suphi Saatçi’ye ait “Türkmen Boyları, Oymakları ve Yerleşme Bölgeleri” isimli kitabın film çekimi yaptırılmıştır.
 • Irak’ta Türkçe eğitim veren okullarda görev yapan öğretmenlerin eğitilmesi ve çeşitli kurslar düzenlenmesi amacıyla Türkiye’den konusunda uzman öğretmenler görevlendirilmiş ve aylık ücretleri ile ulaşım giderleri karşılanmıştır.
 • Öğrenim görmek üzere Irak’tan Türkiye’ye getirilen 9 öğrencinin geçici olarak barındırıldıkları özel yurdun konaklama giderleri ile mezun olan burslu öğrencilerimize yönelik olarak düzenlenen mezuniyet töreninin giderleri karşılanmıştır.
 • Irak’ta Türkçe eğitim veren Türkmen okullarında görev yapan 3 öğretmenin eğitim sertifikası alabilmeleri amacıyla Gazi Üniversitesi TÖMER tarafından yapılan Türkçe Dili Eğitim Sınavına katılım giderleri, ulaşım giderleri ve diğer zaruri harcamaları karşılanmıştır.
 • TİKV Türkmeneli Kültür Merkezi, TİKV Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi ve muhtelif kuruluşlar tarafından düzenlenen toplantı, sempozyum, konferans, panel, anma töreni vb. etkinliklere burslu öğrencilerin katılımı sağlanmıştır.
 • Kendi imkânlarıyla Türkiye’de öğrenim gören ekonomik durumu yetersiz 11 öğrenciye eğitim yardımı yapılmıştır.
 • TİKV Türkmeneli Kültür Merkezi tarafından öğrencilere yönelik toplantı, sempozyum, konferans, panel, mezuniyet-anma töreni, gezi vb. etkinlikler gerçekleştirilmiş ve giderleri karşılanmıştır.
 • TİKV Türkmeneli Kültür Merkezi ile Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Genel Merkezi ve Ankara Şubesi tarafından burslu öğrencilere yönelik olarak Ankara çevresi ve Bursa’nın tanıtımı amacıyla düzenlenen gezi programlarının ulaşım giderleri ile diğer harcamaları karşılanmıştır.
 • Altunköprü Katliamı’nın 20. Yıldönümü anısına, TİKV Türkmeneli Kültür Merkezi Başkanlığı ile Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ankara Şubesi’nin işbirliğinde düzenlenen “Altunköprü Şehitlerini Anma Töreni” etkinliklerinin giderleri karşılanmıştır.
 • C. Urfa Valiliği ve Belediye Başkanlığı’nın desteğiyle Urfa Dayanışma Platformu ile TİKV Türkmeneli Kültür Merkezi’nin işbirliğinde Şanlıurfa’da düzenlenen “Urfa – Kerkük Kültür ve Sanat Günleri”ne TİKV Türkmeneli Kültür Merkezi adına katılan ekibin ulaşım giderleri ile muhtelif etkinliğe hazırlık giderleri karşılanmıştır.
 • Usta ses sanatçımız merhum Abdurrahman KIZILAY anısına, T.C. Kültür Bakanlığı ve Vakfımızın işbirliğinde Gençlik Parkı Tiyatro Salonu’nda bir anma töreni düzenlenmiştir.
 • Türkmen Toplumunun tanıtımı maksadıyla, ITC ve ITKYD ile muhtelif kurum, kişi ve yazarlar tarafından hazırlanan kitap, dergi ve rapor gibi görsel materyallerden Vakıf birimleri ile muhtelif kişi ve kuruluşlara dağıtılmak ve Irak’a gönderilmek üzere belirli miktarlarda satın alınmıştır.
 • Bir kültür yayını olarak yayınlanmak üzere, Yazar Salih Turhan tarafından hazırlanan “Irak Türkmen Havaları” isimli eserin hazırlık ve basım giderleri karşılanmıştır.
 • Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ankara Şubesi tarafından düzenlenen “Osmanlı Arşiv Belgelerinde Musul-Kerkük” konulu serginin giderleri karşılanmıştır.
 • İzzettin Kerkük Kültür ve Araştırma Vakfı tarafından yayınlanan Kardaşlık Dergisi Abdurrahman Kızılay Özel Sayısı’ndan 500 Adet satın alınmış ve Vakıf birimleri ile diğer Türkmen Kuruluşlarına muhtelif miktarlarda dağıtımı yapılmıştır.
 • Ankara Etimesgut Belediyesi tarafından düzenlenen “8. Uluslararası Anadolu Kültür ve Sanat Günleri” etkinliklerinde Vakfımız temsil edilerek Türkmen kültür ve sanatının tanıtılması faaliyetlerinde bulunulmuş, etkinliğe katılan görevlilerin ulaşım, iaşe – ibate giderleri ile muhtelif etkinliğe hazırlık giderleri karşılanmıştır.
 • Irak Türkeri’nin tanıtım faaliyetleri kapsamında; Irak Türklerinin milli terbiye, kültür ve sosyal faaliyetlerinin şiirlerle ve türkülerle ifade edilmesi amacıyla, Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ankara Şubesi tarafından dijital ortamda hazırlattırılan “Türkmeneli Şairlerinden Seslenişler” adlı eserin hazırlanma ve çoğaltılması giderlerinin karşılanabilmesi amacıyla anılan derneğe nakdi yardım yapılmıştır.
 • Ekonomik durumu yetersiz ailelere nakdi yardım yapılmış, gerekli görüldüğü hallerde çeşitli nedenlerden dolayı Türkiye’de ikamet etmek durumunda olan ailelerin ikamet giderleri karşılanmıştır.

       IRAK FAALİYETLERİ:

 • Kerkük Şifa Sağlık Merkezi laboratuvarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan tıbbi test malzemeleri Türkiye’den temin edilerek Irak’a gönderilmiş, ayrıca Muğla’da düzenlenen “3. Ulusal Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği” konulu kongreye katılan Irak’lı uzman doktorun kongre katılım bedeli, konaklama ve ulaşım giderleri karşılanmıştır.
 • Türkmeneli Radyo Televizyonu’nun TÜRKSAT uydu bağlantı ücreti karşılanmış, Ankara’da faaliyet gösteren stüdyo hizmetlerinde kullanılan canlı yayın aracının 1 yıllık kasko sigortası yenilenmiştir.
 • Irak/Kerkük-Tazehurmatu’da faaliyete geçirilen matbaa ünitesinin randımanlı çalıştırılabilmesi ve baskı hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan her türlü ihtiyaç malzemeleri Türkiye’den temin edilerek Irak’a gönderilmiş, matbaa ünitesinin arızalı parçalarının onarımı/değişimi yaptırılmıştır. Ayrıca, matbaa ünitesi ve yan ekipmanlarının bakımının yapılması ve arızaların giderilerek hizmete sokulması için Irak’a giden uzman teknisyenlerin ulaşım giderleri karşılanmıştır.
 • Kurban Bayramı münasebetiyle; Türk Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı ile Vakfımızın ortaklaşa çalışmaları ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla Irak’ta kurban kesilmiş ve muhtaç ailelere dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Sosyal Medyada Paylaş:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *