eğitim2

Türkmeneli Vakfı 2020 Yılı Faaliyetleri

Türkmeneli Vakfı 2020 YILI Faaliyetleri

Türkmeneli Vakfının Irak’ta işbirliği yaptığı kurumlar ile birlikte  yürütülen eğitim hizmetleri kapsamında; Türkmen esas okullarının ihtiyaç halinde zaruri ihtiyaçları karşılanmış, Türkmen öğrenci ve öğretmenlerimize yönelik takviye kursları ile eğitim kervanı temel Türkçe kursları düzenlenmiş, öğrenciler için kültürel etkinliklerde kullanılmak üzere milli kıyafet diktirilmiş, Kerkük Türkmen esas ilkokulları 5. Sınıf matematik olimpiyatı ve matematik araç – gereç yarışması düzenlenmiş, Türkmen okullarında şiir festivali, resim sergisi, kitap okuma bayramı, emekliye ayrılan Türkmen eğitimciler için ödül töreni düzenlenmiş, eğitime teşvik çalışmaları kapsamında ilkokul 1nci sınıfa kayıtlarını yaptıran öğrencilere okul kıyafeti ve çanta dağıtımı ile maske ve dezenfektan dağıtımı yapılmış ve okulların dezenfekte edilmesi işlemleri yaptırılmış, COVID-19 pandemi salgını nedeniyle öğrencilerimize yönelik uzaktan eğitim programları gerçekleştirilmiş ve bahse konu etkinliklerin giderleri karşılanmıştır.

Kifri Goncagül Anaokulu, Karma Karaoğlan Okulu ve Karma Doğan Lisesi ile Musul Reşidiye Türkmen Okulunun muhtelif ihtiyaçları karşılanmış, Kışla İlkokulu, Mescid-i Aksa İlkokulu, Çalışkan İlkokulu ve Tuzhurmatu Şht. Ali Haşim Muhtarağlu İlkokulunun muhtelif onarım hizmet bedelleri ile Kifri Goncagül Anaokulunun boyama ve duvar resimlendirme ücreti ile muhtelif ihtiyaçları karşılanmıştır. Ayrıca Parlak Erkek Lisesi, Yahyava Lisesi, Şehit Sadır İlkokulu, Erbil Türkmen Akkoyunlu İlköğretim Okulu ile diğer Türkmen okullarının muhtelif demirbaş / donanım – kırtasiye ihtiyaçları karşılanmıştır.

Eğitime teşvik çalışmaları kapsamında; Arap okulları yerine Irak’ta hizmet veren Türkmen okullarına Türkmen öğrencilerin kayıtlarının yaptırılmasına teşvik edilmesi amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerin giderleri karşılanmıştır.

Irak’taki Türkmen okullarında okutulması planlanan ders kitaplarının basım hizmetleri ile ilgili olarak kağıt bedeli ve diğer giderler karşılanmıştır.

2020 Yılı Türkmeneli Kültür Ajandasının basım hizmetlerinin giderleri karşılanmıştır.

Irak / Kifri’de faaliyet gösteren Türkmen Bayat Aşiret Meclisi’nin faaliyet ve hizmet giderleri karşılanmıştır.

Irak’ın Amirli ve Karanas Köylerinde yaşayan ihtiyaç sahibi Türkmen ailelere Ramazan Ayı münasebetiyle gıda paketi yardımında bulunulmuştur.

COVID-19 pandemi salgınıyla mücadele kapsamında, Irak / Kerkük’te oksijen tüpü ve tıbbi maske üretimi yapan Buğday Hatun Atölyesinin “Maske üretim malzemeleri, dikiş malzemeleri, dikiş makineleri ve diğer malzemelerin bakım onarım giderleri, jeneratör giderleri, gönüllü çalışanlara nakdi yardım ve yemek ücreti, COVID-19 tıbbi ilaç alım giderleri” ile atölye için karavan ve telefon alımı gibi muhtelif ihtiyaçları karşılanmıştır.

Kifri Şehit Fatih Şakir Dispanseri hizmetlerinde kullanılan su kuyusunun arızalanan motorunun onarımı yaptırılmış, Şifa Sağlık Merkezinden Kifri Dispanserine gönderilen röntgen cihazının montaj işlemleri yaptırılarak çalışır hale getirilmesi sağlanmıştır.

Türkmen yazar Sn. Habip HÜRMÜZLÜ tarafından kaleme alınan 1959 Kerkük Katliamı isimli eserden 500 Adet basım yaptırılmış, basım giderleri karşılanmıştır.

Türkmenlerle ilgili sosyal, kültürel ve tarihi araştırmalar yapmak, Türkmen gençlerimizin bilinçlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak, Türkmen akademisyen ve ileri gelenlerin bir araya getirilerek fikir alışverişinde bulunulmasını sağlamak amacıyla Kerkük’te kurulan Türkmen Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin kuruluş ve donanım giderleri ile faaliyetlerine yönelik hizmet giderleri karşılanmıştır.

Irak / Kerkük’te faaliyet gösteren Türkmeneli Kalkınma ve İmar Kurumu ile yapılan işbirliği neticesinde; Musul Cebben Kasabasında yaşayan Türkmen ailelerin hizmetine sunulmak üzere 2 Adet su kuyusu açtırılmıştır.

Sosyal Medyada Paylaş:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *