DSC03658

TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI 2006 YILI FAALİYETLERİ

TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI

2006 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMET VE FAALİYETLER

 

 • Kerkük’te sağlık hizmeti veren Şifa Sağlık Merkezi’nin personel ücretleri, ruhsat giderleri, ilaç bedelleri ve diğer zaruri giderleri karşılanmış, ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemeler ile jeneratör ile röntgen cihazının temini sağlanmıştır. Türkiye’deki kurum ve kuruluşlardan hibe edilen laboratuvar malzemelerinin Irak’a nakliyesi sağlanmış ve nakliye bedelleri ödenmiştir.
 • Irak/Zaho’da hizmet veren Kifri Şehit Fatih Şakir Dispanseri’nin 6 aylık kira bedeli ödenmiştir.
 • Irak’ın Kerkük Şehri’nde tesis edilen Türkmeneli Radyo Televizyonu’nun TÜRKSAT ve NİL-SAT uydu bağlantı ücreti ödenmiş, Kerkük Stüdyoları ile Ankara’da faaliyet gösteren Ocak 80 Stüdyosu’nun ihtiyaç duyduğu elektronik malzemelerin bedeli karşılanmış, yapılan girişimler neticesinde USİDER ile işbirliği yapılarak televizyonun Türkiye’den de yayın hizmetini sürdürebilmesi için Ankara’da ek stüdyo inşası yapılmış ve ihtiyaç duyulan elektronik malzemelerin temini sağlanmıştır. Ayrıca televizyon hizmetlerinde kullanılmak üzere araç satın alınmış, aracın canlı yayın aracına dönüştürülmesi ile ilgili hizmet bedelleri ödenmiştir. Türkmeneli Televizyonu Misafirhanesi’nin döşeme demirbaş ihtiyacı karşılanmış, kira bedelleri ödenmiştir. Kerkük stüdyosunun çatı onarımı yaptırılarak stüdyonun diğer ihtiyaçları karşılanmıştır. Radyo TV yayınının yaygınlaştırılması amacıyla ihtiyaç duyulan 1 Adet 5 KW’lık Verici, 2 Adet 1 KW’lık TV Verici ile 1 Adet 5 KW’lık Radyo Verici, 2 Adet 1 KW’lık Radyo Verici İstasyonlarının tedariki, montajı, işletmeye alınması ve çalışır hale getirilmesiyle ilgili hizmet bedelleri ile Altunköprü’de TV verici istasyonu kurulmasıyla ilgili hizmet bedelleri ödenmiştir.
 • Türkmeneli Televizyonu tarafından hazırlanan “Telafer’den Mendeli’ye” adlı belgesel programının giderleri karşılanmıştır.
 • Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilciliği’ne ait Web Sitesinin tasarımı yaptırılmış, ITC Başkanlığının ihtiyaç duyduğu 10 Adet çelik yelek ile 4 Adet elektronik koruma cihazları ile cep telefonu bloke cihazları temin edilmiştir. Ayrıca, ITC Başkanlığı, ITC Enformasyon Dairesi, Irak’ın muhtelif yerlerindeki internet kafeler ve Vakıf bürolarında kullanılan uydu üzerinden internet sistemlerinin 1 yıllık abonelik bedelleri karşılanmıştır.
 • Irak’ta faaliyet gösteren İnsan Hakları Derneği’ne zaruri ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için nakdi yardım yapılmış, Telafer’de açılan büronun aylık sabit giderleri, merkez tarafından yayınlanan “El-Mizan-Terazi” isimli gazetenin yayın giderleri ile merkezin yurt dışında katıldığı toplantıların giderleri karşılanmıştır.
 • Tedavilerini Türkiye’de yaptıran hastaların iaşe ve ibate giderleri ile tahlil, tedavi ve ilaç masrafları karşılanmış, ayrıca Irak’ta tedavilerine devam edilen muhtaç durumdaki hastaların ilaç ve tedavi masrafları, hayatını kaybeden hastaların cenaze masrafları karşılanmıştır. Ayrıca Türkmen hastaların istifadesine sunulan Etlik Misafirhanesi’nin giderleri karşılanmıştır.
 • Yardıma muhtaç durumdaki insanlara nakdi yardım yapılmıştır.
 • Türkmen Toplumunun tanıtımı maksadıyla, ITC ve ITKYD ile Vakfımıza bağlı kuruluşlar tarafından hazırlanan kitap, dergi, salname, takvim, ajanda, bayrak ve benzeri tanıtım malzemelerinin giderleri karşılanmış, Türkmen kuruluşlarının düzenlediği muhtelif toplantı, sempozyum, anma törenleri, tanıtım faaliyetleri, program, kokteyl, ve resepsiyon gibi etkinlikler desteklenmiştir.
 • Irak’ta faaliyet gösteren terzihaneye zaruri ihtiyaçlarını karşılayabilmesi maksadıyla aylık nakdi yardım yapılmıştır.
 • Türkiye’ye gelerek çeşitli temas, görüşme ve istişare toplantılarında bulunan Türkmen heyetin zaruri giderleri karşılanmıştır.
 • İsveç’te yayınlanan “Mezopotamya” isimli derginin aylık yayın giderleri karşılanmıştır.
 • Irak’ta Türkçe eğitim veren okullarda görev yapan öğretmenlerin formasyonlarını geliştirmek maksadıyla Kerkük’te düzenlenmiş olan 2 Aylık formasyon kurslarına Türkiye’den 11 öğretmen ile 6 öğretmen yardımcısı gönderilmiş, öğretmen ve öğretmen yardımcılarının yol, iaşe, ibate ve zaruri ihtiyaçları karşılanmıştır.
 • Irak’ta Türkçe eğitim veren okulların onarım ve bakımları yapılmış olup, araç, gereç ve kırtasiye ihtiyaçları karşılanmıştır.
 • Irak’taki Türkmen okullarında okuyan öğrenciler için hazırlanan kitapların giderleri (yeniden yazım, film çekimi, dizgi, basım, dağıtım vs.) karşılanmış, Türkmen öğrencilere yönelik olarak Türkçe yazı yazma ve imla kuralları kursu verilmiş, kursta görevlendirilen 2 uzman eğitimcinin ücretleri ödenmiştir.
 • Vakıf bursundan yararlanan 340 öğrenciye burs ve eğitim yardımı yapılmış, giyim ve kırtasiye yardımında bulunulmuş, üniversiteyi kazanan öğrencilerin üniversiteye müracaat harçları ödenmiş ve yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencilerin mezuniyet tez giderleri karşılanmıştır. Yabancı Öğrenci Sınavı için Türkiye’ye gelen Türkmen öğrencilerin TÖMER ücretleri, YÖS hazırlık eğitim giderleri, yurt ücretleri ile maddi durumu kötü olan öğrencilerimizin çeşitli eğitim kurumlarında gördükleri kurs giderleri ve ihtiyaç duydukları ders aletlerinin bedelleri ödenmiştir. Ayrıca, Irak Türkmen Cephesi kanalıyla Türkiye’ye gelerek bir yükseköğrenim programına yerleştirilen öğrencilerin yükümlülükleri ve burslarla ilgili şartname hazırlanmıştır.
 • 2005 yılından 2006 yılına aktarılan çeşitli köylere yapımı planlanan su kuyusu projesinden 5 adedi tamamlanmıştır.
 • Kurban Bayramı münasebetiyle her yıl olduğu gibi bu yılda başta Türkiye Diyanet Vakfı olmak üzere STÖ’ler ile işbirliği yapılmış ve 176 Adet kurban kesilerek her aileye en az 2’şer kilo et düşecek şekilde dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetimizden yaklaşık 3.355 aile yararlanmıştır.
 • Türkiye’ye gelen Türk Dünyası Genç Şairleri grubunun oryantasyon ve gezi faaliyetlerinde bulunması sağlanmış iaşe ve ibate vs. giderleri karşılanmıştır.
 • Akademik çalışma ve saha çalışmaları yapmak üzere çeşitli ülkelere gönderilen uzman kadrosundaki Vakıf personellerinin seyahat ve zaruri giderleri karşılanmıştır.
 • Geliri “Telafer Halkı’na Yardım Kampanyası’na aktarılmak maksadıyla Türkmeneli Kültür Merkezi’nde Irak Sanatkârları Karma Resim ve El-Sanatları Sergisi düzenlenmiştir.
 • Muharrem Ayı nedeniyle Irak’ın muhtelif yerlerinde yemek çadırları kurularak muhtaç insanların istifadesine sunulmuştur.
 • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Ankara Gazi Yetiştirme Yurdu’nda kalan çocuklara kıyafet yardımı yapılmıştır.
 • Kifri internet merkezi projesi kapsamında, gerek duyulan her türlü teknik donanımın temini sağlanmıştır.
 • Irak/Kerkük’te faaliyet gösteren Irak Ulusal Türkmen Tiyatrosu ile Irak Türkmen Müzik Topluluğu’nun müzikal ve sanatsal açıdan ihtiyaç duyduğu malzemeler temin edilerek Irak’a gönderilmiştir.
 • Irak’ta faaliyet gösteren milliyetçi Türkmen topluluğunun zaruri giderleri, Kerkük Öğrenci Yurdu’nun demirbaş ihtiyacının giderleri, Altunköprü Kadınlar Birliği binasının onarımı Türkmen Müzik Topluluğu ve Sanatçılar Birliği’nin ihtiyaçları, Türkmen Hukukçular Birliği’nin demirbaş ihtiyacının tüm giderleri karşılanmıştır.
 • Erbil ve Bağdat İl Teşkilatı internet merkezi projesi kapsamında gerek duyulan elektronik malzeme ve demirbaş malzeme ihtiyaçları karşılanmıştır.
 • Kerkük’te bulunan seyit Hamit Tekkesi’nin onarımı yapılmıştır.
 • Mısır’da yayınlanan “Türkmen Sedası” isimli derginin aylık yayın giderleri karşılanmıştır.
 • Arafa Kültür Merkezi’nin onarımı ve Tuzhurmatu ’da verilen eğitim kursu harcamaları karşılanmıştır.
 • Şehit Yaşar M. Cengiz Dayanışma Merkezi’nin demirbaş ihtiyacı karşılanmıştır.
 • Dünya Türkmenleri Toplantısı ve Türkmenistan Devleti’nin bağımsızlığını kazandığı 15nci yıl kutlama törenlerinde Vakfımızın temsil edilmesi sağlanmıştır.
Sosyal Medyada Paylaş:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *