Eğitim Destek Hizmetleri

Irak’ta Türkmen okullarında okutulan kitapların hazırlanması, mevcut müfredatın tercümesi, baskısı ve dağıtımı, öğrencilerin ulaşımı, kıyafeti, kırtasiye, sınıf dışı etkinliklerin düzenlenmesi ve okul binalarının onarımı gibi eğitim ihtiyaçlarını karşılayan Türkmeneli Vakfı; Türkmen öğretmenlerin gelişmesi için de özel kursların açılması ve okulların öğretmen eksiğini gidermek amacıyla sözleşmeli öğretmen görevledirmesi gibi eğitime destek hizmetleri vermektedir.

Bu hizmeti Ankara’da kurmuş olduğu Türkmen Eğitim ve Kültür Merkezi ve Kerkük’te bulunan Fuzuli Türkmen Eğitim ve Kültür Merkezi ve Fuzuli Matbaası kurumlarıyla gerçekleştirmektedir.

Türkiye’de tahsil gören Türkmen öğrencilere resmi kurumlarla işbirliği içerisinde maddi ve eğitsel destek vermekte, bilimsel düzeylerini geliştirmek ve milli kültür kazandırmak amacıyla kurslar düzenlemekte ve yüksek ihtisas öğrencilerine özellikle sosyal bilimler tezleri hususunda akademik destek vermektedir.

Kültür ve sanat alanında Türkmeneli Vakfı düşünce, Kültür, Dil ve Sanatın idamesi, tekâmülü, korunması ve her türlü vasıta ile yaygınlaşması için teşebbüslerde bulunmuş, yurt içi ve yurt dışında Türkmenlerle ilgili seminer, panel, konser, festival, çalıştay ve kurultaylara katılmış ve düzenlenmesinde katkıda bulunmaktadır.

Ayrıca, Irak Türkmenleri ile ilgili çok sayıda kitap, gazete ve dergilerin basılması, dağıtılması ve tanıtılmasına destek olmuştur.

Türkmenlerle ve genel olarak bölgeyle ilgili Vakıf bünyesinde barındırdığı Avrasya İncelemeler Merkezi (AVİM) ve Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM)üzerinden araştırmalara ve çalışmalara destek vermektedir.