a869323f-e4fc-4bfc-adeb-81c3f024c200

IRAKLI TÜRKMEN GENÇLER İÇİN İNSAN HAKLARI HUKUKU TEMEL EĞİTİMİ PROGRAMI

Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı işbirliğinde 6 Mayıs – 8 Temmuz 2024 tarihleri arası Iraklı Türkmen Gençler için İnsan Hakları Hukuku Temel Eğitimi Programını gerçekleştirecektir. Irak’ta Türkmen toplumunun Irak tarihi boyunca maruz kaldıkları insan hakları ihlalleri, bu hak ihlalleri konusunda yapılması gerekenlerin  tam anlamıyla bilinmemesi ve yaşadıkları hak ihlalleri ile ilgili seslerini uluslararası arenada yeteri kadar duyuramamaları Türkmen hukukçuların bu alanla ilgili gerekli eğitimi alma ihtiyacını doğurmuştur.

Bu program kapsamında 21 hukukçu ve hukuk alınında lisansüstü eğitimine devam eden katılımcıya insan haklarının neler olduğu, neden korumaları gerektiği öğretilecek, günlük, profesyonel ve toplumsal yaşamda insan haklarının önemi algısı kazandırılması, insan haklarına ilişkin mevzuat ve uluslararası hükümlerde düzenlenen hak ve özgürlükler konusunda bilinçlenmesi, Birleşmiş Milletler sisteminde insan haklarının korunması, Irak anayasasına göre insan haklarının düzenlenmesi ve insan hakkı ihlallerinin tespiti, raporlanması ve başvuru usulleri gibi konularda bilgi, tecrübe ve farkındalıklarının arttırılması hedeflenmektedir.

Sosyal Medyada Paylaş:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *