Şifa Sağlık Merkezi

Kerkük’te faaliyet gösteren Kerkük Şifa Sağlık Merkezi’nde aşağıdaki konular üzerinde hizmet verilmektedir: 

  1. Genel Cerrahi Ünitesi: Bu Ünitede minor (küçük) operasyonlar yapılmaktadır. 
  2. Kadın Doğum Ünitesi: Bu ünitede kadınların ve hamile bayanların muayene ve genel sağlık taraması yapılmakta, gerektiğinde ultrason hizmeti verilmektedir. 
  3. İç Hastalıkları Ünitesi: Bu ünitede laboratuar bulgularına dayalı olarak hastaların tanı ve tedavileri gerçekleştirilmektedir. 
  4. Çocuk Hastalıkları Ünitesi: Bu ünitede laboratuar bulgularına dayalı olarak çocuk hastaların tanı ve tedavileri gerçekleştirilmekte ve çocukların beslenmeleriyle ilgili olarak vitamin ve mama ihtiyaçları karşılanmaktadır. 
  5. Göz Hastalıkları Ünitesi: Göz muayeneleri, minor (küçük) operasyonlar ve pansumanlar yapılmakta, ayrıca hastaların gözlük ihtiyaçları karşılanmaktadır. 
  6. Kulak-Burun-Boğaz Ünitesi: Hastaların minor (küçük) operasyonları, kulak içi temizlenmesi ve müdahalesi, kronik bademcik tedavisi ve pansumanları ve kültür tahlilleri yapılmaktadır. 
  7. Diş Ünitesi: Hastaların ağız ve diş kontrolleri ve tedavisi, diş çekimi, kanal tedavisi ve dolgu işlemleri ile diş röntgen çekim işlemleri gerçekleştirilmektedir. 
  8. Röntgen Ünitesi: Hastaneye gelen hastaların, doktorların önerileri doğrultusunda vakalarla ilgili bütün röntgenleri çekilmektedir. 
  9. Laboratuar: Her türlü tahlil yapılmakta, 100’ü aşkın değişik tanılar gerçekleştirilmektedir. 
  10. Eczane: Ayakta tedavi gören ve ihtiyacı bulunan hastalara yeterli ölçüde ilaç temin edilerek verilmektedir.