vakıf kitap (2)

Türkmeneli Vakfı Yayınları

Vakfımız, kültür, sanat, dil, edebiyat ve insan hakları konularında kuruluşundan günümüze kadar bir dizi yayınlar yapmış ve yayınlara destek sağlamıştır. 1996 ile 2021 yılları arasında Türkmeneli Vakfı tarafından yayınlanan yazılı eserlerimiz aşağıdaki gibidir:

 1. Irak’ta Türkmenler ve İnsan Hakları, H. Özmen. Ankara 2002 ve 2004 Arapça
 2. Irak’ta Türkmen Aşiretleri. H. Hürmüzlü ve E. Pamukçu, Ankara 2004 Arapça
 3. Irak’ta Türkmen Boy ve Oymakları. H. Hürmüzlü ve E. Pamukçu, Ankara 2005
 4. Irak’ta Türkmen Göçleri ve Göç Eğilimleri. İbrahim Sirkeci. Ankara 2005
 5. Osmanlı Salnamelerinde Musul, TİKV Global- Ankara 2005
 6. Osmanlı Salnamelerinde Basra, TİKV Global- Ankara 2005
 7. Osmanlı Salnamelerinde Bağdat, TİKV Global- Ankara 2006
 8. Irak Türkmenlerinin Masallarında Tip ve Motif İncelemesi. Necdet Yaşar Bayatlı. TİKV-2006
 9. Irak Türkmenlerinin Masallarında Motif ve Tip İncelemesi. Necdet Yaşar Bayatlı. TİKV-2007
 10. Osmanlı Salnamelerinde Halep, TİKV Global- Ankara Ankara 2007
 11. Sorunlu Bölgelerde Göç. . H. Nakanishi, H.Cabbarlı, H. Cabbarlı. TİKV Global, Ankara 2008
 12. Irak’ta Türkmenler. TKM: Türkçe, İngilizce ve Rusça. Ankara 2009
 13. Telafer Şairleri. Ş. Küzeci, TİKV-TKM Ankara 2010
 14. Kifri Destanı. Mutasım Namık Bayatlı, TİKV-TKM Ankara 2011
 15. Türkmeneli Bilgi Takvimi, Ş. Küzeci, TİKV-TKM Kerkük 2011
 16. Türkmeneli Bilgi Takvimi, Ş. Küzeci, TİKV-TKM Kerkük 2012
 17. Abdülvahit Küzeci, Ş. Küzeci, TİKV-TKM Kerkük 2012
 18. Irak Türkmen Havaları. Salih Turhan, TİKV-TKM, Ankara 2012
 19. Bitmeyen Deniz Horyatlar. Ahmet Yanar ve Hicran Bayatlı, Kerkük 2013
 20. Irak Türkmen Türkçesi Sözlüğü. Habib Hürmüzlü, TİKV, Kerkük 2013
 21. Suriye Türkmenleri Kültürü. Adil Şan, TİKV, Ankara 2015
 22. Bayır Bucaktan Kerkük’e. Esat Arber, TİKV, Ankara 2016
 23. Kerkük’ün Milli Şairi Mehmet İzzet Hattat, TİKV-TKM, Ş. Küzeci, Ankara 2017
 24. Panorama Maarif Kerkük, Suphi Bayatlı, TİKV. Kerkük, 2017 Arapça
 25. Irak Türkmen Edebiyatı. Ş.Küzeci ve F. Sağlam. TİKV-TKM, Ankara 2017
 26. Kerkük’ün Siyasi Tarihi. Nefi Demirci, TİKV, Ankara 2017
 27. Gönül Elçisi, Ganim Kasapoğlu, TİKV, Ankara 2018
 28. Memleketim Telafer İçin Şiirler. Rıza Çolakoğlu, TİKV-TKM, Ankara 2018
 29. Ata Terzibaşı’nın Edebi Makaleleri. M. Ziya ve Ş. Küzeci, TİKV-TKM, Ankara 2018
 30. Ata Terzibaşı’nın Kütüphanesinde El yazma Eserlerin Fihristi. Necat Kevseroğlu. Kerkük 2018
 31. Türkmeneli Kültür Ajandası, Ş. Küzeci, TİKV-TKM, Kerkük 2019
Sosyal Medyada Paylaş: