Kifri Mehmet Fatih Dispanseri

Irak Kifri’de faaliyet gösteren Kifri Şehit Fatih Şakir Dispanseri’nde aşağıdaki konular üzerinde tedavi hizmeti verilmektedir. 

  1. İç Hastalıkları Ünitesi: Bu ünitede laboratuar bulgularına dayalı olarak hastaların tanı ve tedavileri gerçekleştirilmektedir.
  2. Kadın Doğum Ünitesi: Bu ünitede kadınların ve hamile bayanların muayene ve genel sağlık taraması yapılmaktadır. 
  3. Hastaların ağız ve diş kontrolleri ve tedavisi, diş çekimi, kanal tedavisi ve dolgu işlemleri yapılmaktadır. 
  4. Laboratuvar: Her türlü laboratuvar tahlili yapılmaktadır. 

Ayrıca ayaktan tedavi gören ve ihtiyacı bulunan hastalara yeterli ölçüde ilaç temin edilerek verilmektedir.