IMG_4124

  TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI 2017 YILI FAALİYETLERİ

TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI

YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMET VE FAALİYETLER

      

      TÜRKİYE FAALİYETLERİ:

 • Türkiye’de tedavileri yaptırılan 48 hasta / yaralı ile 35 refakatçinin ibate ve ulaşım giderleri ile hastaların tahlil, tedavi, ilaç ve ortopedik ve medikal malzeme masrafları karşılanmış, ayrıca Irak’ta tedavilerine devam edilen muhtaç durumdaki hastaların ilaç ve tedavi masrafları, hayatını kaybeden hastaların cenaze masrafları karşılanmıştır.
 • Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı’nın mali desteğinde, Yurtdışındaki Iraklı Doktorlar Derneği tarafından Konya’da gerçekleştirilen “Mevlâna İkliminde II. Irak Sağlık Dayanışma Kurultayı”, Ankara’da düzenlenen “Türkiye’deki Doktorların Sağlık İstişare Toplantıları” ve “Irak’ta Yeniden Yapılanma Sürecinde Telafer Sağlık Dosyası” konulu etkinliklerin giderleri karşılanmıştır.
 • Kendi imkânlarıyla tedavi olmak üzere Türkiye’ye gelen veya Irak’a kesin dönüş yapan 15 Türkmen’e ulaşım, ilaç veya diğer giderlerini karşılayabilmeleri amacıyla nakdi yardım yapılmıştır.
 • Türkiye’de öğrenim gören ekonomik durumu yetersiz 5 yüksek lisans öğrencisi ile Kıbrıs’ta öğrenim gören 2 öğrenciye burs ve eğitim yardımı yapılmıştır.
 • Irak’taki Türkçe eğitim veren okullarda okutulması planlanan ders kitapların; tercüme, dil-bilimsel denetim, yeniden yazım, film çekimi, dizgi, tasarım giderleri karşılanmıştır. Ayrıca Türkmeneli Kültür Ajandasının tercüme, tasarım ve düzenleme çalışmaları ile Kerkük’te Eğitim Tarihi Panoraması isimli kitabın Arapça tercümesi yapılmıştır.
 • Irak Erbil’deki okullarda okutulması planlanan 15 Adet Lise 1. Sınıf, Lise 2. Sınıf ve Lise 3. Sınıf ders kitabının Arapça’dan Türkçe’ye tercümesinin yapılması, çevirisi yapılan kitapların konusunda uzman kişiler tarafından dil- bilimsel denetimlerinin yapılması ve kitapların grafik tasarım hizmetinin yapılarak baskıya hazır hale getirilmesi hizmetleri gerçekleştirilmiştir.
 • Mülkiyeti Vakfımıza ait Mithatpaşa Caddesi, No: 46 Kızılay / Ankara adresinde bulunan taşınmazın 4. Katı eğitim – kültür hizmet ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere TİKV Türkmeneli Kültür Merkezi Başkanlığına tahsis edilmiş olup, hizmet biriminde Türkmen öğrencilere yönelik olarak Gazi Üniversitesi TÖMER ile işbirliği içerisinde “Türkçe Dil Kursu” açılmış, bahse konu kursta görev yapmak üzere 6 ay süreyle 2 öğretmen görevlendirilmiş, ihtiyaç duyulan demirbaş malzemeler ile muhtelif araç ve gereçler temin edilmiştir.
 • TİKV Türkmeneli Kültür Merkezi tarafından yürütülen Osmanlıca eserlerin arşivlenmesi projesi kapsamında, Osmanlıcadan Türkçeye tercümesi yapılan Osman Mazlum’a ait “Ülfetname” ve Hayrullah Kazım’a ait “Hayalimde Yaşayan Güzel” başlıklı eserlerin tercüme hizmet bedelleri karşılanmıştır.
 • “İz Bırakanlar” projesi kültür eserleri kapsamında hazırlıkları tamamlanan “Milli Şairimiz Mehmet İzzet Hattat: Hayatı ve Eserleri” isimli kitabın 1.000 Adet basımı yaptırılmış, basım giderleri karşılanmıştır.
 • Türkmen öğrenci ve gençlerin bir araya getirilerek fikir alışverişinde bulunulmasını sağlamak amacıyla Konya ve Ankara’da gerçekleştirilen “Türkmen Öğrenci ve Gençler Birliği Türkmen Öğrenci Buluşması” etkinlikleri ile Ankara’da düzenlenen “Türkmeneli Öğrenci Şöleni”ne Ankara dışından katılan öğrencilerin ulaşım ve diğer giderleri karşılanmıştır.
 • TİKV Türkmeneli Kültür Merkezi hizmet faaliyetleri kapsamında; “Şehit Liderleri Anma Toplantısı” ve “Türkmenlere Kültürel Hakların Tanınması” etkinlikleri, “Kerkük Türkmen Basın Bayramının 106. Yıldönümünde Osmanlı’dan Günümüze Irak’ta Türk Basını” konulu panel ve “Irak Türk Matbuat Sergisi” ile “Araştırmacı yazar Ata Terzibaşı’yı Anma Toplantısı” gerçekleştirilmiş olup, etkinliklerin giderleri karşılanmıştır.
 • Gaziantep’te düzenlenen “Türkmen Gecesi”, İstanbul’da düzenlenen “17. Türk Dünyası Gençlik Kurultayı” ve “Türkmen Gecesi”, Ankara’da düzenlenen “14. Uluslararası Anadolu Günleri ve Sanat Festivali”, Tokat’ta düzenlenen “Kuzey Irak Referandumu ve Türkmenler Konferansı” ve Erzurum’da düzenlenen “Kuzey Irak Referandumu- Kerkük ve Türkmenler” başlıklı etkinlik, konferans ve panellerde Vakfımızın temsili sağlanmıştır.
 • Türkiye’de yaşayan Türkmen şair ve yazarlar ile Irak’tan Türkiye’ye getirilen Telaferli şair ve yazarlardan oluşan heyet arasındaki kültür değişimi ve fikir alışverişinde bulunulması amacıyla “Telaferli Şairler Buluşması” adı altında toplantı, şiir şöleni, gezi vb. etkinlikleri gerçekleştirilmiş, bu amaçla Irak’tan Türkiye’ye gelen heyetin ulaşım giderleri ile etkinlik giderleri karşılanmıştır.
 • Türkmeneli Milli Marşı’nın ulusal ve uluslararası platformlarda kullanılabilmesi amacıyla yeniden çok sesli (orkestralı) stüdyo kaydı yaptırılmıştır.

Vakfımız tarafından yürütülen insani ve sosyal yardım faaliyetleri kapsamında;

 • T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), UNHCR & IMPR The UN Refugee Agency Ankara Temsilciliği, ABBOTT Laboratuarları İth. İhr. Ve Tic. Ltd. Şti., Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği, TBMM Gönülleri Vakfı, Birlik ve Dayanışma Grubu Derneği, Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma Dayanışma ve Destekleme Derneği (MSYD – ASRA) ve Gazi Üniversitesi öğretim üyeleri ile muhtelif kurum, kuruluş ve hayırsever vatandaşlar tarafından Vakfımıza teslim edilen gıda, gıda takviye sütü – çocuk maması, temizlik malzemesi, kişisel hijyen malzemesi, mont, ayakkabı, atkı-bere- eldiven takımı, kırtasiye, oyuncak, battaniye, beyaz eşya gibi ayni yardım malzemelerinin Ankara’da yaşayan Türkmen ailelere dağıtımı yapılmıştır.
 • T.C. Ankara Valiliği, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde, Ankara’da yaşayan Türkmen ailelerin ikamet izni başvurularına yönelik kayıt formları düzenlenmiş, Türkmen çocukların okul kayıtlarına yönelik kimlik numaralarının çıkartılması ile ilgili dosya hazırlama işlemleri yapılmıştır.
 • TBMM Gönülleri Vakfı tarafından Ramazan Ayı münasebetiyle verilen iftar yemeklerine 470 Türkmen kişinin katılımı sağlanmış, 150 Türkmen çocuğa öğle yemeği verilmiş ve çeşitli hediyeler dağıtılmıştır.
 • Türkmen ailelere Ramazan Ayı nedeniyle gıda yardımı yapılması projesi kapsamında; ekonomik durumu yetersiz 5.000 aileye (Ankara 3.051, Adana 387, Eskişehir 530, Bursa 266, Sakarya 200, Mersin 211, Konya 300 ve Denizli 55 aile) gıda yardım çeki dağıtılmış, Ankara’da yaşayan 480 Türkmen’e iftar yemeği verilmiştir.
 • Mülteci kamplarındaki yaşam koşulları ile ilgili gerekli değerlendirme ve tespitlerde bulunulmuş, ayrıca Ramazan ayında dağıtımı planlanan gıda yardımı çeklerinin iller bazında dağıtımı sağlanmıştır.
 • Irak’ta yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye’ye gelen yardıma muhtaç sığınmacı Türkmen ailelerle ilgili olarak; Ankara’ya gelen 463 kişi/aileye nakdi yardım yapılmıştır. Ayrıca; hayırsever vatandaşlar tarafından şartlı bağış olarak yapılan nakdi yardımlar Türkmen aileye dağıtılmıştır.
 • Ankara’ya yerleşen Türkmen gençlerine yönelik düzenlenen futbol turnuvasının giderleri ile Adana’da düzenlenen turnuvaya Konya’dan katılan 10 öğrencinin ulaşım giderleri karşılanmıştır.
 • Irak’ta yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye’ye gelerek Ankara’ya yerleşen çocuk, kadın ve erkek aile bireylerine yönelik olarak muhtelif zaman dilimlerinde eğitim, kültür, sağlık konularında çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir.
 • Türkmen Toplumunun tanıtımı maksadıyla; muhtelif kurum, kişi ve yazarlar tarafından hazırlanan kitap, dergi ve rapor gibi görsel materyallerden Vakıf birimleri ile muhtelif kişi ve kuruluşlara dağıtılmak ve Irak’a gönderilmek üzere belirli miktarlarda satın alınmıştır.
 • Yurtiçi ve yurtdışı çeşitli etkinliklerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan rozet, masa bayrağı, Türkmen Milli Bayrağı, ITC Bayrağı, rollap, tanıtım CD ve DVD’si gibi muhtelif tanıtım malzemeleri yaptırılmış ve Türkmen kuruluşlarına dağıtımı yapılmıştır.

     IRAK FAALİYETLERİ:

 • Irak’ta Türkmen kuruluşları tarafından yürütülen eğitim, sağlık, sosyal ve diğer hizmetlerin koordinasyonu sağlanmıştır.

 

 

Sosyal Medyada Paylaş:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *