ba8b5578-7457-45ce-bc84-9dfd75d56939

Türkmen Gençler için Kamuoyu Araştırması ve Anket Tekniği Eğitimi Kursu

31 Ağustos 2021 tarihinde başlayan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı desteği ile Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Saha Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde gerçekleşen “Türkmen Gençler için Kamuoyu Araştırması ve Anket Tekniği Eğitimi” programı 20 Eylül 2021 tarihinden sona ermiştir. Programa 12 kursiyer katılmıştır. Programın ilk aşaması çevrimiçi ve ikinci aşaması Ankara’da yüz yüze gerçekleşmiştir. Programda veri analizi, örnek anket uygulaması, raporlama, araştırma süreci ve araştırma tasarımı ve çeşitleri, veri toplama aracı olarak anket, anket formlarının hazırlanması, örnekleme, veri okuryazarlığı, anketin uygulanması gibi dersler verilmiştir. Ankara’daki eğitimde bir saha uygulaması da yapılmıştır. Eğitim sonrası katılımcılar Kerkük’te bir saha çalışması yapmış ve bu saha çalışması neticesinde bir rapor hazırlamıştır.

 

Sosyal Medyada Paylaş:
021

Irak Türkçe Eğitim ve Öğretmen Gelişim Programı Etkinlik Yazısı

1 Temmuz 2021 tarihinde başlayan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı desteği ile Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı işbirliğinde düzenlenen Irak Türkçe Eğitim ve Öğretmen Gelişim Programı 31 Ocak 2022 yılında sona ermiştir. Iraklı Türkmen 394 öğretmenin katılımıyla gerçekleşen program çevrimiçi olarak 7 ay sürmüştür. Programda Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilgisi, Okul Öncesi ve Sosyal Bilgiler branşlarına yönelik formasyon dersleri verilmiştir. Programla birlikte Türkmen eğitiminin kalitesini artırmak amaçlanmış ve pedagojik formasyon ile birlikte öğretmenlerin mesleklerini en iyi şekilde icra edebilmeleri sağlanmıştır.

 

Sosyal Medyada Paylaş: