197472443_327002045615559_3400457964895269708_n

 TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI 2014 YILI FAALİYETLERİ

 TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI TARAFINDAN

2014 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMET VE FAALİYETLER

 

          TÜRKİYE FAALİYETLERİ:

 • Tedavileri Türkiye’de yaptırılan 47 hasta / yaralı ile refakatçilerinin ibate ve ulaşım giderleri ile hastaların tahlil, tedavi, ilaç ve ortopedik ve medikal malzeme bedelleri karşılanmış, ayrıca Irak’ta tedavilerine devam edilen muhtaç durumdaki hastaların ilaç ve tedavi masrafları, hayatını kaybeden hastaların cenaze masrafları karşılanmıştır.
 • TİKV Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin faaliyetleri kapsamında;
 • Merkez tarafından çıkarılan “Ortadoğu Analiz” ve “Ortadoğu Etütleri” isimli dergiler ile Ortadoğu’ya yönelik yapılan araştırma ve incelemeler neticesi hazırlanan raporların yayını sağlanmış ve grafik hizmetleri dahil basım giderleri karşılanmıştır. Ayrıca; bahse konu dergi, kitap ve TİKV ORSAM internet sitesinde eserleri yer alan yazarlara telif ücreti ödemesi yapılmıştır. Ayrıca Ortadoğu Analiz Dergisi’nin aylık fotoğraf aboneliği bedeli de karşılanmıştır.
 • Merkez tarafından hazırlanan basılı yayınların, web sitesinde yayınlanan röportajlar ile Ortadoğu’daki gelişmeler hakkında yapılan değerlendirme çalışmalarının yayınlanarak, TİKV ORSAM’ın yurtiçinde ve yurtdışında tanıtımının yapılmasını sağlayan medya kuruluşu Cihan Haber Ajansı’na ödeme yapılmıştır.
 • Ülkemizin eş başkanlığını yürüttüğü Terörizmle Mücadele Küresel Platformu’nun faaliyetlerine dönük “Güvenlik Çalışmaları başlıklı araştırma projesinin koordinasyonunun yürütülmesi amacıyla TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nden bir öğretim Üyesi 6 Ay süreyle görevlendirilmiş ve anılan araştırma projesi kapsamında; Abu Dabi (BAE)’de düzenlenen “Şiddete Varan Aşırıcılıkla Mücadele” adlı toplantı, Marakaş’te düzenlenen “Yabancı Terörist Savaşçılar” çalışma grubu açılış toplantısında Vakfımızın temsili sağlanmıştır. Bu amaçla ilgililerin ulaşım giderleri ilgili proje kaynağından karşılanmıştır.
 • Merkez tarafından İngiltere Büyükelçiliği işbirliğinde “Suriyeli Mültecilerin Ekonomik Etkilerinin Hesaplanması için Modelleme Çalışması” konulu proje gerçekleştirilmiş ve proje giderleri karşılanmıştır.
 • İstanbul Şehir Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden bir öğretim üyesi ve New York Binghamton Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünden bir öğretim üyesi koordinasyonunda merkezi tarafından Tunus, Mısır ve Irak’ta yürütülen “Türkiye’nin Kuzey Afrika ve Ortadoğu’daki Yumuşak Gücü: Mısır, Irak ve Tunus’ta Elitler ve Kamuoyu Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma” konulu proje gerçekleştirilmiş olup, anılan proje harcamaları Vakıf tarafından yapılmıştır.
 • Merkez uzman personelleri Irak’ın Erbil- Süleymaniye- Kerkük ve Musul Bölgelerinde saha araştırmaları yapmak üzere Irak’ta görevlendirilmiş olup, ilgililerin ulaşım ve diğer zaruri giderleri karşılanmıştır.
 • Merkez başkanı tarafından “Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu ve Suriyeli mültecilerle ilgili yürütülen çalışmalarda işbirliği imkanları” başlıklı konular ile ilgili olarak İstanbul’da saha araştırması yapılmış, ayrıca Stratejik Düşünce Enstitüsü tarafından Ürdün’de düzenlenen “Arap- Türk Sosyal Bilimler Konferansı”nın oturum başkanlığı görevi üstlenilmiştir. Bu amaçla ilgilinin ulaşım giderleri karşılanmıştır.
 • Merkez tarafından T.C. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi işbirliğinde Ankara’da düzenlenen ve finansmanı Japonya Başbakanlığınca karşılanan “Türkiye- Japonya Diplomatik İlişkilerinin 90. Yıldönümü Anma Töreni” etkinliklerinin giderleri karşılanmıştır.
 • Merkez uzman personelleri “Seçim Sonrası Irak’ta Siyasi Denklem ve Türkmenler Arasındaki Eğilimler” konularında saha araştırması yapmak üzere Irak’ta görevlendirilmiş olup, ilgililerin ulaşım, tercüme ve diğer giderleri karşılanmıştır.
 • Middle East Institute tarafından Berlin’de düzenlenen “Suriye” konulu “Secont Track” toplantısında merkez başkanı tarafından Vakfımızın temsili sağlanmış, Malta’da düzenlenen “Mediterranean Forum” ile Stockholm/İsviçre’de düzenlenen “Tenth Meeting of the Trilateral Strategiy Group” başlıklı toplantılara konuşmacı olarak iştirak edilmiştir.
 • Merkez başkanı ve uzman personellerinin Erbil, Süleymaniye ve Duhok’ta düzenlenen toplantılara Vakfımızı temsilen katılımları sağlanmıştır.
 • MEF Üniversitesi ve The Graduate Institute od International and Development Studies işbirliğinde İstanbul’da düzenlenen “Water Reources Management in the Asi (Orontes) River Basin: Assesment of Issues and Opportunities” başlıklı çalıştay, Laos ve Kamboçya’da düzenlenen “Learning Journey to the mekong Region” başlıklı program ile Bakü’de düzenlenen “Global and Regional Hydropolitical Problems in the Context of International Cooperation and Security” başlıklı konferansta merkez Su Araştırmaları Programı Uzmanı tarafından Vakfımızın temsili sağlanmıştır.
 • Merkez tarafından düzenlenen “Irak’ta 2014 Seçimleri ve Ortadoğu’ya Etkisi” başlıklı çalıştayın giderleri ile T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı ile yapılan söyleşinin broşür basım giderleri karşılanmıştır.
 • Merkez tarafından T.C. Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na “Doğrudan Proje Desteği 2014 Yılı Mali Destek Programı” kapsamında sunularak kabul edilen “Ortadoğu Yaz Okulları” konulu projenin giderleri karşılanmıştır.
 • Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından Van’da düzenlenen “Türkiye- İran- Van Formu”nda merkez su araştırmaları programı uzmanı aracılığıyla Vakfımızın temsili sağlanmıştır.
 • Merkez tarafından düzenlenen “Ortadoğu Türkmenleri” başlıklı sempozyumun giderleri, sempozyum sonrası hazırlanan “Ortadoğu Türkmenleri Sempozyumu” başlıklı kitabın basım giderleri ile kargo dağıtım giderleri karşılanmıştır.
 • Merkez tarafından, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı (TESEV) işbirliği ve İngiltere Büyükelçiliği desteğiyle Adana, Osmaniye ve Hatay Bölgelerinde “Suriyeli Mültecilerin Türkiye’ye Etkisi” konulu saha araştırma gerçekleştirilmiştir.
 • Woodrow Wilson Center for International Scholars işbirliğinde merkez tarafından Washington’da “Turkey, Iraq and Kurdistan Regional Government” konulu bir panel gerçekleştirilmiş, anılan panel ile Oslo’da düzenlenen “A Peacekeeping Mission for Syria” konulu toplantı, Riyad’da düzenlenen “Arabian Gulf and Regional Challenges” konulu konferans ve Roma’da düzenlenen “Towards Helsinki +40 The OSCE, the Global Mediterranean and the Future of Cooperative Security” konulu düşünce kuruluşları network toplantısında Vakfımızın temsili sağlanmış, bu amaçla merkez başkanı ve beraberindeki heyetin ulaşım, iaşe ve ibate giderleri karşılanmıştır.
 • Merkez uzman personeli tarafından Erbil, Kerkük ve Tuzhurmatu Bölgelerinde saha araştırması yapılmış, bu amaçla ilgilinin ulaşım ve diğer zaruri giderleri karşılanmıştır.
 • Sakarya’da düzenlenen “II. Ortadoğu’da Toplum ve Siyaset Kongresi”nde Merkez başkanı ve uzman personeller tarafından Vakfımızın temsili sağlanmış, ilgililerin ulaşım, konaklama ve diğer zaruri giderleri karşılanmıştır.
 • Middle East Research Institute tarafından Erbil’de düzenlenen “MERI Forum”da Vakfımızı temsilen merkez başkanının konuşmacı olarak katılımı sağlanmış, bu amaçla ilgilinin zaruri giderleri karşılanmıştır.
 • İsviçre Center for Security Studies (CSS)’de düzenlenen “Central Country Turkish Foreign Policy in a Tumultuous Middle East” konulu konferansta merkez başkanı tarafından seminer verilmesi sağlanmış, bu amaçla ilgilinin zaruri giderleri karşılanmıştır.
 • Uludağ Üniversitesi tarafından Bursa’da düzenlenen “Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı”nda Vakfımızı temsilen merkez başkanı ve uzman personellerin konuşmacı olarak katılımı sağlanmış, ilgililerin ulaşım giderleri karşılanmıştır.
 • Düşünce kuruluşu NESA Center işbirliğinde İstanbul’da düzenlenen “Ortadoğu’daki Son Gelişmeler” başlıklı çalıştaya merkez tarafından davet edilen Iraklı 4 katılımcının ulaşım ve muhtelif giderleri karşılanmıştır.
 • Kendi imkânlarıyla Türkiye ve Kıbrıs’ta (8 öğrenci) öğrenim gören ekonomik durumu yetersiz yüksek lisans öğrencilerine eğitim yardımı veya aylık burs ödemesi yapılmıştır.
 • C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na “Doğrudan Proje Desteği 2014 Yılı Mali Destek Programı” kapsamında sunularak kabul edilen “Türkmen Lise Öğretmenleri için Geliştirme Kursu” 40 lise öğretmeni ile müfettişin katılımıyla gerçekleştirilmiş ve giderleri karşılanmıştır.
 • Irak’ta Türkçe eğitim veren okullarda okutulması planlanan ders kitaplarının (tercüme, dil-bilimsel denetim, yeniden yazım, film çekimi, dizgi, tasarım) giderleri karşılanmıştır.
 • Irak’ta Türkçe eğitim veren okullarda görev yapan öğretmenlerin eğitilmesi ve çeşitli kurslar düzenlenmesi amacıyla Türkiye’den görevli görevlendirilen öğretmenlerin ulaşım giderleri karşılanmıştır.
 • Uluslararası Öğrenci Dernekleri federasyonu tarafından düzenlenen “Uluslararası Öğrenci Buluşması”nda öğrencilerimizin temsili sağlanmış, öğrencilerin ulaşım, iaşe giderleri ile etkinliğe katılım ile ilgili muhtelif hazırlık giderleri karşılanmıştır.
 • Eskişehir’de düzenlenen Irak Türkmen Haftası etkinliklerine katılım sağlanmış, etkinlikte bulunan öğrenciler ile görevlilerin ulaşım bedeli ile etkinlik için yapılan muhtelif hazırlık giderleri karşılanmıştır.
 • TİKV Türkmeneli Kültür Merkezi, TİKV Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi ve muhtelif kuruluşlar tarafından düzenlenen toplantı, sempozyum, konferans, panel, anma töreni vb. etkinliklere Türkmen öğrencilerin katılımı sağlanmıştır.
 • Azerbaycan / Bakü’de düzenlenen “Türk Dünyası Şiir Şöleni”, “Karabağ’dan Türk Dünyasına Gönül Köprüsü Etkinliği”, “Irak’ta Son Gelişmeler ve Türkmenler” ve “Bölgesel Çatışmalar ve Gençlerin Barış Teşebbüsleri” konulu panel ve konferanslarda Vakfımızı temsilen Türkmeneli Kültür Merkezi Başkanı ve Kültür Sorumlusunun konuşmacı olarak katılımı sağlanmış, ilgililerin ulaşım giderleri karşılanmıştır.
 • Ankara Etimesgut Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali’nde Vakfımızın temsil edilerek Türkmen kültür ve sanatının tanıtılması faaliyetlerinde bulunulmuş, bu amaçla etkinliğe katılan görevliler ile öğrencilerin ulaşım, iaşe, ibate giderleri ile etkinliğe katılım için yapılan muhtelif hazırlık giderleri karşılanmıştır.
 • AB Parlamentosu’nun bir siyasi grubu olan “European Consevetieves and Reformists Group” ile “Christian Political Foundation for Europe” Derneği tarafından düzenlenen “Irak Türkmenleri” konulu toplantıda Vakfımızın temsili sağlanmıştır.
 • Dünya Türk Gençleri Birliği (DTGB) tarafından düzenlenen “16. Türk Dünyası Gençlik Kurultayı”na Irak Türkmenlerini temsilen katılan katılımcıların muhtelif giderleri karşılanmıştır.
 • Denizli’de düzenlenen “5. Uluslararası Türkçe Sözlü Müzik Festivali’nde Irak Türkmenlerinin temsilinin sağlanması amacıyla Türkmen sanatçı Ahmet TUZLU tarafından seslendirilen türkülerin stüdyo giderleri karşılanmıştır.
 • Türkmen önde gelenlerinden Sn. Ata TERZİBAŞI’nın 90. yaşı için düzenlenen kutlama merasiminin giderleri ile Türkmen kültürünün tanıtımı için yapılan giderler karşılanmıştır.
 • Türkmen sanatçısı Ömer TÜRKMENOĞLU tarafından çıkarılan “Telafer Türküleri” isimli albümden 100 Adet satın alınmıştır.
 • Irak’ta yapılan genel seçimlerde kullanılmak üzere 1.000 Adet Türkmeneli Partisi Bayrağı yaptırılmıştır.
 • Türkmen Toplumunun tanıtımı maksadıyla; muhtelif kurum, kişi ve yazarlar tarafından hazırlanan kitap, dergi ve rapor gibi görsel materyallerden Vakıf birimleri ile muhtelif kişi ve kuruluşlara dağıtılmak ve Irak’a gönderilmek üzere belirli miktarlarda satın alınmıştır.
 • Irak’ta yaşanan olaylar nedeniyle; Türkiye’ye sığınan Türkmen soydaşlarımız için Vakfımıza şartlı bağış olarak teslim edilen ayni yardımlar ile çeşitli kurum ve kuruluşlar ile hayırsever vatandaşlardan bağışlanan gıda, giyim, temizlik malzemesi, yatak, battaniye vb. gibi insani yardım malzemelerinin koordinasyonu yapılarak müracaatları halinde muhtaç Türkmen ailelere dağıtımının yapılması sağlanmış, ekonomik durumu yetersiz Türkmen kişi ve ailelere nakdi yardım yapılmış, hayırsever vatandaşlar tarafından Vakıf banka hesabına yatırılan şartlı bağışların ihtiyacı olan ailelere dağıtımı yapılmıştır.

           IRAK FAALİYETLERİ

 • Hayırsever vatandaşlar tarafından Irak’ta yaşayan yardıma muhtaç Türkmen ailelere dağıtılmak üzere “Şartlı Bağış” adı altında Vakfımızın banka hesabına yatırılan kurban bedelleri Irak’a gönderilerek, Irak’ta kurban kesiminin ve muhtaç ailelere dağıtımının yapılması sağlanmıştır.
 • Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi organizasyonu çerçevesinde Irak’ta yaşayan muhtaç Türkmenlere dağıtılmak amacıyla gönderilen 7 TIR gıda, giyim ve temizlik malzemesi yardımlarının Irak’taki ailelere dağıtımı sağlanmıştır.
 • Türkmeneli İnsan Hakları Derneği tarafından Irak’taki mülteci kamplarında yaşayan muhtaç Türkmenlere dağıtılmak amacıyla gönderilen 4 TIR gıda, giyim ve temizlik malzemesi yardımlarının Irak/Yahyava Kampı’ndaki ailelere dağıtımı yapılmış olup, nakliye ve dağıtım giderleri Vakfımız tarafından karşılanmıştır.
 • Irak’ta Türkmen kuruluşları tarafından yürütülen eğitim, sağlık ve diğer hizmetlerin koordinasyonu sağlanmıştır.

Sosyal Medyada Paylaş:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *