kerkuk2

Hakkımızda

vakıf logo

Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı

Türkmeneli Vakfı

Türkmeneli, Oğuzların bin yıllık vatanı. Yüzyıllarca Türkmen beylikleri ve devletleri sayesinde bolluk medeniyet ve altın çağlarını yaşamış, dünyaya bilim yaymış, yolculara kervan saray olmuş, muhtaçlara hayır eli uzatmıştır.

İbn-i Sina’nın Tıbbından, Farabi’nin talebelerine, Fuzuli’nin edebiyatından, Ata Terzibaşı’nın halk kültürüne ve Horasan erenlerinin ahiliğinden Muzafereddin Gökbörü’nün aşevlerine kadar uzanan medeniyet, insanlık ve hayırseverlik kervanı, özelliklerini kendine misyon edinmiş Türkmeneli…

Bu Oğuz misyonunu devam ettirmek üzere sağlık, eğitim, imar ve kültür hizmetleri ulaştırmak, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak amacıyla Türkiye’de yaşayan bir grup Iraklı aydın Türkmen tarafından, Türkmeneli Vakfı kurulmuştur.

Merkezi Ankara’da bulunan; açık adıyla Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı Hükümetler dışı sivil bir toplum örgütü (NGO) olarak Türkiye Cumhuiyeti Bakanlar kurulu kararıyla 29 Haziran 1996 tarihinde kamu yararına çalışan bir vakıf olarak tescillenmiştir.

Irak’ta sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerine farklı bir statüyle izin verildiği için Türkmeneli Vakfı da Irak’ta “Türkmeneli Kalkınma ve İmar Kurumu” ile işbirliği yaparak Musul-Telafer, Erbil, Kerkük, Tuzhurmatu, Diyale, Bağdat ve bölgelerinde hizmet vermektedir.

Türkmeneli Vakfı, senedinde olan hizmetleri bünyesinde bulundurduğu kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirmektedir.

Eğitim Destek Hizmetleri

Irak’ta Türkmen okullarında okutulan kitapların hazırlanması, mevcut müfredatın tercümesi, baskısı ve dağıtımı, öğrencilerin ulaşımı, kıyafeti, kırtasiye, sınıf dışı etkinliklerin düzenlenmesi ve okul binalarının onarımı gibi eğitim ihtiyaçlarını karşılayan Türkmeneli Vakfı; Türkmen öğretmenlerin gelişmesi için de özel kursların açılması ve okulların öğretmen eksiğini gidermek amacıyla sözleşmeli öğretmen görevledirmesi gibi eğitime destek hizmetleri vermektedir.

Bu hizmeti Ankara’da kurmuş olduğu Türkmen Eğitim ve Kültür Merkezi ve Kerkük’te bulunan Fuzuli Türkmen Eğitim ve Kültür Merkezi ve Fuzuli Matbaası kurumlarıyla gerçekleştirmektedir.

Türkiye’de tahsil gören Türkmen öğrencilere resmi kurumlarla işbirliği içerisinde maddi ve eğitsel destek vermekte, bilimsel düzeylerini geliştirmek ve milli kültür kazandırmak amacıyla kurslar düzenlemekte ve yüksek ihtisas öğrencilerine özellikle sosyal bilimler tezleri hususunda akademik destek vermektedir.

Kültür ve sanat alanında Türkmeneli Vakfı düşünce, Kültür, Dil ve Sanatın idamesi, tekâmülü, korunması ve her türlü vasıta ile yaygınlaşması için teşebbüslerde bulunmuş, yurt içi ve yurt dışında Türkmenlerle ilgili seminer, panel, konser, festival, çalıştay ve kurultaylara katılmış ve düzenlenmesinde katkıda bulunmaktadır.

Ayrıca, Irak Türkmenleri ile ilgili çok sayıda kitap, gazete ve dergilerin basılması, dağıtılması ve tanıtılmasına destek olmuştur.

Türkmenlerle ve genel olarak bölgeyle ilgili Vakıf bünyesinde barındırdığı Avrasya İncelemeler Merkezi (AVİM) ve Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM)üzerinden araştırmalara ve çalışmalara destek vermektedir.

Sağlık Hizmetleri

Toplumun sağlığına azami önem veren Türkmeneli Vakfı, kurmuş olduğu Kerkük’te Şifa Sağlık Merkezi ve Kifri şehrinde Şehit Fatih Şakir Dispanseri yoluyla karşılıksız sağlık hizmetlerini vermektedir.

Şifa Sağlık Merkezi bünyesinde tüm alanlarda uzman Türkmen doktorlar görev yapmakta, ayrıca Diyabet hastalıkları tedavisi birimi mevcuttur.

Vakfın sağlık ekipleri okullarda düzenli sağlık taraması yürütmektedir.

Irak’ta tedavisi bulunmayan hastalar Vakıf tarafından Türkiye’de tedavi edilmektedir.

Türkmeneli Vakfı, Covid-19 salgını esnasında özel çabalar harcayarak yüzbinlerce maske dağıtımı yapmakta, karantinadaki hastalara solunum imkânları ve takviye ilaçları temin etmektedir.

Sosyal Yardım Hizmetleri:

Türkmeneli Vakfı, kurulduğu tarihten itibaren devlet veya yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde Türkmen bölgelerinde; konut, Prefabrik ve köy evleri yapmıştır. Temel ihtiyaç sayılan su kuyuları açmış, açtığı yollar ile de halkın birbirleri ulaşım ve iletişim kolaylaştırmıştır.

Maddi durumu olmayanlar düzenli olarak yüzbinlerce ton gıda yardımı yapan Türkmeneli Vakfı;

Ramazan ve Kurban Bayramı gibi dini münasebetlerde ayrıca yardım paketleri, kurban kesimleri ve toplu sünnet düğünleri gerçekleştirmektedir.

Genç kadınlara meslek kursları açmış ve kurumlarda istihdam edilmelerine katkıda bulunmak amacıyla bünyesinde Buğday Hatun Terzilik Atölyesi kurmuştur.

İnsani Yardım Hizmetleri

Türkmeneli Vakfı, özellikle DAEŞ saldırılarından kaçan mülteci, göçmen ve sığınmacıların barınmalarını sağlamak amacıyla Kerkük’te Yahyava kampını kurmuş ve düzenli destekte bulunmaktadır.

Erbil ve Duhok kırsalında Musul ve Telaferli mülteci kamplarına Uluslararası yardım kuruluşlarıyla yardımlaşarak ayni ve tıbbi destek sağlamıştır.

Türkiye’ye sığınan yüz bine yakın mülteciye kucak açarak, Ankara’da kurduğu, Türkmeneli Yardım Merkezi yoluyla ve devletin ilgili kurumlarıyla koordine içerisinde parasal, gıda, kıyafet ve battaniye gibi ihtiyaç duyulan her türlü destekte düzenli şekilde bulunmaktadır.

Ayrıca, İnsan Hakları mücadelesinde bulunan emektar çalışanlar için “Akıncılar Ocağı” kurmuştur.

Son olarak; Türkmeneli Vakfı Irak’ta işbirliği yaptığı kurumların planlı ve düzenli çalışması için Kerkük’te “Türkmeneli Araştırma ve Geliştirme Merkezini” açmıştır.

Türkmeneli Vakfı, dünyanın her köşesinde yaşayan tüm Türkmenlere kucak açıp, her kesin Vakfıdır ve yuvasıdır…

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin:

YÖNETİM KURULUMUZ

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

• Dr. Turhan Ketene (Yönetim Kurulu Başkanı)

• Savaş Avcı (Üye)

• Feridun Hürmüzlü (Üye)

• Sezer Ertunç (Üye)

• Hüseyin Kasapoğlu (Üye)


 
Denetleme Kurulu Asil Üyeleri

• Yahya Samih Hidayet Arslan

• Selçuk Burhan Cihad