d27d61c5-8c40-4abe-b26e-73ac1c2f7842

TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI 2012 YILI FAALİYETLERİ

TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI TARAFINDAN

2012 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMET VE FAALİYETLER

 

         TÜRKİYE FAALİYETLERİ:

 • Tedavileri Türkiye’de yaptırılan 99 hasta / yaralı ve 74 refakatçi olmak üzere toplam 173 kişinin ibate ve ulaşım giderleri ile hastaların tahlil, tedavi, ilaç ve ortopedik ve medikal malzeme masrafları ile Türkmen hastaların istifadesine sunulan Etlik Misafirhanesi’nin kira giderleri ve muhtelif giderleri karşılanmıştır. yrıca Irak’ta tedavilerine devam edilen muhtaç durumdaki hastaların ilaç ve tedavi masrafları, hayatını kaybeden hastaların cenaze masrafları ile
 • TİKV Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin faaliyetleri kapsamında;
 • Merkez tarafından çıkarılan “Ortadoğu Analiz” ve “Ortadoğu Etütleri” isimli dergiler ile Ortadoğu’ya yönelik yapılan araştırma ve incelemeler neticesi hazırlanan raporların yayını sağlanmış ve grafik hizmetleri dâhil basım giderleri karşılanmıştır. Ayrıca; bahse konu dergi, kitap ve TİKV ORSAM internet sitesinde eserleri yer alan yazarlara telif ücreti ödemesi yapılmıştır.
 • Merkez tarafından hazırlanan basılı yayınların, web sitesinde yayınlanan röportajlar ile Ortadoğu’daki gelişmeler hakkında yapılan değerlendirme çalışmalarının bir haber ajansı tarafından yayınlanarak TİKV ORSAM’ın yurtiçinde ve yurtdışında tanıtımının yapılması amacıyla medya kuruluşu Cihan Haber Ajansı sözleşme yapılmıştır.
 • Merkez uzman personelleri ve uzman yardımcıları tarafından “Irak’ta Türkmen Eğitiminin Durumu” konulu proje kapsamında saha araştırması yapılmış, harcırah ve diğer giderleri karşılanmıştır.
 • Merkez ile Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (RISI)nın işbirliğinde Antalya’da düzenlenen “Karadeniz’e Türk Rus Bakışı” konulu çalıştaya Ankara ve İstanbul’dan katılan konuşmacılar ile çalıştayda simultane tercüme yapan tercümanın ücreti ve muhtelif giderleri karşılanmıştır.
 • Merkez Başkanı ve uzman personeller tarafından “Kuzey Irak’ta Yerel Dinamikler, KDP – KYB İlişkilerinin Geleceği ve Irak – Suriye Kürtleri Arasındaki İlişkiler” konularında saha araştırmaları yapılmış ve giderleri karşılanmıştır.
 • Merkez işbirliğinde, Nevşehir’de düzenlenen “23. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma ve Kültür Sanat Etkinlikleri”ne katılmak üzere Irak’tan Türkiye’ye gelen heyetin ulaşım giderleri ile Nevşehir, Ankara ve İstanbul’da bulundukları süre zarfındaki iaşe – ibate ve muhtelif giderleri karşılanmıştır.
 • Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı’na doğrudan bağlı “Russia’s Institute For Strategic Studies” tarafından Rusya’da düzenlenen “Problems of Regional Security After Withdrawal of the US Troops From Iraq = Amerika’nın Irak’tan Çekilmesinden Sonraki Bölgesel Güvenlik Sorunları” konulu çalıştaya Vakfımızı temsilen katılan merkez başkanı ve beraberindeki heyetin ulaşım giderleri karşılanmıştır.
 • Fransa’nın Marsilya Kenti’nde düzenlenen “6. Dünya Su Forumu”na Vakfımı temsilen katılan TİKV Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi uzman personeli Tuğba Evrim MADEN’in ulaşım ve muhtelif giderleri karşılanmıştır.
 • Merkez uzman personelleri tarafından Irak’ın su kaynakları hakkında saha araştırması yapılmış, ulaşım ve diğer giderleri karşılanmıştır.
 • Vakıf bursundan yararlanan Türkmen öğrencilerin mali durumlarına göre gerekli görüldüğü hallerde burs ve eğitim yardımı yapılmıştır.
 • Türkiye’de öğrenim gören ekonomik durumu yetersiz olan toplam 68 öğrenciye eğitim yardımı yapılmıştır.
 • İstanbul Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’nde “Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı”nda yüksek lisans ve doktora eğitimi gören 6 öğrenciye bir kereye mahsus eğitim yardımı yapılmıştır.
 • Irak’ta Türkçe eğitim veren okullarda okutulması planlanan kitaplar ile Kerkük Öğretmenler Enstitüsü’nde okutulan kitapların giderleri (tercüme, dil-bilimsel denetim, yeniden yazım, film çekimi, dizgi, tasarım, basım, dağıtım vs.) karşılanmıştır. Ayrıca Kerkük’te hizmet veren Fuzuli Matbaası’nda basımı yapılan 2012 Yılı Türkmeneli Bilgi Takviminin dil denetimi, dizgi, mizanpaj ve grafik tasarımı ile film çekimi yaptırılmıştır.
 • C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından Irak’tan Türkiye’ye getirilen ve İzmir TÖMER’de eğitime başlayan Türkmen öğrenciler ile üniversitede öğrenim gören öğrenciler için “Mantık – Matematik” dersleri eğitim kursu verilebilmesi amacıyla İzmir’de faaliyet gösteren “Özel Betim İlke Dershanesi” ile sözleşme imzalanmış ve aylık kurs ödemeleri karşılanmıştır.
 • Irak’ta Türkçe eğitim veren okullarda görev yapan öğretmenlerin eğitilmesi ve çeşitli kurslar düzenlenmesi amacıyla Türkiye’den görevli görevlendirilen öğretmenlerin ulaşım giderleri karşılanmıştır.
 • Formasyon eğitimi görmek üzere Irak’tan Türkiye’ye gelen 32 öğretmen ile yapılan tanışma ve eğitim çalışmaları ile ilgili bilgi alışverişi toplantısının giderleri karşılanmış, ayrıca öğretmenlerin ihtiyaç duyduğu evrak çantaları bedelle Vakfımız tarafından satın alınmıştır.
 • Bağdat Üniversitesi’nin İhtiyaç duyduğu toplam 55 Adet muhtelif eğitim ve kültürel amaçlı kitaplar Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi’nden temin edilerek, Irak’a gönderilmiştir.
 • Mezun olan burslu öğrencilerimize yönelik olarak düzenlenen mezuniyet töreni ile 4. Sinan Efendioğlu Futbol Turnuvası’nın giderleri karşılanmıştır.
 • Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Genel Merkezi tarafından İstanbul ve Ankara’da öğrenim gören Türkmen öğrencilere yönelik olarak Bartın – Amasra – Safranbolu çevresine düzenlenen gezi programının ulaşım giderleri karşılanmıştır.
 • Fransa-Paris’te düzenlenen Avrupa Birliği Ürologlar Birliği Kongresi’ne dinleyici olarak katılan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda ihtisas yapan burslu öğrencimiz Younis Haseeb TAHER’in ulaşım giderleri karşılanmıştır.
 • TİKV Türkmeneli Kültür Merkezi, TİKV Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi ve muhtelif kuruluşlar tarafından düzenlenen toplantı, sempozyum, konferans, panel, anma töreni vb. etkinliklere burslu öğrencilerin katılımı sağlanmıştır.
 • Konya Meslek Edindirme Kursları’na (KOMEK) katılmak üzere Irak’tan Türkiye’ye gelen ve ayrıca Ankara’da düzenlenen etkinliğe katılan 32 kişinin Konya – Ankara – Konya ulaşım giderleri karşılanmıştır.
 • Bir kültür yayını olarak, Yazar Salih TURHAN tarafından hazırlanan “Irak Türkmen Havaları” isimli eserin hazırlık ve 1.000 Adet basım giderleri karşılanmıştır.
 • Ankara Etimesgut Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen “9. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali”nde Vakfımız temsil edilerek Türkmen kültür ve sanatının tanıtılması faaliyetlerinde bulunulması sağlanmış, etkinliğe katılan görevlilerin ulaşım, iaşe – ibate giderleri ile etkinliğe katılım için gerekli muhtelif hazırlık giderleri karşılanmıştır.
 • Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Genel Merkezi, Ankara Şubesi ve İzmir Şubesi’ne Türkmenlere yönelik hizmetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla maddi destek verilmiştir.
 • Türkmen toplumunun tanıtımı maksadıyla, ITC ve ITKYD ile muhtelif kurum, kişi ve yazarlar tarafından hazırlanan kitap, dergi ve rapor gibi görsel materyallerden Vakıf birimleri ile muhtelif kişi ve kuruluşlara dağıtılmak ve Irak’a gönderilmek üzere belirli miktarlarda satın alınmıştır.
 • Yardıma muhtaç durumdaki insanlara nakdi yardım yapılmış, gerekli görüldüğü hallerde çeşitli nedenlerden dolayı Türkiye’de ikamet etmek durumunda olan Türkmenlerin ikamet giderleri karşılanmıştır.

     IRAK FAALİYETLERİ:

 • Türkmen Eğitim hizmetleri Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı’na devredilmiş olup, Irak’taki eğitim hizmetlerinin daha etkin ve sağlıklı yürütülerek eğitimin ileri seviyelere yükseltilmesi amacıyla Kerkük’te “Türkmen Eğitim Merkezi” adı altında bir birim kurulmuştur.
 • Kerkük Şifa Sağlık Merkezi laboratuarı hizmetlerinde kullanılmak üzere temin edilen çeşitli tıbbi test malzemeleri ile hibe edilen tıbbi malzemeler Irak’a gönderilmiş, Gümrük Müşavirliği hizmetleri, nakliye ve ardiye ücretleri karşılanmıştır.
 • Türkmen Toplumu’nun eğitim kültür faaliyetleri alanındaki hizmetlerine katkıda bulunmak amacıyla; Irak/Kerkük-Tazehurmatu’da hizmet veren Fuzuli Matbaa Ltd. Şti.’nin ihtiyaç duyduğu baskı giriş fotoseli temin edilerek Irak’a gönderilmiş, ayrıca; matbaa ünitesi ve yan ekipmanlarının bakımının yapılması ve arızaların giderilerek hizmete sokulması için Kerkük ve Erbil’e giden matbaa teknisyenlerinin ulaşım giderleri ile matbaa ünitesi için satın alınan dijital film makinesinin kurulumu ve çalıştırılması amacıyla Almanya’dan Irak’a giden teknisyenin ulaşım ve diğer giderleri karşılanmıştır.
 • Türkmeneli Radyo Televizyonu’nun TÜRKSAT uydu bağlantı ücreti ödenmiş, Ankara stüdyosu hizmetlerinde kullanılan canlı yayın aracının 1 yıllık kasko sigortası yenilenmiştir.

Sosyal Medyada Paylaş:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *