6

TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI 2021 YILI FAALİYETLERİ

TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI

2021 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMET VE FAALİYETLER

 

          TÜRKİYE FAALİYETLERİ:

 • Tedavileri Türkiye’de yaptırılan 283 hasta ile 179 refakatçinin ibate ve ulaşım giderleri, hastaların muayene – tetkik, tahlil, tedavi, ilaç ve ortopedik ve medikal malzeme giderleri ile hayatını kaybeden hastaların cenaze giderleri karşılanmıştır.
 • Antalya’da düzenlenen “Genetik Bilimleri” Konferansı’na Türkmen doktorlarını temsilen Irak’tan katılan 3 uzman doktorun ulaşım giderleri karşılanmıştır.
 • C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile işbirliği içerisinde, Irak’ta Türkçe eğitim veren Türkmen okullarında görev yapan öğretmenlerin formasyonlarının geliştirilmesi ve eğitim kalitesinin arttırılması amacıyla 01 Temmuz 2021 tarihinden itibaren “Irak Türkçe Eğitim ve Öğretmen Gelişim Programı” başlıklı eğitim projesi gerçekleştirilmiştir.
 • C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile işbirliği içerisinde, Türkmen Toplumunun ihtiyaçlarına yönelik daha etkin, verimli ve etkili çalışmalar yürütülmesi için hedef grubun düşünce, görüş veya eğilimlerini tespit eden araştırma çalışmalarını yürütmek üzere bir kapasite oluşturmak amacıyla 23 Ağustos 2021 tarihinden itibaren “Türkmen Gençler için Kamuoyu Araştırması ve Anket Tekniği Eğitimi Programı” başlıklı proje gerçekleştirilmiştir.
 • Türkiye’de öğrenim gören Türkmen öğrencilerimizin eğitim, kültürel, sosyal ve sportif alanlarındaki faaliyet ve çalışmalarının daha etkin yürütülmesi amacıyla, Irak Türkleri Öğrenci ve Gençler Derneği kurulmuş, anılan derneğe mülkiyeti Vakfımıza ait Mithatpaşa Cad. No: 46 Kızılay / Ankara adresindeki taşınmazın 3ncü katı tahsis edilmiş, dernek hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan demirbaş malzemeler satın alınmış ve giderleri karşılanmış, ayrıca derneğin zaruri giderleri ile Türkmen öğrenci ve gençlerimize yönelik olarak muhtelif zaman dilimlerinde düzenlenen toplantı, sosyal – kültürel – sanatsal ve eğitim amaçlı faaliyetleri mali yönden desteklenmiştir.
 • Irak’ta Türkçe eğitim veren Türkmen esas okullarında öğrenim gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimize okutulması planlanan 2021 – 2022 eğitim yılı Türkmen Eğitim müfredatının ana derslerinin çekim ve dijital ortama kayıt edilmesi projesi gerçekleştirilmiş olup, anılan projede yer alan ders kitaplarının video çekiminin yapılması ve dijital ortama kaydedilmesinde 11 öğretmenin görev alması sağlanmıştır.
 • Türkmen öğrencilere yönelik olarak Gazi Üniversitesi TÖMER ve Irak Türkleri Öğrenci ve Gençler Derneği ile işbirliği içerisinde, 15 Aralık 2021 tarihinden itibaren ” IV. Türkçe Dil Kursu” ve “Yükseköğrenim Sınavına Hazırlık Kursu” açılmış, kurslarda eğitim vermek üzere 2 eğitmen görevlendirilmiş, ayrıca kursiyer öğrencilerin ihtiyaç duyduğu kitap, kırtasiye ve muhtelif araç gereçler temin edilerek kursların zaruri giderleri karşılanmıştır.
 • Irak’ta Türkçe eğitim veren esas okullarımızda eğitim gören öğrencilerimizin istifadesine sunulmak üzere Türk Dil Kurumu’ndan 500 Adet Türkçe sözlük satın alınarak Irak’a gönderilmiştir.
 • Yazar Osman OKTAY tarafından rahmetli Türkmen Sadun KÖPRÜLÜ’nün hatıralarından faydalanılarak kaleme alınan “Kerkük Gönlümde Aşk Yüreğimde Sızıdır” isimli eserden 50 Adet satın alınarak dağıtımı yapılmıştır.
 • Irak’ta faaliyet gösteren Kyokushindo Karate Örgütü’ne yeni yasal düzenleme ve güncellemeler ile ilgili bilgi aktarmak ve teknik eğitim vermek üzere Almanya’dan Irak’a giden uluslararası kyokushindo karate uzmanının ulaşım giderleri karşılanmıştır.
 • Türkiye’de öğrenim gören ekonomik durumu yetersiz yüksek lisans öğrencilerine mali imkanlar dahilinde eğitim yardımı yapılmıştır.
 • Vakfımızın “25. Kuruluş Yıldönümü” etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan “25. Yıl Belgeseli ve Kitapçığı” ile ilgili eksik bilgi, belge ve fotoğraflar tamamlanmış, video çekimleri yapılmış, arşiv kayıtları çıkarılmış, video seslendirmesi ve montaj hizmetleri gerçekleştirilmiştir.

        TİKV Türkmeneli Kültür Merkezi tarafından yürütülen hizmet ve faaliyetler kapsamında;

 • Irak’ta Türkçe eğitim veren Türkmen esas okullarında okutulması planlanan ders kitaplarının gerek görüldüğü hallerde tercüme, dil – bilimsel denetim, grafik tasarım hizmetleri gerçekleştirilmiştir.
 • Yunus Emre Vakfı tarafından hazırlanan 2022 Yılı Kültür Ajandasının Türkmeneli Bölgesinde de kullanımı amacıyla gerekli redaksiyon hizmetleri gerçekleştirilmiştir.
 • Irak’ta iki aylık periyotlar halinde basımı yapılarak Türkmen esas ilkokullarında öğrenim gören öğrencilerimize dağıtılan “Canbala” Dergisi’nin düzenli olarak içerik hazırlama, resimlendirme, grafik tasarım hizmetleri gerçekleştirilmiştir.

       Vakfımız tarafından yürütülen insani ve sosyal yardım faaliyetleri kapsamında;

 • Türkmen vatandaşlarımıza yardımda bulunulması amacıyla; muhtelif kurum ve kuruluşlar ile hayırsever vatandaşlar tarafından bağış, nakdi yardım, kıyafet, ikinci el kıyafet, ayakkabı, gıda – gıda kolisi, yatak, karyola, battaniye, yorgan, beyaz eşya, muhtelif ev eşyası, giyim, tekerlekli sandalye gibi ayni yardım malzemeleri yardımında bulunulmuş, yapılan ayni yardımların toplanması ve Türkmen vatandaşlara dağıtılması hizmeti, kurulan “Yardım Komisyonu” tarafından gerçekleştirilmiş olup, hizmetlerle ilgili harcama bedelleri karşılanmıştır. Ayrıca, bağış hesabında toplanan nakdi yardımlar ekonomik durumu yetersiz 20 Irak Türkü aileye nakdi yardım adı altında ödenmiştir.
 • Kendi imkânlarıyla tedavi olmak üzere Türkiye’ye gelen, Irak’ta yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye’ye sığınan veya Irak’a kesin dönüş yapan ekonomik durumu yetersiz 36 Irak Türküne ulaşım, tedavi, ilaç veya diğer zaruri giderlerini karşılayabilmeleri için nakdi yardım yapılmış, gerektiğinde Ankara’da vefat eden Türkmenlerin cenaze nakil, defin, ölüm belgesi gibi ihtiyaçlarına mali yönden destek verilmiştir.
 • Ramazan Ayı münasebetiyle hayırsever vatandaşlar tarafından yardım komisyonuna teslim edilen bağış, fitre ve zekâtlar ekonomik durumu yetersiz olan 55 Irak Türkü aileye dağıtılmış, Ankara’ya yerleşen ihtiyaç sahibi 250 aileye Vakfımız tarafından gıda paketi yardımı yapılmıştır.
 • Ankara’ya yerleşen Irak Türkü ailelerin çocuklarına yönelik sünnet töreni etkinliği düzenlenmiş, etkinlikte 107 Türkmen çocuğunun sünnet ettirilmesi sağlanmış ve etkinlik giderleri karşılanmıştır.
 • Ankara’ya yerleşen çocuk, kadın ve erkek aile bireylerine yönelik olarak muhtelif zaman dilimlerinde sosyal, eğitim, kültür, sağlık, spor vs. konularında çeşitli etkinlikler, toplantılar düzenlenmiş, anma – taziye törenleri, yıldönümü etkinlikleri ve ziyaretler gerçekleştirilmiştir.
 • TBMM Gönüllüleri Topluluğu işbirliğinde, 25 Türkmen çocuğumuza yönelik piknik etkinliği düzenlenmiş, Ayrıca, Gassan Azzavi Emin isimli Irak Türkü’nün göz ameliyatı bedeli karşılanmış, aileye nakdi yardım ve bir aylık açık alışveriş kartı yardımında bulunulmuş, Ankara’da yaşayan ihtiyaç sahibi Irak Türklerinden; 96 aileye nakdi yardım yapılmış, 2 aileye gıda kolisi yardımında bulunulmuş, 176 Adet hasta market kartı yoluyla gıda takviyesi yapılmış, ayrıca plazma televizyon seti, televizyon vitrini ve TV ile yardım komisyonuna teslim edilen ikinci el kıyafet, kurban/adak eti, ev/mutfak eşyalarının ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımı yapılmıştır.
 • Irak Türkleri Öğrenci ve Gençler Derneği, Türkmeneli İnsani Yardım ve Kültür Derneği ile hayırsever vatandaşlarımızın işbirliğinde; Mevlit Kandili münasebetiyle 90 Türkmen çocuğumuzun katılımıyla yemekli ve hediyeli anma etkinliği düzenlenmiş, merhume Nurten Özdemir hayrına kızı tarafından 100 Türkmen ailemizin katılımıyla öğle yemeği organizasyonu düzenlenmiş, merhum Asum Musa Haydaroğlu hayrına çocukları tarafından yemekli mevlit töreni düzenlenmiş, milli Türkmen şairi merhum Muhammed Muşşoğlu ve şehit Zaim İsmail’in annesi merhume Sadriye Salih hayrına yemekli mevlit töreni düzenlenerek çok sayıda Türkmen ailenin katılımı sağlanmıştır.
 • Irak Türkleri Öğrenci ve Gençler Birliği işbirliğinde Muharrem Ayı münasebetiyle “Aşure Günü” etkinliği düzenlenmiş ve giderleri karşılanmıştır.
 • Türkmeneli Uluslararası İnsani Yardım Eğitim ve Kültür Derneği işbirliğinde, Ankara’da vefat eden Kerküklü ses sanatçısı Fethullah Altunses için mevlid-i şerif okutulmuş, etkinlik giderleri karşılanmıştır.
 • Türkmen kuruluşları ve hayırsever vatandaşlar ile yapılan işbirliği neticesinde Ankara’da yaşayan ihtiyaç sahibi Irak Türklerinden; 95 aileye nakdi yardım yapılmış, 104 aileye market kartı, 1.005 aileye muhtelif temizlik malzemeleri ve Kurban Bayramı münasebetiyle kesilen kurban etlerinin dağıtımı yapılmıştır. Ayrıca Türkmen kuruluşları ve hayırsever vatandaşlar tarafından yardım komisyonuna teslim edilen 212 Adet gıda kolisi, 124 Adet çocuk gıda takviyesi ile adak/kurban etleri, 2. el kıyafet, muhtelif ev eşyaları ve eğitim amaçlı kitap – kırtasiye malzemelerinin ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımı yapılmış ve işitme engelli bir çocuk için işitme cihazı, yatalak bir hasta için hasta yatağı, tekerlekli yürüteç temin edilmiştir.
 • Türkmeneli İnsani Yardım ve Kültür Derneği ile Telafer – Musul Ayan Meclisi tarafından muhtelif zaman dilimlerinde düzenlenen etkinliklerin Türkmeneli Yardım Merkezinde gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.
 • Irak Türklerine yönelik Türkiye ve Irak’ta düzenlenmesi planlanan muhtelif etkinliklerde kullanılması ve 10 Ekim 2021 tarihinde Irak’ta yapılan genel seçimlerde Irak Türklerinin temsilinin sağlanması amacıyla muhtelif ebat ve miktarlarda Türkmen Milli Bayrağı, ITC Bayrağı, Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Bayrağı ve Türkmen Milli Bayrağı – ITC rozetleri ile Türkmeneli seçim şarkısı yaptırılmış, bayrak ve rozetlerin Irak’a gönderimi ile ilgili gümrük ve nakliye giderleri karşılanmıştır.
 • TİKV Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) tarafından 2021 yılı içerisinde muhtelif zaman dilimlerinde toplantı, sempozyum ve çalıştay gibi etkinlikler düzenlenmiş olup, ayrıca AVİM’e ait dergi ve raporların yayını sağlanmıştır.

               IRAK FAALİYETLERİ:

 • Irak’ta Türkmen kuruluşları tarafından yürütülen eğitim, sağlık ve diğer hizmetlerin koordinasyonu sağlanmıştır.

Sosyal Medyada Paylaş:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *